MUHLBACH, APOI MILANO... - MUHLBACH, THEN MILANO...

Posted on luni, ianuarie 04, 2016 | 0 comentariizeci de ani am trecut prin Sebeş, prin celebra intersecţie, aproape de fiecare dată blocată de trafic...

ultimii cinci ani, aproape în fiecare lună, venind dinspre nord, am virat la stânga, spre Sibiu... 
am terminat şantierul de la Sibiu, şi de anul trecut virez la dreapta, spre Simeria... dacă mă ajută Dumnezeu, încă cel puţin vreo cinci ani, aceasta va fi direcţia... 

dar, de ce să nu opresc în locurile pe unde am trecut de sute de ori? 
vara trecută am oprit şi în Sebeş, am participat chiar la o slujbă evanghelică... şi am remarcat, între altele, exteriorul bisericii...
şi, mi-am amintit de Milano...


I drove through Sebeş for decades, via the well-known crossing, almost every time blocked by the traffic jam...

for about five years, coming from north, almost every month I turned left, to Sibiu...
I finished the Sibiu project, and since last year, I turn to right, to Simeria... and if God helps me, this will be the direction for at least five years...


but, why not stopping in the places that I passed over for hundreds of times?
last summer I stopped in Sebeş, and I even I took part at the service in the evangelical church... and among other things, I noticed the exterior of the church... 
and I remembered Milano...


SEBEŞ (MUHLBACH - de la săsescul "malemboch" - "râu ce poartă mult pietriş")


- orăşelul este întemeiat în secolul XII (1150) de către coloniştii franconi aduşi de pe Rin;
- marea invazie mongolă distruge oraşul în 1242... după această dată, vechea bazilică romanică a fost reconstruită într-un stil gotic timpuriu;
- în 1376 era considerat al treilea centru comercial între oraşele săseşti;
- în 1387 primeşte dreptul de a edifica ziduri de fortificaţie - devine primul oraş din Transilvania înconjurat complet cu fortificaţie zidită;
- în 1438, fortificaţia nu poate opri pentru mult timp atacul otoman;
- în 1485, regele Matei Corvin acordă privilegii oraşului, pentru completarea fortificaţiilor;
- de două ori, în 1556 şi în 1600, dieta transilvană se întruneşte în Sebeş, în casa Zapolya, care astăzi este muzeu;
- marea epidemie de ciumă din 1738 scade dramatic populaţia;
- situaţia demografică se redresează simţitor prin valurile noi de colonişti, începând din 1748 (din Baden-Durlach), şi 1770 (din Hanau);
- biserica evanghelică luterană are o bază romanică din secolul XIII, cu extindere şi modificări gotice...
(wikipedia)
aspectul actual este rezultatul unor succesiuni de construiri, de extinderi, modificări, şi chiar demolări...
voi prezenta şi imagini din interior, dar ceea ce am remarcat la exterior, au fost mulţimea de statui de pe extinderea gotică...
mi-au adus imediat aminte de domul din Milano...


MILANO - domul


- povestea acestui edificiu impresionant este ea însăşi o adevărată istorie, ce se întinde pe durata a aproape 600 de ani, începând cu 1386;
- însă, pe acest loc, a existat lăcaş de cult cu mai bine de 1000 de ani înainte de începerea naşterii acestei catedrale!... un baptisteriu octogonal de la începuturile creştinismului , din anul 335, poate fi vizitat dedesubtul catedralei;
- pentru construirea domului s-a înfiinţat o firmă, "fabbrica del duomo", cu 300 de lucrători... de-a lungul secolelor, sunt cunoscuţi 78 de ingineri şi arhitecţi care au fost angrenaţi în lucrare;
- intenţia iniţială era de construire a unei catedrale din cărămidă, în stil gotic lombard;
- după abia trei ani, în 1389, un inginer francez a fost însărcinat să aducă conceptul la nivelul ultimelor tendinţe ale vremii... el aduce astfel în Italia goticul flamboyant; el ia şi decizia placării cu marmură a structurii de zidărie;
- în lipsă de bani şi de idei, lucrarea avansează cu sincope... în 1500-1510, interiorul primeşte patru serii de câte 15 statui cu sfinţi, profeţi, personaje biblice... până la acel moment, exteriorul nu era decorat;
- de-a lungul timpului, se înlătură monumente dinăuntru, se încearcă atenuarea stilului gotic, se imprimă stilul renascentist, considerat "mai italian" decât goticul, pentru ca apoi să se revină din nou la evidenţierea caracterului gotic;
- în 1805, în pragul încoronării sale ca rege al Italiei, Napoleon promite finanţarea terminării faţadelor din trezoreria franceză; deşi promisiunea nu a fost respectată, în următorii şapte ani faţadele sunt terminate;
- la mijlocul secolului XIX sunt terminate statuile de pe latura sudică, se înlocuiesc câteva vitralii, se mai lucrează la finisaje şi detalii până în 1965, considerat anul terminării domului... deşi au rămas blocuri de piatră necioplite, care încă aşteaptă să devină statui!
- între 2003 şi 2009 faţada a fost renovată, curăţată, pentru a face să strălucească din nou marmura de Candoglia 


care e ideea acestei postări?
ideea e că biserica, statuile exterioare ale bisericii din Sebeş, sunt din aceeaşi familie cu statuile domului din Milano...
dar sunt realizate cu câteva sute de ani înaintea celor din Italia!
deci: prima dată Sebeş... apoi, Milano!

what's the point of this post?
the point is that the church, the exterior statues of the Sebeş church, they are of the same family as the Milano dome statues...
but they are made several hundred years before the Italian statues!
therefore: Sebeş first... then, Milano!.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu