O ZI SIMPLĂ... - A SIMPLE DAY...

Posted on duminică, mai 04, 2014 | 2 comentarii

erau vremuri când rezistam, ajutat şi de discurile de vinil... nu suportam propaganda de la radio sau tv, şi ascultam muzica discurilor de vinil...
am trăit, am supravieţuit, şi cu Nicu Alifantis...

there were times when I was resisting, with the help of vinyl discs... I could not stand for the radio or tv propaganda, and I was listening the vinyl discs music...
I lived, I survived, with Nicu Alifantis too...
a fost o zi în care nu m-am apropiat de lucru...
o zi simplă, în care juniorul m-a condus (la propriu) la Mogoşa, şi am făcut câţiva paşi împreună...
am avut răgaz să văd frumuseţea verdelui... a apei... a adierii... a unei zile simple...

versurile lui Lucian Blaga, purtate de melodia lui Alifantis... acestea mi le-am amintit, păşind prin lumina primăverii...

it was a day I didn't come even close to work...
it was a simple day, the junior drove (literally) to the lake, and we walked a little...
I had the time to see the beauty of green... of water... of breeze... of a simple day...

Lucian Blaga lyrics, carried by Nicu Alifantis' melody... this is what I remembered, walking through the spring light...


vino, primăvara mea!
vino, toată, în sufletul meu...
vino... şi nu te mai las să pleci...

come, my spring!...
come into my soul...
come... and I'll never let you go...

.

EŞTI... - YOU ARE...

Posted on duminică, aprilie 27, 2014 | 0 comentarii

cred că nu am auzit-o niciodată, la radio sau tv...
Sarah McLachlan... o voce rară, interpretând melodii foarte sensibile... câteva le-ai putut asculta deja aici la mine, pe blog...
ascultă încă o dată, îmbrăţişarea muzicii...

I think I never heard her on radio or tv...
Sarah McLachlan..., a rare voice, playing touching songs... some of them you already listened here, on my blog...
listen for once more, the embraceing of music...

"un surâs mi-e tot chipul
văzându-te-n cale
ne-ntâlnim în lumini
îmi opresc privirea pentru o clipă
şi lumea din jur dispare

suntem doar noi doi
in insula mea de speranţă
suflarea noastră umple văzduhul
lasă-mă să te cuprind
marea mea pe ţărmul tău
lasă-mă să fiu liniştea ce-o cauţi

oh, dar de fiecare dată când sunt lângă tine
am atâtea să-ţi spun
şi tu pleci din nou

şi-am uitat
să-ţi spun că te iubesc
şi noaptea-i prea lungă
şi-i frig în ea, fără tine
şi-s mâhnit înăuntrul meu
că nu găsesc cuvinte să-ţi spun
că am nevoie de tine
...
am atâta nevoie de tine"
e frumoasă mângâierea luminii
sunt frumoase culorile vieţii
e frumoasă privirea speranţei
da...
frumos e... cel ce poartă primăvara în suflet...

beautiful is the touch of light
beautiful are the colors of life
beautiful is the glimpse of hope
yes...
beautiful is... the one who carries the spring in the heart...

 "I have a smile stretched from ear to ear
to see you walking down the road
we meet at the lights
I stare for a while
the world around us dissapears

It's just you and me
on my island of hope
breath between us could be miles
let me surround you
my sea on your shore
let me be the calm you seek

oh, but everytime I'm close to you
there's too much I can't say
and you just walk away
and I forgot
to tell you I love you
and th' night's too long
and cold here without you
but I grieve in my condition
for I cannot find the words to say
I need you so
...
I need you so bad"

.


AI PLECAT... - GONE...

Posted on miercuri, aprilie 23, 2014 | 0 comentarii

acum câţiva ani am descoperit o melodie... 
m-au impresionat gândurile inserate în acest clip...
nu sunt versuri, sunt nişte gânduri...
nu în totalitate, dar cel puţin în parte, te regăseşti în ele, aşa-i?

several years ago I found this play...
the thoughts they are attached impressed me...
they are not lyrics, they are just thoughts...
not entirely, but at least partially, you resemble, isn't it?
 
n-am ştiut, până în acel moment
cât de tare poate să doară
să pierzi pe cine n-ai avut cu-adevărat niciodată

zilele pot fi dure
şi vremurile pot fi crunte
prea grele să le duci de una singură

de crezi că nu mai rezişti
dă-mi mâna
şi vom răzbi împreună
şi când vei avea din nou putere
şi nu vei mai avea nevoie de mine
voi pleca, dacă asta te-ar face fericită

de inima ţi-e pustie
doar spune-mi, şi-am să păşesc înăuntru
dar de vei avea nevoie de acel loc pentru altcineva
nu-ţi face griji
am să ies bucuros, şi-mi voi lăsa locul

e uimitor cum te poţi îndrăgosti de cineva
cine-ţi zâmbeşte, vorbeşte, sau pur şi simplu se uită la tine
ce-i cu-adevărat greu
e ca acea persoană să se îndrăgostească de tine

se zice că timpul vindecă toate rănile
dar până acum m-am ales doar cu clipe
în care să mă gândesc cât de mult
... mi-e dor de tine

poate timpul vindecă cele mai multe răni, da?
atunci, de ce am impresia că rana e tot mai mare, cu fiecare clipă?

sau, poate dragostea e doar un vis frumos
...şi apoi ne trezim

când ai pierdut dragostea
nu pleca capul, trist
ţine capul sus, şi ţinteşte stelele
căci acolo ţi-e trimisă inima să se vindece

care e opusul la "doi"?
... un "eu" singur
... o "tu"singură
...
totuşi... pierdut în inima ta
în ochii tăi
în fiecare zi
rătăcit, dezorientat
zile-ntregi, săptămâni... totul înceţoşat
licăriri de lumină în întuneric
ce se învelesc în umbre încă o dată
încă prin umbre de durere
ar putea fi lumina sleită a iubirii cândva simţite
şi asta ar putea face ca întunericul
să merite până la urmă

căci un singur "te iubesc"
face mai mult decât o mie "adio"
...
întreabă-mă de ce
te iubesc şi acum
deşi e limpede că tu nu simţi acelaşi lucru pentru mine
problema e că
aşa cum nu pot să te fac să mă iubeşti
nu mă pot forţa să opresc iubirea pentru tine

aşa că-mi spun
socoteşte grădina după florile din ea, nu după frunzele ce cad
măsoară-ţi viaţa în zâmbete
nu în lacrimi ce curg
deşi uneori lacrimile spun tot ce e de spus
şi primele cicatrice nu s-au şters deloc

fii doar recunoscător
că pentru o clipă
a fost o vreme
când dragostea ţi-a ieşit în cale
CRED... - I BELIEVE...

Posted on sâmbătă, aprilie 19, 2014 | 0 comentarii
am ales pentru această Vinere Mare, două locuri... 
o călătorie între două locuri, între două simboluri... 
aceste două locuri sunt eu

for this Good Friday, I've chosen two places...
a passage between two places, between two symbols...
these two places, it's me...în această grădină am copilărit; mi-am tăbăcit fundul la săniuş; am colindat; am făcut fân, şi-am săpat porumbul... m-am jucat de-a Robin Hood, şi-am învăţat rugăciuni...
pentru acest loc, cu emoţie, am plămădit proiectul primei biserici imaginate de mine...
au trecut aproape 20 de ani de când i-am săpat şi turnat fundaţiile...
tot mai puţini săteni mă mai cunosc...
aici odihneşte călugărul, "unchiul Mihai"
aici sunt eu

aici am ales să particip la Prohod...

I grown in this yard, I tanned my ass when sledding, I sang carols,  and I worked out the corn field... I played Robin Hood, and I learned prayers...
for this site, I gave birth to my first church project...
almost 20 years ago I digged and worked at the foundation...
there are fewer people to recognize me now...
here is resting the friar, "uncle Michael"
here is me...

I choosed to assist here for the Funeral...un loc blând, cumsecade...
un pom, un măr, ce încă mai are ani în care rodeşte...
o răstignire stă şi ea aici, de veghe...
priveliştea largă mă lasă să privesc departe... şi-n mine...
eu îi spun cuib... este cuib...
aici sunt eu...

a gentle place...
a tree, an apple tree, that still fructifies...
a crucifixion that also stands here...
the sight lets me look far away... and in myself...
I name it nest... it is nest...
here is me...


aici sunt eu
acum ştiu că e primăvară...
în mine...
acum cred...

here is me
now I know it's spring...
inside me...
now I believe...

IUBEŞTE-MĂ... LOVE ME...

Posted on joi, martie 20, 2014 | 1 comentarii

caută-mă...
găseşte-mă...

nu spune niciun cuvânt...
iubeşte-mă...


look for me...
find me...

don't say a word...
just love me...

.

2014

Posted on joi, ianuarie 02, 2014 | 1 comentarii

Hayley Westenra... încă o voce ce parcă vine din alte lumi... mai frumoase şi mai bune...
Hayley Westenra... one more voice that seems to be from another, better and rosy world...
fericit cel ce din inima lui răsare atâta fericire... fericită inima căreia i se dedică atâta căldură...

"pentru tine
să nu fie lacrimi
pentru tine
soarele să strălucească

căci simt, când sunt cu tine
că e-atât de bine
simt că e-aşa bine
şi păsările cântă de parca-ar şti
ce este-n inima mea
şi te iubesc
te iubesc
te iubesc
cum n-am mai iubit vreodată
..."


happy is the one who's heart rises so much happiness... blessed is the heart to which so much warmth is dedicated...
"for you
there will bw no crying
for you
the sun will be shining

'cause I feelthat when I'm with you
it's all right
I know it's right
and the songbirds keep singing like they
know the score
and I love you
I love you
I love you
like never before
..."oricum a fost anul sau anii ce-au trecut...
oricâtă deznădejde sau împlinire ai în inima ta...
să-mi spui peste un an:
"acesta a fost anul meu"...

no matter how was the year or the years behind...
no matter how much despair or fulfillment you have in your heart...
tell me a year from now:
"this was my year"...
AL PATRULEA... - THE FOURTH...

Posted on miercuri, ianuarie 01, 2014 | 0 comentarii


este al patrulea an al acestui blog...
e discret în imagini...
doar eu... acelaşi... sub lumina timpului...
aceleaşi drumuri, aceleaşi locuri... 
doar eu sunt de fiecare dată altul...
acelaşi, sub luminile timpului...


it's the fourth year of this blog..
it's discreet in pictures...
only me... the same... under the light of time...
same journeys, same places...
only I am different, every time
the same, under the lights of time...

acelaşi voi fi... sub căile timpului...
the same I will be... under the paths of time...


TOTUL SE SCHIMBĂ... TOTUL RĂMÂNE LA FEL... EVERYTHING CHANGES... EVERYTHING STAYS THE SAME...

Posted on sâmbătă, decembrie 28, 2013 | 2 comentarii
am făcut câţiva paşi prin lumina acestor zile... 
e acelaşi freamăt tăcut... aceeaşi zăpadă... 
aceleaşi locuri... acelaşi cer... 

doar liniştea mă priveşte cu alţi ochi...


I walked some steps through the light of these days...
it's the same silent sough... same snow...
the same places... same sky...

only the silence stares at me with different eyes...O DATĂ PE AN... ONCE A YEAR...

Posted on joi, decembrie 19, 2013 | 0 comentarii

zilele acestea am fost la mine la biserică, la concertul orchestrei şi coralei EUROART, a liceului de artă din oraş...
am simţit din nou vibraţia unică a instrumentelor, a vocilor...acea respiraţie unică, ce nici un aparat audio, oricât de performant, nu o poate reda...

these days, I went to my church, at the concert of the orchestra and the choir of the art high school of my town...
I felt again the unique vibration of the instruments, of the voices... that unique breath, that no device can perform...am profunda convingere,
că dacă fiecare om de pe acest pământ, ar asculta o dată pe an, o oră de muzică, într-o sală de concerte sau într-o biserică,
atunci...
lumea asta ar fi un loc mai bun...

I have the deepest belief,
that if every single human on this planet, would listen once a year, one hour of music, in a concert hall or in a church,
then...
this world would be a better place...


RODUL VISELOR... - THE HARVEST OF THE DREAMS...

Posted on duminică, decembrie 15, 2013 | 0 comentariie-atâta linişte în frigul de afară...
e-aşa de frig în liniştea din vene...


it's so much silence in that outdoor cold...
it's so much cold in the silence of the veins...


   
vei veni?
aici aştept...
nu  voi pleca...

will you come?
here I'm waiting
I will not go...
  
"
cum ai putut?
tu, care eşti râul
cum ai putut să te prelingi din viaţa mea?
cum ai putut?

tu eşti pasărea dimineţii
ce-mi cânta în fiecare zi
cum ai putut să zbori?

eşti sângele meu
eşti rodul viselor mele
nicăieri nu-mi mai aflu tihna

şi liniştea nu va-nceta
nimic nu e aşa cum părea să fie
năluca bucuriei mele
nu-mi va da pace

de-mi vei da drumul, nu voi fugi
nu voi fugi
nu voi fugi
"
"
how could you
you are the river
pour out of this life
how could you

you are the morning bird
who sang me into life every day
fly away

you are the blood of me
the harvest of my dreams
there's nowhere I can find peace

and the silence won't cease
nothing's quite how it seems
the ghost of my joy
won't let me be

if you set me free, I will not run
I will not run
I will not run
"