CHIP DE ŢARĂ... - PORTRAIT OF A COUNTRY...

Posted on duminică, iulie 26, 2015 | 0 comentarii

o ţară, spiritul ei, este oglindit în multe locuri, prin multe lucruri... 
dacă ar fi să faci portretul unei ţări, el ar fi creionat din o mulţime de imagini...

am găsit încă un loc ce poate fi reprezentativ pentru această ţară, şi pentru oamenii ei...
am găsit acest loc simplu, modest...
în locul acesta blând, am simţit toată monumentalitatea spiritului, a destinului românesc...  

aceasta e o primă imagine ce ţi-o arăt...
voi mai reveni, de câte ori va fi posibil, în toate anotimpurile... 
sunt convins că celelate sezoane vor fi mai expresive...

the spirit of a country is shown in many places, in many things...
a portrait of a country could be shaped in lots of images...

I found one more place that can be representative for this country and its people...
I found this simple, modest place...
in this gentle place, I felt all the greatness of the spirit, of the romanian destiny...


this is the first image I show to you...
I'll be back, as often as possible, during all seasons...
I bet I'll get beautiful, more expressive images, all year round...fază amuzantă când am luat această imagine...
stăteam cu aparatul la ochi, urmărind apropierea căruţei... oamenii m-au văzut, de departe...
după ce se apropie, o voce mă întreabă:
- domnu', da' unde trimteţi poza?
zâmbesc, mă simt puţin încurcat... într-un final răspund simplu:
- n-o trimăt nicări...
deja trecuseră de mine... una din femei se întoarce spre mine, şi mă întreabă, grăind tare:
- o puneţi pe fisbuc?
m-o dat gata...
- mm...da... DA! o pun pe feisbuc!
:)))

something funny happened when I shot te picture...
i was sitting with my camera by my eye, following the wagon coming closer... i was in their sight by far...
after the get closer, a voice asks me:
- Sir, where do you send the photo?
I smile, I'm a little confused... finally, I simply answer:
- I don't send it nowhere...
they already surpassed me... one of the women turns towards me, and asks me loudly:
- do you put it on fisbuk?
she socked me...
- mm... ye... YES! I put it on facebook!
:)))

:-)

Posted on luni, iulie 06, 2015 | 2 comentarii

Italia - Milano - Parco Sempione (parcul palatului Sforzesco)

LÂNGĂ TINE... - CLOSE TO YOU...

Posted on joi, iunie 18, 2015 | 1 comentarii
câtă armonie, câtă lumină, câtă fericire şi belşug a fost în acest loc!

plenty of light, of harmony was here... so much happiness and richness...
acum, în starea în care a ajuns, cu aceste firave panglici ce te îndeamnă să nu intri, locul mi se pare ca un tărâm al fericirii interzise...
al viselor zadarnice...
o materializare înfiorătoare pentru... "deşertăciunea deşertăciunilor"...

now, with these fragile ribbons that are trying to stop you to enter, I see this place as a land of forbidden happiness...
of futile dreams...

a shivering expresion for... "vanity of vanities"... 


no way in
no way out...

ARCHITA, NU TE-AM UITAT... - ARCHITA, I DIDN'T FORGET YOU

Posted on duminică, aprilie 19, 2015 | 0 comentarii

n-am uitat...
a trecut o viaţă, dar n-am uitat...
ai rămas ca o adiere de neatins...
pe care nici mâna nu o poate mângâia...

...dar uite că am oprit
am venit de departe...

şi te-am atins
şi am luat parfumul tău în mine...


I didn't forget...
a lifetime had passed by, but I didn't forget...
you remained like an untouchable breeze...
that even the fingers cannot reach...

... but look, I stopped

I came from far away...

and I touched you

and took your perfume into me... 


şase ani am făcut, în fiecare lună, drumul Baia Mare - Bucureşti cu trenul... 
de cele mai multe ori cu cel de noapte, pe la Ciceu-Topliţa-Sfântu Gheorghe; era mai practic, ajungeam la destinaţie dimineaţa...

mai rar "pierdeam o zi întreagă" pe ruta Cluj-Teiuş-Sighişoara-Braşov, dar era un traseu plăcut...
pe această rută, după ce trece de Sighişoara, după Vânători, calea ferată părăseşte şoseaua naţională; câteva zeci de kilometri, hoinăreşti prin văi, printre dealuri blânde, până spre Feldioara 
ascuns între păduri, departe de orice altă aşezare, am remarcat şi mi-a plăcut acest sătuc mic, compact, cu silueta tipică a bisericii fortificate...

zilele trecute am avut ambiţia şi răbdarea să parcurg dus-întors cei 11 kilometri de drum groaznic până la locul pe care, în timpul şcolii, timp de şase ani, l-am salutat doar din tren...

aceasta sunt imagini dinăuntrul acelui cuib de oameni...

during my six university years, I travelled from my hometown to Bucharest, every month...
I used to use the night train, to arrive at the destination in early mornings... but the day train route was more beautiful to admire...
I noticed a place, a remote village, far from any other settlement, surrounded by forested hills
few days ago, I had the ambition to cover the 11kilometers of bumpy gravelled road, to get there, to see the place that I only waved my hand to, from the running train...18 APRILIE, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MONUMENTELOR ŞI SITURILOR ISTORICE - APRIL 18TH, INTERNATIONAL MONUMENTS AND HISTORIC SITES DAY

Posted on duminică, aprilie 19, 2015 | 3 comentarii

a fost "ziua monumentelor"... 
puteam să pun imagini cu clădiri copleşitoare, cu locuri superbe... 
putea fi Milano, Cracovia, Veneţia, sau Şurdeşti

dar am ales un loc anonim...
cineva a pus lumină, a pus suflet în acel loc... 
nu e celebru
şi nimeni nu-i îngrijeşte bătrâneţile...

e un omagiu adus locurilor şi lucrurilor anodine, 
de oameni clădite, 
de oameni uitate...

aceasta e o troiţă zidită, în România, lângă un drum prăfuit de lângă Câlnic - judeţul Alba
there was the "day of the monuments"...
I could post images of overwhelming buildings, of superb places
could be Milano, Krakow, Venice, or Şurdeşti

but I picked an unknown place...
someone put light, and passion in that place...
it's not famous
and nobody takes care of its old ages...

this is a tribute for the nameless places and things,

built by people
forgotten by people

this is a cross in Romania, on a dusty road near Câlnic - Alba county

.

VINEREA MARE... - GOOD FRIDAY...

Posted on sâmbătă, aprilie 11, 2015 | 0 comentarii

părintele Cristian Albu, şi Angel Zareczki
biserica Buna Vestire

Baia Mare
10 aprilie 2015

CULORILE AMINTIRILOR... - COLORS OF MEMORIES...

Posted on joi, aprilie 09, 2015 | 0 comentarii

Sighişoara (Schäßburg)
este cea mai mare cetate locuită din Europa...
locurile şi culorile acestea parcă vin de de dincolo de timpuri...
parcă sunt în tine de dinaninte de a te fi născut... 

Sighişoara (Schäßburg)
it's the largest inhabited castle of Europe...
these places and colors look like come from far beyond the ages...
looks like they are within you... before you were born...

SÂMBĂTA LUI LAZĂR... - LAZARUS SATURDAY...

Posted on duminică, aprilie 05, 2015 | 0 comentarii