GAUDEAMUS, BAIA MARE, 2016

Posted on joi, mai 26, 2016 | 0 comentarii

SIMPOZION 120 DE ANI DE ŞCOALĂ BĂIMĂREANĂ - 120 YEARS OF BAIA MARE ART SCHOOL SYMPOSIUM

Posted on marți, mai 24, 2016 | 0 comentarii


sala unde a avut loc simpozionul - un loc foarte plăcut, şi el proiectat de autorii proiectului Pieţei Cetăţii...
the room where the symposium was held - a very pleasant place, designed by the authors of the Citadel Square

oaspeţi din Ungaria au prezentat contextul istoric, artistic, în care a apărut şcoala lui Hollosy Simon
guests from Hungary presented the historical and artistic context of the Hollosy Simon artists colony
doamna Celine Cabon a făcut o trecere în revistă a începutului prezenţei femeilor în şcolile beaux-arts de la sfârşitul secolului XIX, din Franţa...
Mrs Celine Cabon presented the introduction of women in the beaux-arts schools of the late XIX century, in France
colega Oxana Crăciun a prezentat arhitectura, oraşul oglindit în picturile şcolii băimărene
architect Oxana Crăciun presented the architecture, the city reflected în the Baia Mare art school paintings
domnul Vincent Lambert ne-a adus aminte de relaţia artei cu politica şi cu propaganda, adaptarea semanticii artei la momentele istoriei
mr. Vincent Lambert remembered us the relation between arts and politics and propaganda, how the semantics of the arts adapts to the historical moments  120 DE ANI DE ŞCOALĂ BĂIMĂREANĂ - 120 YEARS OF BAIA MARE ART SCHOOL

Posted on luni, mai 23, 2016 | 0 comentarii

"moving monuments" 
un gest artistic ce expune sculptura în mai multe locuri din Europa... între Liverpool şi Berlin, lucrarea sculptorului băimărean Bogdan Raţa poposeşte în Baia Mare până la sfârşitul verii...

"the middle way"

mâna îndreptată spre cer, palma întinsă, este semnul pentru "calea de mijloc" 
calea de mijloc este simbolul concilierii, a păcii, a armoniei şi convieţuirii...

în Baia Mare, a fost amplasată în Piaţa Cetăţii, între biserici de trei confesiuni, într-o zonă unde sunt semnele existenţei mai multor naţionalităţi - evrei (nu departe de acest loc este o sinagogă), germani, maghiari, români, slovaci, ucrainieini...


"moving monuments"
an artistic gesture that exposes the sculpture in european places... between Liverpool and Berlin, this sculpture of the local artist lays in Baia Mare, until the end of this summer...

"the middle way"
the strait hand oriented upwards, is the sign for the "middle way"
the middle way is the symbol of conciliation, peace, harmony, cohabitation... 

in Baia Mare, the sculpture stays in the Citadel Square, between churches of three confessions, between signs of cohabitations of several nationalities: jews, germans, hungarians, romanians, slovaks, ucrainians...
în biserica "Sfâta Treime" s-a vizionat filmul despre amenajarea Pieţei Cetăţii, s-a acordat premiul "artistul anului", şi a fost un moment de aniversare a "şcolii băimărene", cu autorităţi din Ucraina vecină...

in the Trinity Church was presented the film of the Citadel Square project, the "artist of the year" award, and a celebration of the Baia Mare art school together with Ukrainean authorities...