VISUL ZBORULUI... - DREAM OF FLYING...

Posted on luni, decembrie 22, 2014 | 0 comentarii

nu demult am oprit, pentru prima dată, la Slimnic... cu siguranţă că am să mai revin, să mai zăbovesc în acest loc; sunt multe cetăţi săseşti în sudul Transilvaniei, sunt absolut superbe, unele chiar păstrate bine...
aici, la Slimnic, m-a impresionat şi mă urmăreşte ceea ce am găsit despre acest loc: cetatea "a fost construită în jurul unei biserici gotice, niciodată finalizată"...
biserica, niciodată finalizată!
încerc să îmi imaginez vremurile prospere, luminoase, când s-a imaginat proiectul, s-au conturat detaliile, s-a început şantierul...
înseamnă că existau speranţe, vise de implinire... vise de dragoste şi zbor...
dar vremurile, au spulberat totul... a rămas doar un vis... visul neîmplinit... zborul neînceput...


not a long time ago, I stopped at Slimnic for the first time... I'll go back there to hang around there, that's for sure; there are many castles in siuthern Transylvania, they are absolutely beautiful some of them in a good state...
what I found about this place impressed me, and even is haunting me, is this: "the castle was built around a gothic church that was never completed"...
the church, that was never completed!
I try to imagine those good old flourishing and luminous days, when the church was designed, when details were decided, and they started to build it...
there had to be hope, dreams of fulfillment, dreams of love and flying...
but the hard times scattered all to the winds... only the dream remained... an unfulfilled dream... an unburn flight...


PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT... - ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN...

Posted on luni, decembrie 15, 2014 | 0 comentarii

la biserica unde merg eu, duminică a fost concertul de colinde, al corului şi cameratei Euroart

concertul a vrut şi a fost un concert de colinde... ca de obicei, au fost interpretate şi alte piese din repertoriul creştin...
aceasta a fost una din piesele interpretate, din coloana sonoră a filmului "The Mission"... este sugestiv titlul acestei bucăţi: "Precum în Cer, aşa şi pe Pământ"...
Ennio Morricone: o muzică, un parfum aparte, în care uneori îţi face bine să te te retragi şi să pluteşti...

last sunday, at my church, there was a carol concert, by the Euroart choir and chamber orchestra

the concert was intented, and it really was a carol concert... as usual, there also were other christian plays...
this was one of the songs, from the soundtrack of "The Mission"...
Ennio Morricone: a music, a flavour apart, where sometimes you feel good to retire and to fly...

ca de obicei, părintele Ilieş a fost gazdă pentru corul şi camerata Euroart

as usual, father Ilieş was the host for the Euroart choir and chamber orchestra
 bunici, părinţi, copii, cu toţii au ieşit din casă, într-o seară neagră, ploioasă, rece, să se umple cu căldura şi lumina colindelor...

grandmothers, parents, children, all of them came out in a dark, rainy, cold evening, to fill with the warmth and light of the carols...LA MULŢI ANI, ROMÂNIA! - HAPPY ANNIVERSARY, ROMANIA!

Posted on marți, decembrie 02, 2014 | 1 comentariio ţară de oameni... un drapel făcut din suflete...
câteva sute de băimăreni au ieşit din zona de confort, în ziua sărbătorii naţionale, pentru a forma un drapel, pe stadionul municipal...
aici sunt şi imaginile de la eveniment, ale juniorului...

a nation of people... a flag made of souls...
some hundreds of citizens got out of their comfort zone, in their national holiday, to form a huge flag, on the municipal stadium...
here are my son's images of the event...
au fost acolo, de la mic la mare... 
everybody was here... 

abia aştept să văd şi imaginile filmate de drona asta voinică...

and I can't wait to see the images took by this mighty drone...


54

Posted on vineri, noiembrie 21, 2014 | 0 comentarii

ascultă John Petrucci - "Wishful Thinking"

"atunci când te naşti, nu eşti un copac, ci o sămânţă...

trebuie să creşti, să ajungi la înflorire, iar această înflorire va fi mulţumirea ta, împlinirea ta...
această înflorire nu are nimic de-a face nici cu puterea, nici cu banii, nici cu politica...
nu are legătură decât cu tine, cu evoluţia ta personală..."
Osho

 


 "when you are born, you are not a tree, but a seed...
you have to grow, to flourish, and this flourishing will be your fullness, your fulfillment...
this flourishing has nothing to do with power, money, or politics...
it has to with you only, with your personal evolution..."
Osho

MIRACOL ŞI MISTER... - MIRACLE AND MYSTERY

Posted on sâmbătă, noiembrie 08, 2014 | 0 comentarii

ascultă respiraţia luminii... amplă, gingaşă, plină de culoare... plină de forţă...
listen the breath of light... wide, tender, full of colour... full of force...
m-am născut şi am crescut la oraş, am locuit la bloc...am copilărit la ţară, în Ţara Oaşului... sunt locuri foarte frumoase acolo...
dar când am ajuns prima dată la Sighişoara, apoi la alte cetăţi săseşti, am avut o revelaţie... şi am devenit invidios...

cum poate arăta sufletul, cum poate fi imaginaţia, baza de formare a spiritualităţii unui copil  ce trăieşte, se joacă, visează, în asemenea locuri?
cred că e o diferenţă netă faţă de unul crescut în mediu urban, modern...
poveşti, regi, cavaleri, miracole, mistere... nu le vezi doar în ilustraţii pe hârtie... le simţi mirosul, aroma ce respiră din pereţi... 
simţi fiorul luminii şi umbrei... nu citeşti poveşti imaginate, ci trăieşti şi te îmbogăţeşti cu sute de ani de amintiri...
ceea ce alţii văd doar în cărţi sau filme ca simpli spectatori distanţi, tu TRĂIEŞTI... sunt parte din viaţa şi sufletul tău...
cred că nu poate fi decât fascinant...

I was born and I grew up in a town, I lived in apartment blocks... in my childhood, I spent holidays in the countryside, in a region with very beautiful places...
but, when I first went to Sighişoara, and later to other saxon castles, I became jealous...

how can be the soul, the imagination, the basis of the spirituality of a child that lives and plays in such places?
I think it's a big difference compared to an urban-grown child...
fairy tales, kings, knights, miracles, mysteries... you don't just see them on paper... you feel their smell, the flavour breathing from the walls...
you feel the shiver of light and shadow... you don't read fictions, but you live and enrich yourself with centuries of memories...
you LIVE, they are part of your life and soul, things that others only see in books and movies, as simple and  distant spectators...
I guess it has to be only fascinating...

Biertan - Birthälm
un reper în cultura, istoria bisericilor, şi arhitectura din Transilvania...
aceasta a fost doar o tură rapidă în jurul cetăţii...
sper să revin cât mai repede, să îmi iau mai mult răgaz, pentru imagini dinăuntru, şi de pe frumoasele dealuri dimprejur...

Biertan - Birthälm
a landmark in Transylvanian culture, churches history, and architecture... 
this was just a fast lap around the citadel...
hope I'll be back soon, to take more time, for inside pictures, and from the beautiful hills that surround this place...


ANUALA DE ARHITECTURĂ NORD-VEST 2014 - 2014 NORTH-WEST ARCHITECTURE ANNUAL

Posted on joi, noiembrie 06, 2014 | 0 comentarii


se pare că intrăm în normal,aşa că avem şi în acest an, expoziţia anuală de arhitectură...
expoziţia e deschisă două săptămâni, în galeria de artă a artiştilor plastici, şi vă invităm să o vizitaţi...
puteţi, ca vizitator, să votaţi cele mai reuşite trei lucrări executate, şi cele mai reuşite lucrări în stadiu de proiect

ANUALA ARTELOR 2014 - BAIA MARE - 2014 ANNUAL OF ARTS

Posted on luni, septembrie 29, 2014 | 0 comentarii
se vede clar că oamenii au nevoie nu numai de adăpost şi hrană pentru trup...
se vede clar că oamenii caută hrană pentru suflet... oamenii au foame de revelaţie, de metaforă şi mister...


it's obvious that people needs not only shelter and nutriments for the body...
it's obvious that people look for nutriments for the soul... people have hunger for revelation, metaphore, and mystery...

 selfie


Meşteri - Masters


printre alţii: un preot ortodox, un preot catolic, o doamnă doctor mămică de primar, un arhitect preşedinte de filială
among others: an orthodox priest, a catholic priest, a lady doctor and mother of mayor, an architect chairman of branch


un prefect, un primar, o artistă plastică preşedinte de filială
a prefect, a mayor, an artist chairman of branch