LA MIJLOCUL CERULUI... - IN MIDDLE OF THE HEAVENS...

Posted on sâmbătă, februarie 28, 2015 | 0 comentarii"la mijlocul cerului
cale nu-i, cărare nu-i,
că de-o fost cândva cărare
ea s-o prefăcut în vale
..."

"in the middle of the Heavens
there's no path, there's no way.
if there ever was a way
it is turned into a valley
..." 
nu ştiu ce căi, ce poteci, ce locuri sunt în Rai...
dar, cu siguranţă, senzaţia nu poate altfel decât aici, sub aripile bisericii din Şurdeşti...

I don't know what ways, paths, or places are there in Heaven... 
but you cannot feel different from here, under the wings of the Şurdeşti church...


VISCRI - WEISSKIRCH

Posted on duminică, februarie 08, 2015 | 0 comentarii


Viscri (Weisskirch) - o dimineaţă rece de ianuarie...

Viscri (Weisskirch) - a cold january morning...


ÎN SUFLETUL MEU... - IN MY SOUL...

Posted on sâmbătă, ianuarie 31, 2015 | 0 comentariio spun din nou

peste tot unde ajung, văd gândurile mele...
le caut
le ascult şoaptele 
deşi nu întotdeauna le înţeleg
parcă afară, respirând lumina cerului,
le găsesc mai uşor
şi e tare bine
când îţi petreci mâna 
prin norii şi gândurile
din sufletul meu...I say it again

everywhere I go, I see my thoughts...
I'm searching them
I'm listening their whispers
even if I don't always understand them
it looks like out there, breathing the light of the sky,
I find them easier
and it's very pleasant
when you pass your hand
over the clouds and the thoughts
of my soul...

VISCRI, DE SUS... - VISCRI, FROM ABOVE...

Posted on miercuri, ianuarie 28, 2015 | 0 comentarii


câteva imagini din turnul bisericii fortificate din Viscri (Weisskirch)

some images from the tower of the Viscri (Weisskirch) fortified church

IN DULCI JUBILO

Posted on marți, ianuarie 27, 2015 | 0 comentarii


un cântec, o colindă ce pare să fi fost scrisă de un călugăr german, la sfârşitul secolului XIV... 
ascultă viziunea instrumentală a lui Mike Oldfield...


a song, a carol that is supposed to be written by a german monk, in the end of the XIV-th century...
listen the instrumental vision of Mike Oldfield...
România - Viscri (Weisskirch)

una din cele şase biserici fortificate săseşti înscrise în patrimoniul UNESCO...
nucleul bisericii, întemeiată la sfârşitul secolului al XII-lea, este suprapus peste o capelă secuiască mai veche...
extinderile ulterioare, fortificaţia, nu sunt mari, dar au acea aromă superbă, răspândită în sudul Transilvaniei...
aceasta e o primă serie de imagini, cu clădirile - biserica şi cetatea... 
one of the six saxon fortified churches that are listed in UNESCO heritage...
the core of the church established in late XII-th century is over an older chapel...
the later extensions are not large, but they have the unique flavour, that is spread în southern Transylvania...
this is a first series of images, with the buildings - the church and the stronghold...

TIMP... - TIME...

Posted on sâmbătă, ianuarie 24, 2015 | 0 comentarii

ai fost vreodată atent la versurile acestei melodii?
am ascultat-o de sute de ori...
istoria Lumii nu e întreagă fără Pink Floyd...

did you ever noticed the lyrics of this song?
I've listened it for hundreds of times...
the history of the World  is incomplete without Pink Floyd...


"bătând clipele ce umplu ziua searbădă
îţi toci şi-ţi pierzi orele la nimereală
irosindu-te în lumea ta mică din jurul casei
sperând ca cineva sau ceva să-ţi arate calea

obosit de tolăneală-n soare, aşteptând să priveşti ploaia
tu eşti tânăr, şi viaţa e lungă, şi ai timp de pierdut astăzi,
şi, deodată vezi că zece ani au zburat din viaţa ta
nimeni nu ţi-a spus când să porneşti, ai pierdut startul

aşa că te apuci să fugi, şi fugi, să prinzi soarele, dar el apune
ca iar să răsară în spatele tău, din nou...
soarele pare acelaşi, dar tu ai îmbătrânit
respiri mai greu, cu fiecare zi mai aproape de moarte

fiecare an pare mai scurt, parcă nu-ţi mai ajunge timpul
planurile tale ori devin nimicnicie, ori o foaie de mâzgăleli
atârnând englezeşte, într-o disperare mută
vremea e trecută, cântecul e gata,
credeam că mai am ceva de spus
..."

sudul Transilvaniei... o zonă aparte, cu locuri deosebite... o populaţie discretă, dar care a lăsat un tezaur material şi cultural de excepţie... moştenirea saşilor străbate vremurile...

southern Transylvania... a place apart, with special places... a discreet population, that left an outstanding material and cultural treasure... the saxon heritage passes through ages...

CINCŞOR


RODBAV
"ticking away the moments that make up a dull day
you fritter and waste hours in an offhand way.
kicking around on a piece of ground in your hometown
waiting for soeone or something to show you the way

tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
you are young and life is long and there is time to kill today
and then one day you find ten years have got behind you
no one told you when to run, you missed the starting gun

so you run, and you run to catch up with the sun but it's sinking
racing around to come up behind you again
the sun is the same in the relative way, but you're older
shorter of breath, and one day closer to death

every year is gettin shorter never seem to find the time
plans that either come to naught or half page of scribbled lines
hanging on a quiet desperation is the English way
the time is gone, the song is over,
thought I'd something more to say
..."


O POVESTE?... - A FAIRYTALE?...

Posted on duminică, ianuarie 04, 2015 | 0 comentarii


ani trec...
bucurii, şi griji, împliniri şi dureri...
toate se adună în urma noastră...
de neoprit...
ca să putem suporta oboseala şi frustrările,
ne iluzionăm că, de Anul Nou, lucrurile o iau de la început, că totul e iar luminos şi iar suntem plini de vigoare...
deşi nici o moleculă din noi nu e mai tânără decât ieri...

hmm...
fi-voi eu mai bun, mai puternic?
fi-vor vremurile ce vin,
vremuri de poveste?years go by,,,
gladness, concerns, accomplishments, and suffering...
all are adding behind us...
unstoppable...
in order to support the fatigue and frustration, 
we imagine that, on New Years' Eve, things start over from a new begining, that everything is bright again, and again we are full of force...
even not a single molecule of us is younger than yesterday...

hmm...
will I be better, stronger?
will the times to come
be fairy times?

AL CINCILEA... - THE FIFTH...

Posted on miercuri, decembrie 31, 2014 | 1 comentarii

aici sunt câteva fotografiile din 2014, postate pe acest blog, şi pe contul meu de facebook...
cu ocazia asta, ascultă încă o dată, una din melodiile anului...

here are some of the 2014 pictures, posted on this blog, and on my facebook page...
listen once again, one of the songs of this year...


"Dream of Flying"... aş vrea să mai pot zbura...

am ajuns la al cincilea an de blog...
aş fi vrut să fie mai bun...
aş fi vrut să fiu mai bun...

I reached the fifth year of blog...
I wish it would be better...
I wish I could have been better...