ANUALA ARTELOR 2014 - BAIA MARE - 2014 ANNUAL OF ARTS

Posted on luni, septembrie 29, 2014 | 0 comentarii
se vede clar că oamenii au nevoie nu numai de adăpost şi hrană pentru trup...
se vede clar că oamenii caută hrană pentru suflet... oamenii au foame de revelaţie, de metaforă şi mister...


it's obvious that people needs not only shelter and nutriments for the body...
it's obvious that people look for nutriments for the soul... people have hunger for revelation, metaphore, and mystery...

 selfie


Meşteri - Masters


printre alţii: un preot ortodox, un preot catolic, o doamnă doctor mămică de primar, un arhitect preşedinte de filială
among others: an orthodox priest, a catholic priest, a lady doctor and mother of mayor, an architect chairman of branch


un prefect, un primar, o artistă plastică preşedinte de filială
a prefect, a mayor, an artist chairman of branch

AVE MARIA...

Posted on luni, septembrie 08, 2014 | 0 comentarii"
era atât de pierdută
afară-n noapte, fără niciun sprijin
ştiu cum e să pierzi pe propria mână,
niciodată prin harul lui Dumnezeu

am găsit Raiul pe Pământ
erai începutul şi sfârşitul
şi-atunci o voce-n mine-mi spunea
Ave Maria

am fost singură
în mijlocul prietenilor
cum putea fi liniştea atât de zgomotoasă
dar am să merg acasă ştiind că te am doar pe tine
şi doar noi vom fi când luminile se vor stinge

mi-eşti Raiul meu, Pământul meu
eşti foamea mea şi setea
mereu aud vocea asta în mine
cântând Ave Maria

uneori dragostea poate veni, să treacă pe lângă tine
în timp ce tu-ţi faci planuri
şi brusc îţi dai seama
că nu depinde de tine, trebuie să-nţelegi

mi-eşti Raiul pe Pământ
eşti începutul şi sfârşitul
şi-aud vocea asta-n mine
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria

8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului (Sfântă Maria Mică)
imagini din biserica romano-catolică Sfânta Treime - Baia Mare


september 8th - Birth of Mary
images from the catholic Trinity Church - Baia Mare - Romania
"
she was lost in so many different ways
out in the darkness with no guide
I know the cost of a losing hand
never for the grace of God
Oh, I

I found Heaven on Earth
You were my last, my first
and then here this voice inside
Ave Maria

I've been alone
when I'm surrounded by friends
how could the silence be so loud
but I still go home knowing that I've got you
there's only us when the lights go down

You are my Heaven on Earth
You are my hunger, my thirst
I always hear this voice inside
singing Ave Maria

sometimes love can come and pass you by
while your busy making plans
suddenly hit you and then you realize
it's out of your hands, baby you got to understand

You are my Heaven on Earth
You are my last, my first
and then I hear this voice inside
Ave Maria
Ave Maria
Ave Maria

"

AŞ FI VRUT SĂ FII AICI... - WISH YOU WERE HERE...

Posted on duminică, septembrie 07, 2014 | 0 comentarii
"aşa, deci
crezi că poţi deosebi
Raiul de iad,
cerul senin de durere
poţi deosebi un câmp verde
de-un drug rece de fier?
un zâmbet de-un văl?
crezi că poţi deosebi?

şi te-au pus să schimbi
eroii tăi, pe fantome?
cenuşa fierbinte, pe copaci?
aerul fierbinte, pe-o adiere?
mângâiere rece în schimb?
şi ai da
nişte paşi prin război
pe-un rol principal într-o cuşcă?

ce-aş fi vrut, ce-aş fi vrut să fii aici
suntem doar două suflete rătăcite
înotând într-un bol
an de an
învârtindu-ne peste-acelaşi loc bătrân
ce-am găsit?
aceleaşi vechi frici

ce-aş fi vrut să fii aici..."

"so,
so you think you can tell
Heaven from Hell,
blue skies from pain.
ban you tell a green field
from a cold steel rail?
a smile from a veil?
do you think you can tell?

and did they get you to trade
your heros for ghosts?
hot ashes for trees?
hot air for a cool breeze?
cold comfort for change?
and did you exchange
a walk on part in the war
for a lead role in a cage?

how I wish, how I wish you were here.
we're just two lost souls
swimming in a fish bowl,
year after year,
running over the same old ground.
what have we found?
the same old fears

wish you were here
...".ARIPI DIN PARADIS... - WINGS FROM PARADISE

Posted on marți, septembrie 02, 2014 | 0 comentarii

"te-am văzut luându-ţi zborul
sclipire de turcoaz
am vrut doar să încerc
să-ţi văd mişcarea-n zare

pasărea mea din paradis
dragă pasăre din paradis

aş fi vrut să pot să zbor
acum să-ţi fiu alături
dar pot doar să oftez
privindu-ţi zborul rotund
 ...
 aşa că ai zburat
când vei veni înapoi
să te pot vedea jucând
în ploaia şiroind

pasărea mea din paradis
dragă pasăre din paradis
 ..."


"saw you flying by
flash of turquoise blue
I just had to try
to keep your life in view

my bird of paradise
sweet bird of paradise

wish that I could fly
I'd be beside you now
but I can only sigh
and watch you circle round
...
so you fly away
when will you come again
so I can watch you play
in the pouring rain


my bird of paradise
sweet bird of paradise

..." tristă zbatere a aripilor, a zborului, a viselor...
într-un paradis pierdut...


a sad struggling of wings, o flying, of dreams...
in a lost paradise...
SCURTĂTURI... - SHORTCUTS...

Posted on luni, septembrie 01, 2014 | 0 comentarii

în ziua de azi, când eu zic că "toată lumea e fabricată în China", există şi firme româneşti care îşi produc confecţiile în extremul orient... unul dintre foştii mei clienţi, conducea şi conduce o asemenea afacere, şi trebuia periodic să meargă în China, să aleagă fabricile cu care să facă contractele de producţie pentru colecţiile sezoanelor ce urmau...

el îmi spunea că a văzut atâtea secţii de croitorie, încât ajunsese să-şi dea seama dacă managementul firmei e bun... după zgomotul din hala de croitorie!... dacă zgomotul e intens, constant, ca un vuiet, înseamnă firma e condusă bine; dacă zgomotul în croitorie e în valuri, când mai tare, când mai încet, înseamnă că lucrurile nu sunt organizate şi conduse foarte bine...  

ce înseamnă experienţa! nu ai nevoie de rapoarte, cifre, sau balanţe... dacă ai experienţă, o poţi lua pe scurtătură... e de-ajuns un singur simptom, şi cel cu experienţă "vede" întreg tabloul clinic...

 
nowadays, when I use to say that "all the world is made in China", there are romanian companies too, that produce their clothes in the Far East... one of my clients used to own such a business, and had to go to China from time to time, to choose the factories that were going to make the collections for the next seasons...

he told me that he went in so many tailoring factories, so he was able to figure out if there is a proper management... listening the noise of the tailoring hall!... if the noise is loud, constant, like a rumble, the business is well conducted; if the noise is in waves, sometimes louder, sometimes quiet, it means that things are not organised and very well conducted...

how important the experience is! you don't need reports, figures, or balance sheets... if you have experience, you can take the shortcut... one single symptom is enough, and the experienced one "sees" the whole clinical picture...


o grămadă de firme se înghesuie să ne atragă atenţia, să le cumpărăm produsele...


a bunch of brands are crowding to take our attention, to buy their garment


***
acolo unde locuiesc, la fel şi unde lucrez, sunt intervale din zi când aud ambulanţe şi la 10... 15minute interval... uneori sirenele se aud şi mai des... 
iar când văd şi maşina de descarcerare, mă iau fiorii...înseamnă că undeva e un accident grav de maşină...

mi-am dat seama că atunci când am mers în alte ţări, pe unde am stat şi am umblat... nu ţin minte să fi auzit ambulanţe...

înseamnă că la ei sistemul de sănătate funcţionează... oamenii trăiesc cel puţin decent, înţelept, iar profilaxia nu e doar o teorie...
înseamnă că la noi lumea suportă, ignoră şi amână, până când nu se mai poate suporta, când organismul cedează, şi trebuiesc luate măsuri excepţionale, de urgenţă...
la noi e sănătatea sărăciei, a cârpelii, şi-a bulibăşelii...

scurtătura:
ascultă cât de des auzi ambulanţele, şi-ţi dai seama dacă sistemul de sănătate funcţionează în ţara aceea... îţi dai seama dacă oamenii aceia o duc bine...


in the places where I live, and where I work, there are periods during the day, when I hear ambulances at 10...15minutes interval... or even more frequently...
and when I see the the extrication car, I feel tremor in my spine... it means there is a severe car accident...

I realised that when I was touring abroad, I don't remember ambulance buzzers to be heard...

it means that their health system works... people live at least decently, wisely, and the prophylaxis is not only a theory...
it means that, in Romania, people endures, ignores, and delays, until one cannot endure anymore, when the body succombs, and special, emergency actions have to be taken...
here, it is the health of poverty, of patching up, of foolery...

the shortcut:
listen how often you hear the ambulance buzzers, and you can figure out if the health system works in the country... and if people are doing well...


cred că nu este drum mai lung de 300km, să nu trec pe lângă locul unui accident rutier... aici, aşteptând ca poliţia şi pompierii să cureţe şoseaua...

scurtătura:
şi numărul accidentelor şi victimelor lor dintr-o ţară arată gradul de civilizaţie a cetăţenilor ei...

I think I don't have journeys longer than 300km, without passing by a car accident site... here, waiting for police and firemen to clean the place... 

the shortcut: 
the number of the car accidents and their victims, also shows the level of civilization of the citizens


***
în Austria, în Linz, în imaginea de dedesubt, într-o singură imagine, se văd nu mai puţin de 4 -patru!- macarale...

In Linz, Austria, in the image below, in one single image, you can count 4 -four!- cranes...în 2012 în Milano, Italia, pe o suprafaţă imensă, se construia de zor un ansamblu impresionant de zgârie-nori (aici sunt doar o parte dintre ei)...

in 2012 in Milano, Italy, on a huge area, there were erecting impressive high-rise buildings (the picture shows just some of them)...
până şi în Veneţia te întâlneşti cu bărcile ce transportă materiale de construcţii...

even in Venice, you see boats that are transporting building materials...în Austria, nordul Italiei, ei sunt cu 50, poate 100 de ani înaintea noastră ca dezvoltare, infrastructură, civilizaţie... în plină criză, la ei se construieşte!... la noi, care suntem cu 100 de ani înapoia lor, la noi nu se construieşte!

in Austria, in northern Italy, they are over 50, maybe 100 years ahead of us, as development, infrastructure, civilization... during economic crisis, they build!... here, where we are 100 years behind them, we don't build!


la noi sunt şantiere oprite şi lăsate în paragină de peste 20 de ani...

here are building yards abandoned for over 20 years...se construieşte, dar de cele mai multe ori asemenea arătănii, ca într-un joc 3D schizofrenic... fără stil, fără coerenţă... diversitatea ca haos, ca zgomot...

what is built now, in many cases it looks like this freak, like a 3D schizo... no style, no coherence... diversity as chaos, as noise...am găsit şi o macara... la şantierul uriaşei catedrale episcopale...

I found one crane... at the building site of the huge episcopal cathedral...scurtătura:
dacă vezi macarale în oraşe, înseamnă că guvernarea e bună; deci, afacerile merg, se dezvoltă, iar oamenii o duc bine...

the shortcut:
if you see cranes in cities, it means there is a proper government; so, businesses are running, they are expanding, and the people are doing well...

.