ARIPI DIN PARADIS... - WINGS FROM PARADISE

Posted on marți, septembrie 02, 2014 | 0 comentarii

"te-am văzut luându-ţi zborul
sclipire de turcoaz
am vrut doar să încerc
să-ţi văd mişcarea-n zare

pasărea mea din paradis
dragă pasăre din paradis

aş fi vrut să pot să zbor
acum să-ţi fiu alături
dar pot doar să oftez
privindu-ţi zborul rotund
 ...
 aşa că ai zburat
când vei veni înapoi
să te pot vedea jucând
în ploaia şiroind

pasărea mea din paradis
dragă pasăre din paradis
 ..."


"saw you flying by
flash of turquoise blue
I just had to try
to keep your life in view

my bird of paradise
sweet bird of paradise

wish that I could fly
I'd be beside you now
but I can only sigh
and watch you circle round
...
so you fly away
when will you come again
so I can watch you play
in the pouring rain


my bird of paradise
sweet bird of paradise

..." tristă zbatere a aripilor, a zborului, a viselor...
într-un paradis pierdut...


a sad struggling of wings, o flying, of dreams...
in a lost paradise...
SCURTĂTURI... - SHORTCUTS...

Posted on luni, septembrie 01, 2014 | 0 comentarii

în ziua de azi, când eu zic că "toată lumea e fabricată în China", există şi firme româneşti care îşi produc confecţiile în extremul orient... unul dintre foştii mei clienţi, conducea şi conduce o asemenea afacere, şi trebuia periodic să meargă în China, să aleagă fabricile cu care să facă contractele de producţie pentru colecţiile sezoanelor ce urmau...

el îmi spunea că a văzut atâtea secţii de croitorie, încât ajunsese să-şi dea seama dacă managementul firmei e bun... după zgomotul din hala de croitorie!... dacă zgomotul e intens, constant, ca un vuiet, înseamnă firma e condusă bine; dacă zgomotul în croitorie e în valuri, când mai tare, când mai încet, înseamnă că lucrurile nu sunt organizate şi conduse foarte bine...  

ce înseamnă experienţa! nu ai nevoie de rapoarte, cifre, sau balanţe... dacă ai experienţă, o poţi lua pe scurtătură... e de-ajuns un singur simptom, şi cel cu experienţă "vede" întreg tabloul clinic...

 
nowadays, when I use to say that "all the world is made in China", there are romanian companies too, that produce their clothes in the Far East... one of my clients used to own such a business, and had to go to China from time to time, to choose the factories that were going to make the collections for the next seasons...

he told me that he went in so many tailoring factories, so he was able to figure out if there is a proper management... listening the noise of the tailoring hall!... if the noise is loud, constant, like a rumble, the business is well conducted; if the noise is in waves, sometimes louder, sometimes quiet, it means that things are not organised and very well conducted...

how important the experience is! you don't need reports, figures, or balance sheets... if you have experience, you can take the shortcut... one single symptom is enough, and the experienced one "sees" the whole clinical picture...


o grămadă de firme se înghesuie să ne atragă atenţia, să le cumpărăm produsele...


a bunch of brands are crowding to take our attention, to buy their garment


***
acolo unde locuiesc, la fel şi unde lucrez, sunt intervale din zi când aud ambulanţe şi la 10... 15minute interval... uneori sirenele se aud şi mai des... 
iar când văd şi maşina de descarcerare, mă iau fiorii...înseamnă că undeva e un accident grav de maşină...

mi-am dat seama că atunci când am mers în alte ţări, pe unde am stat şi am umblat... nu ţin minte să fi auzit ambulanţe...

înseamnă că la ei sistemul de sănătate funcţionează... oamenii trăiesc cel puţin decent, înţelept, iar profilaxia nu e doar o teorie...
înseamnă că la noi lumea suportă, ignoră şi amână, până când nu se mai poate suporta, când organismul cedează, şi trebuiesc luate măsuri excepţionale, de urgenţă...
la noi e sănătatea sărăciei, a cârpelii, şi-a bulibăşelii...

scurtătura:
ascultă cât de des auzi ambulanţele, şi-ţi dai seama dacă sistemul de sănătate funcţionează în ţara aceea... îţi dai seama dacă oamenii aceia o duc bine...


in the places where I live, and where I work, there are periods during the day, when I hear ambulances at 10...15minutes interval... or even more frequently...
and when I see the the extrication car, I feel tremor in my spine... it means there is a severe car accident...

I realised that when I was touring abroad, I don't remember ambulance buzzers to be heard...

it means that their health system works... people live at least decently, wisely, and the prophylaxis is not only a theory...
it means that, in Romania, people endures, ignores, and delays, until one cannot endure anymore, when the body succombs, and special, emergency actions have to be taken...
here, it is the health of poverty, of patching up, of foolery...

the shortcut:
listen how often you hear the ambulance buzzers, and you can figure out if the health system works in the country... and if people are doing well...


cred că nu este drum mai lung de 300km, să nu trec pe lângă locul unui accident rutier... aici, aşteptând ca poliţia şi pompierii să cureţe şoseaua...

scurtătura:
şi numărul accidentelor şi victimelor lor dintr-o ţară arată gradul de civilizaţie a cetăţenilor ei...

I think I don't have journeys longer than 300km, without passing by a car accident site... here, waiting for police and firemen to clean the place... 

the shortcut: 
the number of the car accidents and their victims, also shows the level of civilization of the citizens


***
în Austria, în Linz, în imaginea de dedesubt, într-o singură imagine, se văd nu mai puţin de 4 -patru!- macarale...

In Linz, Austria, in the image below, in one single image, you can count 4 -four!- cranes...în 2012 în Milano, Italia, pe o suprafaţă imensă, se construia de zor un ansamblu impresionant de zgârie-nori (aici sunt doar o parte dintre ei)...

in 2012 in Milano, Italy, on a huge area, there were erecting impressive high-rise buildings (the picture shows just some of them)...
până şi în Veneţia te întâlneşti cu bărcile ce transportă materiale de construcţii...

even in Venice, you see boats that are transporting building materials...în Austria, nordul Italiei, ei sunt cu 50, poate 100 de ani înaintea noastră ca dezvoltare, infrastructură, civilizaţie... în plină criză, la ei se construieşte!... la noi, care suntem cu 100 de ani înapoia lor, la noi nu se construieşte!

in Austria, in northern Italy, they are over 50, maybe 100 years ahead of us, as development, infrastructure, civilization... during economic crisis, they build!... here, where we are 100 years behind them, we don't build!


la noi sunt şantiere oprite şi lăsate în paragină de peste 20 de ani...

here are building yards abandoned for over 20 years...se construieşte, dar de cele mai multe ori asemenea arătănii, ca într-un joc 3D schizofrenic... fără stil, fără coerenţă... diversitatea ca haos, ca zgomot...

what is built now, in many cases it looks like this freak, like a 3D schizo... no style, no coherence... diversity as chaos, as noise...am găsit şi o macara... la şantierul uriaşei catedrale episcopale...

I found one crane... at the building site of the huge episcopal cathedral...scurtătura:
dacă vezi macarale în oraşe, înseamnă că guvernarea e bună; deci, afacerile merg, se dezvoltă, iar oamenii o duc bine...

the shortcut:
if you see cranes in cities, it means there is a proper government; so, businesses are running, they are expanding, and the people are doing well...

.

O ZI SIMPLĂ... - A SIMPLE DAY...

Posted on duminică, mai 04, 2014 | 3 comentarii

erau vremuri când rezistam, ajutat şi de discurile de vinil... nu suportam propaganda de la radio sau tv, şi ascultam muzica discurilor de vinil...
am trăit, am supravieţuit, şi cu Nicu Alifantis...

there were times when I was resisting, with the help of vinyl discs... I could not stand for the radio or tv propaganda, and I was listening the vinyl discs music...
I lived, I survived, with Nicu Alifantis too...
a fost o zi în care nu m-am apropiat de lucru...
o zi simplă, în care juniorul m-a condus (la propriu) la Mogoşa, şi am făcut câţiva paşi împreună...
am avut răgaz să văd frumuseţea verdelui... a apei... a adierii... a unei zile simple...

versurile lui Lucian Blaga, purtate de melodia lui Alifantis... acestea mi le-am amintit, păşind prin lumina primăverii...

it was a day I didn't come even close to work...
it was a simple day, the junior drove (literally) to the lake, and we walked a little...
I had the time to see the beauty of green... of water... of breeze... of a simple day...

Lucian Blaga lyrics, carried by Nicu Alifantis' melody... this is what I remembered, walking through the spring light...


vino, primăvara mea!
vino, toată, în sufletul meu...
vino... şi nu te mai las să pleci...

come, my spring!...
come into my soul...
come... and I'll never let you go...

.

EŞTI... - YOU ARE...

Posted on duminică, aprilie 27, 2014 | 0 comentarii

cred că nu am auzit-o niciodată, la radio sau tv...
Sarah McLachlan... o voce rară, interpretând melodii foarte sensibile... câteva le-ai putut asculta deja aici la mine, pe blog...
ascultă încă o dată, îmbrăţişarea muzicii...

I think I never heard her on radio or tv...
Sarah McLachlan..., a rare voice, playing touching songs... some of them you already listened here, on my blog...
listen for once more, the embraceing of music...

"un surâs mi-e tot chipul
văzându-te-n cale
ne-ntâlnim în lumini
îmi opresc privirea pentru o clipă
şi lumea din jur dispare

suntem doar noi doi
in insula mea de speranţă
suflarea noastră umple văzduhul
lasă-mă să te cuprind
marea mea pe ţărmul tău
lasă-mă să fiu liniştea ce-o cauţi

oh, dar de fiecare dată când sunt lângă tine
am atâtea să-ţi spun
şi tu pleci din nou

şi-am uitat
să-ţi spun că te iubesc
şi noaptea-i prea lungă
şi-i frig în ea, fără tine
şi-s mâhnit înăuntrul meu
că nu găsesc cuvinte să-ţi spun
că am nevoie de tine
...
am atâta nevoie de tine"
e frumoasă mângâierea luminii
sunt frumoase culorile vieţii
e frumoasă privirea speranţei
da...
frumos e... cel ce poartă primăvara în suflet...

beautiful is the touch of light
beautiful are the colors of life
beautiful is the glimpse of hope
yes...
beautiful is... the one who carries the spring in the heart...

 "I have a smile stretched from ear to ear
to see you walking down the road
we meet at the lights
I stare for a while
the world around us dissapears

It's just you and me
on my island of hope
breath between us could be miles
let me surround you
my sea on your shore
let me be the calm you seek

oh, but everytime I'm close to you
there's too much I can't say
and you just walk away
and I forgot
to tell you I love you
and th' night's too long
and cold here without you
but I grieve in my condition
for I cannot find the words to say
I need you so
...
I need you so bad"

.


AI PLECAT... - GONE...

Posted on miercuri, aprilie 23, 2014 | 0 comentarii

acum câţiva ani am descoperit o melodie... 
m-au impresionat gândurile inserate în acest clip...
nu sunt versuri, sunt nişte gânduri...
nu în totalitate, dar cel puţin în parte, te regăseşti în ele, aşa-i?

several years ago I found this play...
the thoughts they are attached impressed me...
they are not lyrics, they are just thoughts...
not entirely, but at least partially, you resemble, isn't it?
 
n-am ştiut, până în acel moment
cât de tare poate să doară
să pierzi pe cine n-ai avut cu-adevărat niciodată

zilele pot fi dure
şi vremurile pot fi crunte
prea grele să le duci de una singură

de crezi că nu mai rezişti
dă-mi mâna
şi vom răzbi împreună
şi când vei avea din nou putere
şi nu vei mai avea nevoie de mine
voi pleca, dacă asta te-ar face fericită

de inima ţi-e pustie
doar spune-mi, şi-am să păşesc înăuntru
dar de vei avea nevoie de acel loc pentru altcineva
nu-ţi face griji
am să ies bucuros, şi-mi voi lăsa locul

e uimitor cum te poţi îndrăgosti de cineva
cine-ţi zâmbeşte, vorbeşte, sau pur şi simplu se uită la tine
ce-i cu-adevărat greu
e ca acea persoană să se îndrăgostească de tine

se zice că timpul vindecă toate rănile
dar până acum m-am ales doar cu clipe
în care să mă gândesc cât de mult
... mi-e dor de tine

poate timpul vindecă cele mai multe răni, da?
atunci, de ce am impresia că rana e tot mai mare, cu fiecare clipă?

sau, poate dragostea e doar un vis frumos
...şi apoi ne trezim

când ai pierdut dragostea
nu pleca capul, trist
ţine capul sus, şi ţinteşte stelele
căci acolo ţi-e trimisă inima să se vindece

care e opusul la "doi"?
... un "eu" singur
... o "tu"singură
...
totuşi... pierdut în inima ta
în ochii tăi
în fiecare zi
rătăcit, dezorientat
zile-ntregi, săptămâni... totul înceţoşat
licăriri de lumină în întuneric
ce se învelesc în umbre încă o dată
încă prin umbre de durere
ar putea fi lumina sleită a iubirii cândva simţite
şi asta ar putea face ca întunericul
să merite până la urmă

căci un singur "te iubesc"
face mai mult decât o mie "adio"
...
întreabă-mă de ce
te iubesc şi acum
deşi e limpede că tu nu simţi acelaşi lucru pentru mine
problema e că
aşa cum nu pot să te fac să mă iubeşti
nu mă pot forţa să opresc iubirea pentru tine

aşa că-mi spun
socoteşte grădina după florile din ea, nu după frunzele ce cad
măsoară-ţi viaţa în zâmbete
nu în lacrimi ce curg
deşi uneori lacrimile spun tot ce e de spus
şi primele cicatrice nu s-au şters deloc

fii doar recunoscător
că pentru o clipă
a fost o vreme
când dragostea ţi-a ieşit în cale
CRED... - I BELIEVE...

Posted on sâmbătă, aprilie 19, 2014 | 0 comentarii
am ales pentru această Vinere Mare, două locuri... 
o călătorie între două locuri, între două simboluri... 
aceste două locuri sunt eu

for this Good Friday, I've chosen two places...
a passage between two places, between two symbols...
these two places, it's me...în această grădină am copilărit; mi-am tăbăcit fundul la săniuş; am colindat; am făcut fân, şi-am săpat porumbul... m-am jucat de-a Robin Hood, şi-am învăţat rugăciuni...
pentru acest loc, cu emoţie, am plămădit proiectul primei biserici imaginate de mine...
au trecut aproape 20 de ani de când i-am săpat şi turnat fundaţiile...
tot mai puţini săteni mă mai cunosc...
aici odihneşte călugărul, "unchiul Mihai"
aici sunt eu

aici am ales să particip la Prohod...

I grown in this yard, I tanned my ass when sledding, I sang carols,  and I worked out the corn field... I played Robin Hood, and I learned prayers...
for this site, I gave birth to my first church project...
almost 20 years ago I digged and worked at the foundation...
there are fewer people to recognize me now...
here is resting the friar, "uncle Michael"
here is me...

I choosed to assist here for the Funeral...un loc blând, cumsecade...
un pom, un măr, ce încă mai are ani în care rodeşte...
o răstignire stă şi ea aici, de veghe...
priveliştea largă mă lasă să privesc departe... şi-n mine...
eu îi spun cuib... este cuib...
aici sunt eu...

a gentle place...
a tree, an apple tree, that still fructifies...
a crucifixion that also stands here...
the sight lets me look far away... and in myself...
I name it nest... it is nest...
here is me...


aici sunt eu
acum ştiu că e primăvară...
în mine...
acum cred...

here is me
now I know it's spring...
inside me...
now I believe...

IUBEŞTE-MĂ... LOVE ME...

Posted on joi, martie 20, 2014 | 1 comentarii

caută-mă...
găseşte-mă...

nu spune niciun cuvânt...
iubeşte-mă...


look for me...
find me...

don't say a word...
just love me...

.

2014

Posted on joi, ianuarie 02, 2014 | 1 comentarii

Hayley Westenra... încă o voce ce parcă vine din alte lumi... mai frumoase şi mai bune...
Hayley Westenra... one more voice that seems to be from another, better and rosy world...
fericit cel ce din inima lui răsare atâta fericire... fericită inima căreia i se dedică atâta căldură...

"pentru tine
să nu fie lacrimi
pentru tine
soarele să strălucească

căci simt, când sunt cu tine
că e-atât de bine
simt că e-aşa bine
şi păsările cântă de parca-ar şti
ce este-n inima mea
şi te iubesc
te iubesc
te iubesc
cum n-am mai iubit vreodată
..."


happy is the one who's heart rises so much happiness... blessed is the heart to which so much warmth is dedicated...
"for you
there will bw no crying
for you
the sun will be shining

'cause I feelthat when I'm with you
it's all right
I know it's right
and the songbirds keep singing like they
know the score
and I love you
I love you
I love you
like never before
..."oricum a fost anul sau anii ce-au trecut...
oricâtă deznădejde sau împlinire ai în inima ta...
să-mi spui peste un an:
"acesta a fost anul meu"...

no matter how was the year or the years behind...
no matter how much despair or fulfillment you have in your heart...
tell me a year from now:
"this was my year"...
AL PATRULEA... - THE FOURTH...

Posted on miercuri, ianuarie 01, 2014 | 0 comentarii


este al patrulea an al acestui blog...
e discret în imagini...
doar eu... acelaşi... sub lumina timpului...
aceleaşi drumuri, aceleaşi locuri... 
doar eu sunt de fiecare dată altul...
acelaşi, sub luminile timpului...


it's the fourth year of this blog..
it's discreet in pictures...
only me... the same... under the light of time...
same journeys, same places...
only I am different, every time
the same, under the lights of time...

acelaşi voi fi... sub căile timpului...
the same I will be... under the paths of time...


TOTUL SE SCHIMBĂ... TOTUL RĂMÂNE LA FEL... EVERYTHING CHANGES... EVERYTHING STAYS THE SAME...

Posted on sâmbătă, decembrie 28, 2013 | 2 comentarii
am făcut câţiva paşi prin lumina acestor zile... 
e acelaşi freamăt tăcut... aceeaşi zăpadă... 
aceleaşi locuri... acelaşi cer... 

doar liniştea mă priveşte cu alţi ochi...


I walked some steps through the light of these days...
it's the same silent sough... same snow...
the same places... same sky...

only the silence stares at me with different eyes...