ÎN ZIUA CÂND VA FI SĂ VII.. - THE DAY THAT WILL BE FOR YOU TO COME...

Posted on sâmbătă, septembrie 01, 2018 | 0 comentarii


în ziua când va fi să vii
iubire veche, neschimbată
îți voi deschide înc-o dată
măcar acum de te-ai opri
în ziua când va fi să vii

în ziua când va fi să vii
îți voi ieși cântând în cale
și ochii grei de vindecare
privindu-te vor amuți
în ziua când va fi să vii

în ziua când va fi să vii
voi da perdelele-ntr-o parte
absența lor să nu mai poarte
nesomnul orelor târzii
în ziua când va fi să vii

și-n ziua când va fi să vii
ce-ar mai putea să se întâmple
voi râde mult la tine-n tâmple
voi plânge-ncet când nu vei ști
în ziua când va fi să vii

.
.

CLIPA... - THE MOMENT

Posted on luni, august 27, 2018 | 0 comentarii

îți dai seama că toată viața devine amintire?

do you figure out that the whole life becomes a memory?

VREI SĂ FII STEAUA MEA? - DO YOU WANT TO BE MY STAR?

Posted on duminică, august 26, 2018 | 0 comentarii


„cât am dat, tot aș vrea să dau
cât am luat, tot mai vreau să iau
să înțeleg lumea cum e ea
și vreau să mă apropiu de o stea

viața e ca un cerc închis,
până acum nu l-am deschis,
de trecut nu îmi pare rău
și stau și fac ce vreau,
dar nici azi
n-am atins nici o stea

cât aș vrea să aleg mereu
drumul bun, oricât de greu
nu-mi pasă, eu pot să aștept

vreau să am steaua mea
vreau să ajung la ea
vreau să o pot avea
căci eu n-am atins nici o stea

caii bat trapul pe poteci,
eu nu vreau, nu vreau să pleci,
ca licoarea prin mine să treci,
să stai și să faci ce-ți dorești,
și-apoi să atingem o stea

cât aș vrea să aleg mereu
gândul bun, din tot ce-i rău
nu-mi pasă, eu pot să aștept

vreau să am steaua mea,
vreau să fii steaua mea,
vreau să ajungi la ea,
căci eu n-am atins nici o stea
căci eu n-am atins nici o stea

să nu-ți pese ce spun ei
viața îți dă chiar tot ce vrei
dacă nu știi, poți să-ți iei
dar eu vreau, o vreau
vreau

vreau să am steaua mea
vreau să ajungi la ea
vreau să o pot avea
căci eu n-am atins nici o stea

vreau să am steaua mea
of, Doamne, cât aș vrea
căci eu n-am atins nici o stea”„as much I offered, I would offer more
as much I took, I want to take more
to understand the world as it is
and I want to get get close to a star

life is like a closed circle
until now, I didn't open it
I don't regret tha past
and I'm doing what I please
but today also
I didn't reach any star

how much I wish to always choose
the good path, no matter how tough
I don't care, I can wait

I wish to have a star
I wish to reach her
I wish her to be mine
because I never reached a star

horses are trotting on the paths
I don't want, don't want you to go
like a liquor to pass through me,
to rest and to do what you please
and then to reach a star

how much I wish to always choose
the good thought, from all that is bad
I don't care, I can wait

I wish to have a star
I wish you to be my star
I wish you reach her
because I never reached a star

don't you care what they say
life really gives you what you want
if you don't know, you really can take it
but I wish, I wish,
I wish

I wish to have a star
I wish you to be my star
I wish you reach her
because I never reached a star

I wish to have my star,
oh, Lord, how much I wish
because I never reached a star”


FIRIZA FOREVER...

Posted on luni, mai 28, 2018 | 0 comentarii

am găsit pe facebook această fotografie care prezintă cel mai bine imaginea de ansamblu a lacului de acumulare „Firiza”, sau „Strâmtori”, din teritoriul municipiului Baia Mare...


în aval de baraj (nu se vede în fotografie) este cartierul Ferneziu, iar în amonte de lac se vede cartierul (fostul sat) Firiza, iar mai departe sunt Valea Neagră și Blidari - în prezent, și ele cartiere ale orașului... 


pe Google Earth am măsurat în linie dreaptă - sunt 2,6km de la baraj, până la vărsarea râului Firiza în lac, și peste un kilometru este lățimea maximă, în dreptul Văii Romane...

I found on facebook this photo that shows very well the general view of the „Firiza”, or „Strâmtori” („Strait”) lake, of my hometown territory...


down the river (not seen in picture) is an uptown district, and up the river you see the Firiza district (former village), and further away are other districts, former villages...I measured on Google Earth, the straight line length of the lake is 2,6km, and the maximum width is over one kilometer


în primul rând, precizez că imaginea e luată de pe facebook, are watermark, dar nu am găsit autorul...
dacă cineva cunoaște cine a făcut fotografia, spuneți-mi și mie, să îl menționez aici ca autor, pentru că merită să fie cunoscut!

first of all, the image is from facebook, there is a watermark, but I didn't find the author...
if someone knows who took the picture, tell me, to mention him as author... he deserves to be known!
.
.
pe malurile acestui lac sunt câteva locuri unde fotografii băimăreni, și nu numai, au realizat mii de cadre reușite...
acestea sunt cele cinci locuri unde de obicei eu cobor la mal, și îmi fac fotografiile mele:

there are some places on the banks of the lake, where photographers took thousands of beautiful shots...
these are the five places where I use to go to the water level, and I take my pictures...1 - la acest prim loc se coboară de la una din parcările ce sunt pe acea porțiune lungă de șosea, relativ dreaptă (de obicei sunt vreo două containere pentru deșeuri în una din parcări)...
între șosea și lac, aici este aproape un hectar de covor cu brândușe de primăvară, când zăpada se topește...

1 - at this very first play, between the road and the lake is the place where, when the snow melts, I use to shoot almost one hectar of crocuses2 - Valea Romană e de departe cel mai cunoscut loc, și de obicei e cel mai fotogenic, în orice anotimp...
din păcate, nu știu dacă vom mai putea fotografia acest golf, în această perspectivă...
în ultimii ani, aluviunile aduse de pârâu s-au acumulat atât de mult, au creat o limbă de noroi deasupra apei, în care a crescut papura, iar în ultima jumătate de ani am văzut că au prins rădăcină și cresc ceva copăcei, arbuști, ce cu coroana lor de frunze pur și simplu obturează privirea spre lac...

2 - Valea Romană (The Roman Valley) is, by far, the place that is most known, and usually is the most beautiful, in all the seasons...
unfortunatelly, I don't know if we will be able to see this bay, in this perspective, anymore...
the slime accumulated in decades, in the last couple of years the cattail grew, and lately some tree or bushes appeared, and you cannot see the bay...
3 - la acest pinten se ajunge pe o coborâre mai abruptă, dar merită efortul... aici, o imagine spre golful Văii Romane

3 - you can get to this place on a steep path, but it worths the effort... here, a view to the „Roman Valley” bay...4 - cu puțin înainte de cantonul silvic, dintr-o parcare mai largă, cobori puțin până la lac... aici e locul unde de cele mai multe ori găsesc pescari...

4 - not far from the foresters building, from a larger parking place, you can step down a little to the lake level... this is the place where almost every time I find men fishing...5 - aceasta e coada lacului, aici se varsă râul Firiza în lac... nici pe vreme bună, de aici nu se vede coronamentul barajului...
de obicei, condițiile de fotografiere sunt mai dificile, pentru că privești spre sud - adică ești cu soarele în față, și cu versanții și pădurile în umbră...

5 - this is the tail of the lake, here the Firiza river flows in the lake... you cannot see the dam from this place, even on clear weather...  
usually taking pictures here is difficult, because you are looking south - the sun is ahead, and the hills and forests are in shadow


recapitulare:
dacă vrei să fotografiezi lacul Firiza, aici poți ajunge ușor... eu aici caut lumina bună...

recapitulation:
if you want to make photos at the Firiza lake, in these places you can go easily, these are the places where I am looking for the proper light...NU TE DA BĂTUT... - DON'T GIVE UP

Posted on duminică, martie 11, 2018 | 0 comentarii

„în locul acesta superb am crescut puternici
am tot așteptat
am fost învățat să lupt, să câștig
nu mi-am putut imagina că aș putea să eșuez

nu mai e nimic de câștigat, așa se pare
sunt un bărbat cu toate visele spulberate
mi-am schimbat numele, mi-am schimbat înfățișarea
dar nimeni nu te vrea atunci când pierzi

nu renunța    
căci ai prieteni    
nu te da bătut    
nu ești încă învins    
nu renunța    
știu că poți reuși    
   
chiar dacă am văzut ce se-ntâmplă în jur
nu m-am gândit că aș putea fi afectat
mă gândeam că am fi ultimii care să pățim ceva
ce ciudat s-au întors lucrurile

am condus toată noaptea spre casă
spre locul unde m-am născut
când s-a crăpat de ziuă, am văzut pământul
copacii erau arși până la pământ

nu renunța    
ne mai ai pe noi    
nu te da bătut    
nu ne trebuie prea multe    
nu te da bătut    
undeva o fi un loc    
care să fie al nostru    

odihnește-ți mintea    
prea îți faci griji    
va fi bine    
când vremurile sunt grele    
te poți baza pe sprijinul nostru    
nu renunța    
te rog nu te lăsa    

a trebuit să ies de aici
nu mai suport
stând pe acel pod
privind în jos
orice-ar veni
orice ar trece
râul acela tot curge
tot curge

m-am mutat
am încercat să mă stabilesc
în atâtea locuri sunt atâția oameni
nu mai au nevoie de altcineva

nu renunța, căci ai prieteni    
nu te da bătut, nu ești singurul    
nu renunța, nu trebuie să fii rușinat    
nu te da bătut, ne ai pe noi    
nu renunța, suntem mândri de cine ești    
nu te da bătut, niciodată nu a fost ușor    
nu renunța, căci cred că este un loc    
există un loc    
care să fie al nostru    

nu te da bătut    
nu te da bătut    
nu te da bătut”  


„in this proud land we grew up strong
we were wanted all along
I was taught to fight, taught to win
I never thought I could fail

no fight left or so it seems
I am a man whose dreams have all deserted
I've changed my face, I've changed my name
but no-one wants you when you lose

don't give aup 'cause you have friends    
don't give up, you're not beaten yet    
don't give up, I know you can make it good    

though I saw it all around
never thought that I could be affected
thought that we'd be the last to go
it is so strange the way things turn
drove the night toward my home
the place that I was born
as daylight broke, I saw the earth
the trees had burned down to the ground

don't give up, you still have us    
don't give up, we don't need much of anything    
don't give up, 'cause somewhere there's a place were we belong    

rest your head    
you worry too much    
it's going to be alright    
when times get rough    
you can fall back on us    
don't give up    
please don't give up    

got to walk out of here
I can't take anymore
going to stand on that bridge
keep my eyes down below
whatever may come
and whatever may go
that river's flowing
that river's flowing

moved on to other town
tried hard to settle down
for every job, so many men
so many men no-one needs

don't give up, 'cause you have friends    
don't give up, you're not the only one    
don't give up, not reason to be ashamed    
don't give up, you still have us    
don't give up now, we are proud of you    
don't give up, you know it's never been easy    
don't give up 'cause I believe there's a place    
there's a place    
where we belong    

don't give up    
don't give up    
don't give up”  

.

FIINȚA... - THE BEING...

Posted on duminică, februarie 04, 2018 | 0 comentarii


am mai vorbit la începutulurile acestui blog, în 2010, despre viață și despre ființă...
cred că de la filosofia din anul cinci de arhitectură, am reținut ideea că poți să îți pierzi viața, dar nu ființa... 

ființa e ceva ce transcende viața fizică...
de exemplu, marile personalități își pierd viața, dar ființa lor dăinuie peste generații, peste secole...
Eminescu, Brâncuși, Mozart, Gandhi, sunt personalități a căror ființă dăinuie cu mult după sfârșitul vieții lor pământești...

I had mentioned, in the early days of this blog, in 2010, the relation between life, and being...
from the philosophy classes, in the fifth year of architecture, I learned that one can loose the life, but not the being...
the being is the one that overpasses the physical life...
for example, the personalities loose their life, but their being gets over generations, over centuries...
Eminescu, Brâncuși, Mozart, Gandhi, are persons who's beings are lasting long after their earthy life...

în general, orice construcție este o mărturie a ființei celor ce au gândit-o, au ctitorit-o, au construit-o... acestea sunt locurile pe care le vizităm, care devin simboluri, modele de civilizație și spiritualitate ale timpului lor: biserici, cetăți, palate...

există însă și statui, monumente, mici cimitire, unde practic nimeni nu oprește...
chiar amplasate lângă drumuri intens circulate, lumea trece în viteză, grăbită, practic nimeni nu oprește...

generally speaking, every construction is a proof of the being of those who designed it, founded it, built it... these are places we visit, that become symbols, models of civilisation and spirituality of their times: churches, fortresses, palaces...

but there also are statues, monuments, small graveyards where nobody stops... even located close to crowded roads, people are rapidly passing, in hurry, nobody literally stops there...
   

primul asemenea loc pe care ți-l prezint este monumentul de la Șelimbăr, lângă șoseaua intens circulată ce iese din Sibiu spre Râmnicu Vâlcea...
(chiar și eu am trecut de multe zeci de ori pe aici, până să îmi iau un răgaz de 30 de minute, să opresc, și să fac fotografiile)
(chiar și eu, a trecut un an de când am făcut fotografiile, până să concep și să încarc postarea - da, imaginile sunt din iarna trecută, din 2017)

ansamblul este realizat în 1932, în memoria ostașilor lui Mihai Viteazul căzuți aici în 1599, și a celor căzuți în toată țara, în primul război mondial...
inițial aici au fost înmormântați 33 de soldați români, și 8 austrieci din primul război mondial, însă ulterior osemintele au fost strămutate sub altarul bisericii din Șelimbăr...

ansamblul este foarte frumos gândit, și sper că mereu vor fi doi copaci care să îi rotunjească sensurile și aspectul...

the first place of this kind that I present to you is the Șelimbăr monument, close to very crowded road that takes you from Sibiu to south, to Bucharest...
(even I passed by for dozens of times until I took a half of an hour break to step down, and take the photos)
(even me, it took to me over a year to conceive and to upload pictures taken a year before... yes, the pictures are from the last year winter)

the ensemble is made in 1932, in the memory of the soldiers of Michael the Brave, who died here in 1599 (Michael the Brave was the first one who united, for a short period of time, the romanian territories), and in the memory of all the victims of the First World War, from all the country...
initially, here were buried 33 romanian and 8 austrian soldiers from the World War One; afterwards, the remains were moved under the altar of the Șelimbăr church...

the ensemble is very well designed, and I hope there always will be two trees to complete the meanings and the aspect of the place...


.

DRUMUL CA REVOLTĂ... DRUMUL CA VIAȚĂ... - THE RIDE AS REVOLT... THE RIDE AS LIFE...

Posted on duminică, ianuarie 28, 2018 | 0 comentarii

acum o săptămână am fost la un miting în București...
am străbătut țara de la nord la sud, într-un gest destul de puțin logic sau rațional... a fost mai mult o manifestare emoțională, de exprimare a indignării...

a week ago, I went to a meeting in Bucharest...
I crossed the country from north to south, in a not so logic or rational gesture... it was rather an emotional thing, an expression of indignation...

„de neoprit”
am mai folosit melodia asta acum câțiva ani, dar găsesc că e foarte potrivită și pentru această postare...

„unstoppable”
I used this play several years ago, but I find it very suitable for this post also...


la rege am mers ore întregi pe întuneric și ploaie sau șosea udă...
de data asta noaptea a fost învelită în ceață... în afară de ghidarea spre destinație, GPS-ul e un mare ajutor când vizibiltatea e redusă... nu amâna să folosești GPS-ul...

when I went to the king, I drove in darkness, on rain, or wet road, for hours...
this time the night was wrapped in fog... except the route guidance, the GPS is a great help when driving in poor visibility... don't delay using the GPS...trafic normal pe valea Oltului, de data asta cu șosea uscată...

usual traffic on Olt valley, this time with dry road...


„cârligul mic” multă vreme a fost cel mai lung viaduct curb din România... ocolește malul stâncos al defileului Cozia, dedesubt fiind ochiul de apă al lacului de acumulare Turnu...
(de câțiva ani, pe cele câteva bucăți de autostradă, cel puțin viaductul de la Aciliu cred că e la fel de lung, cu traseu ușor curb, la înălțime foarte mare)

„the small hook” for many years was the longest curved viaduct from Romania... it passes by the rocky bank of Cozia gorge, over the Turnu (the tower) artificial lake...  


am pornit foarte devreme, fără a dormi deloc peste noapte...
a fost simplu: nu știu să adorm devreme, iar de la ora 02:00 a început meciul de tenis al Simonei Halep la Australian Open...
când am ieșit din casă, era 4-4 în setul decisiv...
de la Rompetrol am plecat când era 11-11 (!!) în tiebreak...
nu am vorbit cu el, dar colegul meu Cătălin Anghelescu mi-a trimis pe messenger scorul final, la 5:59: victorie Simona cu 15-13! (Cătălin știa că merg la București)

ideea e că de la Pitești, pe autostradă, a fost o ninsoare puternică, viscolită...
lumea gonea destul de inconștientă, fără vizibilitate, pe ud și pe fuioare de zăpadă frământată...
orice mișcare bruscă putea să devină o nenorocire în lanț...
mai mult de 100/ oră nu am avut curaj să merg...
nedormit cu o noapte înainte, la km 36 am oprit și am ațipit câteva minute lângă benzinărie... sperasem să se mai și potolească ninsoarea, dar nu am avut noroc...

after a sleepless night (Simona Halep had a match at Australian Open), when I had some minutes to go, I had to have a break... there was a heavy, windy snowfallpe traseu am văzut prin parcări, la Sibiu și la Pitești, mașini ce se grupau ca să vină la miting...
una dintre ele, în fața mea, intrând în București...

on my way to Bucharest I noticed in provinces some cars grouping for the meeting... here is one of them, entering Bucharest...de la mitingul propriu zis am puține imagini, dintr-un motiv foarte prozaic: am fost neatent, și de la bun început am călcat într-o baltă mai adâncă, și am fost ud leoarcă la picioare, imediat ce am ajuns în Piața Universității...

I have few images from the protest, because of a very prosaic reason: from the very beginning, I stepped into a deep slop, and I got my feet soaked to the skin from the very beginning...

prima imagine din Piață, la 17:20... am fost pur și simplu dezamăgit cât de puțină lume s-a adunat

the first picture from the protest: 17:20... I was simply dissapointed how few people gathered...


în 1989, aici s-a murit pentru libertate...

in 1989, people died here for freedom...


la ora începerii mitingului încă era puțină lume...

few people gathered in the beginning...


televiziunile de știri sunt aici...

tv news channels are here...


chiar nu am înțeles ce căutau aici jandarmii călare 

I really didn't understand what were the gendarmes doing here, on the horseback


au venit și din Iași...

they came from Iași too...


făcând poze, filmând...

shooting...o familie...

a family...


nu am putut să stau mult la miting... ud la picioare, frisoanele mi-au dat târcoale...
ca să ajung la Pitești, unde am avut rezervare, a trebuit să mai conduc o oră: viteză mare pe autostradă, noaptea, cu ninsoare ce îți hipnotizează ochii și mintea...

with my feet soaked, with shivers on my spine, I didn't stay much at the protest...
I had to drive more than an hour, to get to Pitești, where I booked a room... an hour of highway speed, in night dark, with snowfall that hypnotizes the eyes and the mind...(Curtea de Argeș a fost o pauză ce va încape în alte postări, aici sau pe facebook)
de la Curtea de Argeș la Râmnicu Vâlcea, am parcurs un drum care l-am făcut în sens invers cu bicicleta, acum mai bine de 30 de ani...
(între Tigvești și Curtea de Argeș a fost singurul loc din viața mea unde nu am rezistat, și am urcat pe lângă bicicletă ultimii sute de metri...  trecând pe acolo, am văzut că într-adevăr panta e foarte lungă, cu zone cu înclinare severă)

I drove my car on a road where I rode my bicycle over 30 years ago, in the opposite way... here was the only place where I ever stepped down and I walked by my bike for the last hundreds of meters of the ascension... passing there now, I had the confirmation that the ramp is very long, with segments of severe pitch)


de zeci de ani, popasul obligatoriu pe valea Oltului, mai sus de mănăstirea Cozia...

for decades, the „must stop” place on the Olt valley, up above the Cozia monastery...


Mărginimea Sibiului mă salută prin razele ei blânde...

the Sibiu surroundings say hello to me, with the gentle sun rays...


noaptea am pornit, noaptea am încheiat drumul...

I started in night time, in night time I completed the journey... 

.

CLUSTER ONE

Posted on miercuri, ianuarie 03, 2018 | 0 comentariila miezul nopții am fost la artificii,
în ziua de An Nou am fost la biserică, la mama mea, și am băut cafeaua la Rompetrol... seara am ieșit la o plimbare...

ritualul începutului de an se întregește a doua zi, cu cafeaua mea preferată, la locul meu preferat...

gata! de acum, lucrurile pot să înceapă... prima căsuță e bifată!

I went to see the fireworks at the midnight,
In the New Year's day I went to church, to my mom, I had my coffee at the gas station... I had my walk in the evening...

the ritual of the start of the year is fulfilled in the second day, with my favourite coffee, at my favourite place...

done! things can begin from now on... the first cluster is checked!


mai ții minte când defragmentarea discului o vedeai așa? fiecare dreptunghiuleț era un „cluster”, un pachet, un mănunchi de date, de informație scrisă pe disc...

așa am simțit cafeaua de dimineață, de la „no stress caffee”: ca o completare a primului cluster, a primului mănunchi de acțiuni a anului...

do you remember when you watched the disk deframentation this way? every small rectangle was a „cluster”, a pack, a bunch of data, of information written on disk...

this is how I felt the coffee from this morning, as a fulfillment of the first cluster, of the first group of actions of the year... am încheiat anul cu Pink Floyd, încep anul cu Pink Floyd...
istoria muzicii nu ar fi întreagă fără ei...

așa cum unele fotografii sunt mai mult impresie decât imagine,
așa, piesa asta e mai mult senzație, plutire, decât muzică...
o ador...


I completed the year with Pink Floyd, I start the year with Pink Floyd...
the history of music would not be entire without them...

such as some photographs are more impression than image,
just like that, this play is more sensation, more hover, than music...
I love it...


AL OPTULEA - 2017 - THE EIGHTH

Posted on marți, ianuarie 02, 2018 | 0 comentarii

astăzi, pagina mea de blog împlinește opt ani...
sunt opt ani de imagini, muzică, de efervescență, de șoapte, și de liniște aproape letală...

văd că și în acest an am fost destul de activ, ca fotograf, ca imagini culese din zilele și din drumurile mele... deși îmi dau seama că aș fi putut, mi-aș fi dorit, să fiu mult mai harnic...

aici sunt doar imagini fotografiate în 2017...
doar câteva, din cele peste 7500 de cadre din acest an...

today, this blog page is eight years old...
there are eight years of images, music, of effervescence, and almost deadly silence...

I see I was quite active, as a photographer, as number of images from my days, and my journeys... although I realise I could, I wish I'd be more active...

here are only images took in 2017...
very few, from more than 7500 shots...(marooned - să acostezi pe un țărm al unei insule pustii, sau al unui loc pustiu, și să te abandonezi acolo cu bună știință)
(marooned - să te abandonezi sau să te izolezi într-un loc cu speranțe mici să fii salvat,  sau să poți scăpa de acolo)

vino și naufragiazaă cu mine,
în culorile sufletului...

(marooned - to put ashore on a deserted island or coast, and intentionally abandon)
(marooned - to abandon or isolate with little hope of ready rescue or escape)

come and maroon with me,
in the colours of the heart...

dincolo de fiecare imagine, e o Poveste întreagă, o Lume...
dincolo de fiecare imagine pe care o vezi, sunt alte sute de imagini, fiecare cu gânduri și povești neștiute de nimeni, ce s-au stins... înainte de a vedea lumina...

beyond every image is a Story, a whole World...
beyond every image you see, there are hundreds of other images, each of them with thoughts and unknown Stories, that are extincted... before they could see the light...


ianuarie
january

Baia Mare - Maramureș

Claudiu Pintican... uneori mă cutremură ce face acest om (actor, cu trupă privată de teatru)
aici, recitând Eminescu la biserică, în 15 ianuarie, de ziua de naștere a poetului...

Claudiu Pintican... sometimes he gives me thrills to my spine (actor, with private theater team)
here, declaiming in the church from Eminescu at the poet anniversary...


Biertan - Sibiu

ai fost și a doua oară cu mine la Biertan... un loc legendar... trei sute de ani, aici a fost reședință episcopală a bisericii evanghelice...

you also came with me for the second time at Biertan, a legendary place... for three hundred years, here was the chair of evangelical bishop...


Sibiu - Sibiu

biserica catolică din Sibiu... aici e statuia lui Sfântul Iosif cu Pruncul... vitraliul din fereastra din spate lipsea la acel moment... aici l-am întâlnit pe Iohannis; i-am spus că rezistăm, și după peste 300 de kilometri de drum, seara am fost la miting în Baia Mare...

the catholic church from Sibiu... this is the statue of Joseph with the Child... the tinted glass window from behind was missing at that moment... here I met the president of Romania, and after over 300 kilometers I was at home at the anti-corruption rally, supporting the president...


februarie
february

Satu Nou de Jos - Maramureș

peste tot văd gândurile mele...

everywhere I look, I see my thoughts...


Baia Mare - Maramureș

am mai aflat că singurătatea nu o umple Lumea toată, ci o singură ființă dragă...

I also found that you don't fill loneliness with the entire World, but with one single beloved being...


Firiza -Baia Mare - Maramureș

ne-am bucurat de binecuvântarea soarelui

we enjoyed the blessing of the sun...


martie
march

Satu Nou de Sus - Maramureș

florile de câmp pur și simplu mă emoționează... pur și simplu le iubesc...
eu nu le culeg... tocmai pentru că le iubesc... eu le fotografiez, tocmai pentru ca ele să rămână vii și frumoase pe mai departe...

the wildflowers they simply and solely touch my strings... I purely love them...
I don't pick them... only just because I love them... I take pictures of them, only just they stay alive and beautiful for more...complex Athos - Baia Mare - Maramureș

întreabă-mă „cum ești?”... și voi fi bine...

ask me „how are you?”... and I'll be fine...


Satu Nou de Sus

dacă vrei să fii puternic, învață să lupți de unul singur...

if you want to be strong, learn how to fight on your own...


aprilie
april

Firiza - Baia Mare - Maramureș

oamenii cei mai frumoși la suflet au cele mai adânci răni...

people with most beautiful soul have the deepest wounds...


Baia Mare - Maramureș

strada cu castani și-a arătat cu drag hainele anotimpurilor...

the chestnut street happily showed the clothes of the seasons...


valea Strâmbu-Băiuț - Maramureș

ne-am bucurat de superba primăvară...

we enjoyed the superb spring...


Săliște - Sibiu

am fost fascinați de celebrele fortificații săsești, dar am descoperit și vechile biserici românești din zonă...

we were fascinated by well known saxon strongholds, but also discovered the old romanian churches...


Cisnădioara - Sibiu

fără cuvinte... biserica săsească fortificată sf. Mihail, pe fundalul grandios al Făgărașilor...

speechless... the St. Michael fortified saxon church, on the majestic Făgăraș background...


mai
may

Baia Mare - Maramureș

frântură de chip de oraș, la poale de Carpați... un moment, din nesfârșitele variațiuni de culoare și lumină ale acestei priveliști...

a spot of a portrait of a town, at the foot of the Carpathian mountains... one moment of the ndless variations of light and colour of this sight...


Baia Mare - Maramureș

Doamne, ai milă...

Lord, have mercy...


Alba Iulia - Alba

am oprit aici de câteva ori, și abia am început să simt locul...

we had been here for several times, and I merely started to feel the place...


iunie
june


Ieud - Maramureș

de afară pare o biserică de lemn ca oricare alta, dar interiorul, pictura, sunt de departe impresionante...

from the outside, it may look like any other wooden church, but the interior painting is impressive by far...


Baia Mare - Maramureș


Sibiu - Sibiu


iulie
july

Baia Mare - Maramureș


no stress caffee - Baia Mare - Maramureș

te aștept să savurăm o cafea, sau un ceai, sau un fresh...

I'm waiting for you to enjoy together a coffee, a tea, or a fresh...


august
august

Sibiu - Sibiu


Prilog - Satu Mare

florile ce cresc lângă mormântul unchiului, călugărul Mihai Neamțu...

the flowers that grow next to my uncle, Michael the monk... 

Alba Iulia - Alba

când geometria e pură, iar piatra e caldă - în catedrala catolică...

when geometry is pure, and the stone is warm - in the catholic cathedral...


septembrie
september

Sibiu - Sibiu

înmulțește o sută cu infinitul...
sunt locuri unde găsești o sută de locuri fotogenice, care în nesfârșite combinații de lumină, unghiuri,  și culoare, dau nesfârșite posibilități de cadre fotografice...
de aceea, de unele locuri, pur și simplu nu te poți sătura, ca fotograf...

multiply one hundrd by infinite...
there are places where you find one hundred of scenical places, where in countless combinations of light, colours, angles, you can have endless possibilities of photographic shots...
that's why there are places where you simply cannot get sated, as a photographer...  Transfăgărășan - România

cu siguranță, una din cele mai frumoase șosele de pe această planetă...

for sure, one of the most beautiful road on this planet...


Hașag - Sibiu

ai venit cu mine și pe aceste superbe și liniștite drumuri transilvane...

you came with me on these superb and quiet transylvanian roads...


octombrie
october

Săliștea de Sus - Maramureș

oameni ce sfințesc cu sufletul, și binecuvântează cu munca mâinilor... îmi doresc să își vadă ridicată biserica proiectată de mine...

people that sanctify with their soul, and bless with the work of their hands... I wish for him to see completed the church I designed there...


Bogdan Vodă - Maramureș

mă simt ca acest măr, lăsat de cineva pe o bancă, în spatele bisericii de lemn...

I feel like this apple, left on a bench, behind the wooden church...


Baia Mare - Maramureș

poveste din toamna din inima mea...

story from the autumn from my heart...


Firiza - Baia Mare - Maramureș

vezi cât ești de frumoasă?

do you see how beautiful you are?


noiembrie
november

no stress caffee - Baia Mare - Maramureș

acesta este un loc unde nu merg să beau cafea... este un loc unde merg să mă simt bine...
(acest pahar din cafenea este adus de mine, de la Venezia...)

this is not a place where I go to have a coffee... this is a place where I go to feel fine ...
(this glass from the coffee shop is purchased by me, from Venice, Italy...)


Baia Mare - Maramureș

a fost anul protestelor... cele mai multe pe frig și ploaie...

this was the year of protests... most of them on a cold and rainy weather...


România

ai venit cu mine și în drumurile mele... îmi place să conduc, acesta e adevărul... îmi place odihna ce urmează după oboseala unui drum lung...

you came with me also on my tours... I like to drive, this is the true... I like the rest that comes after the fatigue of a long ride...


decembrie
december


Palatul Regal - București

sunt foarte împăcat că am reușit să aduc un omagiu Regelui meu... a fost o experiență copleșitoare... a fost un eveniment la un secol...

I am very soothed that I was able to pay a tribute to my King... it was an overwhelming experience... it was something that happens once in a century...


Simeria - Hunedoara

a doua biserică ortodoxă proiectată de mine, în care se țin servicii religioase... biserica abia de acum înainte se va înălța, dar subsolul este și va putea fi folosit...

this is the second orthodox church designed by me, where the service is held... the church will rise from now on, but the basement is and will pe usable...


cuibul lui Victor - Maramureș

am mai trăit un an...
am mai murit un an...

dacă existența mea
a adus un zâmbet pe chipul tău,
o atingere de bucurie în inima ta, 
atunci
trecerea mea prin Lume
a avut un rost...

I lived one more year...
I died one more year...

if my existence
brought a smile on your face,
a touch of joy in your heart, 
then,
my passing through this World
had a meaning...

.