IUBEŞTE-MĂ... LOVE ME...

Posted on joi, martie 20, 2014 | 0 comentarii

caută-mă...
găseşte-mă...

nu spune niciun cuvânt...
iubeşte-mă...


look for me...
find me...

don't say a word...
just love me...

.

2014

Posted on joi, ianuarie 02, 2014 | 1 comentarii

Hayley Westenra... încă o voce ce parcă vine din alte lumi... mai frumoase şi mai bune...
Hayley Westenra... one more voice that seems to be from another, better and rosy world...
fericit cel ce din inima lui răsare atâta fericire... fericită inima căreia i se dedică atâta căldură...

"pentru tine
să nu fie lacrimi
pentru tine
soarele să strălucească

căci simt, când sunt cu tine
că e-atât de bine
simt că e-aşa bine
şi păsările cântă de parca-ar şti
ce este-n inima mea
şi te iubesc
te iubesc
te iubesc
cum n-am mai iubit vreodată
..."


happy is the one who's heart rises so much happiness... blessed is the heart to which so much warmth is dedicated...
"for you
there will bw no crying
for you
the sun will be shining

'cause I feelthat when I'm with you
it's all right
I know it's right
and the songbirds keep singing like they
know the score
and I love you
I love you
I love you
like never before
..."oricum a fost anul sau anii ce-au trecut...
oricâtă deznădejde sau împlinire ai în inima ta...
să-mi spui peste un an:
"acesta a fost anul meu"...

no matter how was the year or the years behind...
no matter how much despair or fulfillment you have in your heart...
tell me a year from now:
"this was my year"...
AL PATRULEA... - THE FOURTH...

Posted on miercuri, ianuarie 01, 2014 | 0 comentarii


este al patrulea an al acestui blog...
e discret în imagini...
doar eu... acelaşi... sub lumina timpului...
aceleaşi drumuri, aceleaşi locuri... 
doar eu sunt de fiecare dată altul...
acelaşi, sub luminile timpului...


it's the fourth year of this blog..
it's discreet in pictures...
only me... the same... under the light of time...
same journeys, same places...
only I am different, every time
the same, under the lights of time...

acelaşi voi fi... sub căile timpului...
the same I will be... under the paths of time...


TOTUL SE SCHIMBĂ... TOTUL RĂMÂNE LA FEL... EVERYTHING CHANGES... EVERYTHING STAYS THE SAME...

Posted on sâmbătă, decembrie 28, 2013 | 2 comentarii
am făcut câţiva paşi prin lumina acestor zile... 
e acelaşi freamăt tăcut... aceeaşi zăpadă... 
aceleaşi locuri... acelaşi cer... 

doar liniştea mă priveşte cu alţi ochi...


I walked some steps through the light of these days...
it's the same silent sough... same snow...
the same places... same sky...

only the silence stares at me with different eyes...O DATĂ PE AN... ONCE A YEAR...

Posted on joi, decembrie 19, 2013 | 0 comentarii

zilele acestea am fost la mine la biserică, la concertul orchestrei şi coralei EUROART, a liceului de artă din oraş...
am simţit din nou vibraţia unică a instrumentelor, a vocilor...acea respiraţie unică, ce nici un aparat audio, oricât de performant, nu o poate reda...

these days, I went to my church, at the concert of the orchestra and the choir of the art high school of my town...
I felt again the unique vibration of the instruments, of the voices... that unique breath, that no device can perform...am profunda convingere,
că dacă fiecare om de pe acest pământ, ar asculta o dată pe an, o oră de muzică, într-o sală de concerte sau într-o biserică,
atunci...
lumea asta ar fi un loc mai bun...

I have the deepest belief,
that if every single human on this planet, would listen once a year, one hour of music, in a concert hall or in a church,
then...
this world would be a better place...


RODUL VISELOR... - THE HARVEST OF THE DREAMS...

Posted on duminică, decembrie 15, 2013 | 0 comentariie-atâta linişte în frigul de afară...
e-aşa de frig în liniştea din vene...


it's so much silence in that outdoor cold...
it's so much cold in the silence of the veins...


   
vei veni?
aici aştept...
nu  voi pleca...

will you come?
here I'm waiting
I will not go...
  
"
cum ai putut?
tu, care eşti râul
cum ai putut să te prelingi din viaţa mea?
cum ai putut?

tu eşti pasărea dimineţii
ce-mi cânta în fiecare zi
cum ai putut să zbori?

eşti sângele meu
eşti rodul viselor mele
nicăieri nu-mi mai aflu tihna

şi liniştea nu va-nceta
nimic nu e aşa cum părea să fie
năluca bucuriei mele
nu-mi va da pace

de-mi vei da drumul, nu voi fugi
nu voi fugi
nu voi fugi
"
"
how could you
you are the river
pour out of this life
how could you

you are the morning bird
who sang me into life every day
fly away

you are the blood of me
the harvest of my dreams
there's nowhere I can find peace

and the silence won't cease
nothing's quite how it seems
the ghost of my joy
won't let me be

if you set me free, I will not run
I will not run
I will not run
"


AŞTEPT... - I'M WAITING...

Posted on joi, noiembrie 21, 2013 | 0 comentarii

YES - o formaţie din alte vremuri... vremuri trecute...
JON ANDERSON - o voce absolut unică, ce a colaborat cu mari compozitori a lumii...
înalţă-te... cu muzica ce parcă luminează sufletul...

YES - a band that seems from other ages... ages that are gone...
JON ANDERSON - an absolutely unique voice, who worked with great composers of the world...
raise-up... with the music that lightens the soul...


"... a spus că mă iubeşte, şi-o cred
am aşteptat veşnicii
să-ţi spun

vreau să fiu în inima ta
eşti pregătită?     
vreau să iubesc pe veci
te-ai gândit?     
vreau să fiu în inima ta
la ce mă gândesc?     
vreau să ştiu că-mi eşti alături

magistrale, căi stelare, nesfârşite căi
se deschid noaptea asta
ceasul e târziu, priveşte în viaţă
aştept
spune că ai nevoie de mine, al tău sunt
spune că ai nevoie de mine, pur şi simplu

...
suntem făcuţi să fim aici
vom aştepta cuvântul
vindecător al lumii
promite-mi, promite-mi că se va-mplini
viaţa mea, lumea mea e a ta

aştept, eşti gata?
eşti pregătită?
 aştept, mă auzi?
mă auzi?"oricât de târziu e...
oricât de mare-a fost seceta...
sau câţi nori te-au zguduit...
oricâte şoapte te-au sărutat...
sau blesteme-ai înfruntat...
am auzit
că toamna ar putea fi frumoasă...

no matter how late it is...
no matter how long was the drought...
or how many clouds shaked you...
no matter how many whispers kissed you...
or how many curses you faced...
I heard
that autumn could be beautiful...

"... said she loves me, I believe her
waited lifetimes
say this to you

I wanna be inside your heart
are you ready?     
I wanna love forever
are you thinking?     
I wanna be inside your heart
what I'm thinking?     
 I wanna know you're with me

highways, starways, many ways
to be open tonight
high time, look inside your life
I am waiting
say you need me, I am yours
say you need me, just because

...
we are made to be here now
 we'll be waiting for the word
as the healing of the world
make me promises to be true
all my life, my world is you

I am waiting, are you ready?
are you ready?
I am waiting, can you hear me?
can you hear me?"

.

DEDICAŢIE LUMINII... - DEDICATION TO LIGHT...

Posted on luni, septembrie 30, 2013 | 0 comentarii

HELEN JANE LONG - Through The Dark


lumina închide ochii nopţii...
lumina străbate întunericul...

cuvintele luminii spun mai mult decât cuvintele pot să spună...
şoaptele luminii sunt vis...

cuvintele luminii sunt viaţă...
şoaptele luminii sunt dragoste...


the light closes the eyes of night...
the light passes through the dark...

words of light say more than words can say...
whispers of light are dreams...

words of light are life...
whispers of light are love...
VALSUL... - THE WALTZ...

Posted on duminică, septembrie 15, 2013 | 1 comentarii

imperiu... Viena... vals... 
un vals mai puţin obişnuit, al celor fără de pereche de la Queen... 

empire... Vienna... waltz...
a special waltz, of those of a class of their own: Queen...... erau vremuri când Sibiul era o cetate foarte europeană, cu sute de ani înainte de a fi nevoie să fie declarată "capitală culturală europeană"... 
acesta este bustul împăratului Frantz I, ridicat în memoria vizitei sale din 1817, când a inaugurat iluminatul stradal... pe placa montată odată cu refacerea bustului scrie că împăratul "... a consolidat în Europa şi Transilvania o perioadă de 31 de ani de pace; monumentul este un simbol al spiritului unităţii europene"

... there were times when Sibiu really was a european city, centuries before it was declared "european cultural capital"...
this is the statue of the emperor Frantz I, erected in the memory of his visit from 1817, when he inaugurated the public lighting of the city... on a plaque, there is written that the emperor "...consolidated in Europe and Transylvania 31 years of peace; the monument is the symbol of european union spirit"
un om necăjit, de condiţie foarte modestă, stă în umbra gloriei şi belşugului de acum două secole...
ca o ironie amară, punga lui este de la magazinele "Penny" - care înseamnă "bănuţ"...

a poor man, sits in the shadow of the glory and well-being from two centuries ago...
as a bitter irony, the bag is from the "Penny" stores... 

.

AERUL... - THE AIR...

Posted on vineri, septembrie 06, 2013 | 0 comentarii

pur şi simplu mi-am adus aminte de ea zilele trecute... acum multe zeci de ani, am avut acest disc de vinil, cu multe melodii frumoase; am avut privilegiul şi bucuria să mă delectez cu ele...
una din cele mai frumoase voci, dă viaţă uneia din cele mai frumoase melodii de dragoste ce Dumnezeu a coborât-o într-un suflet de om... fericit cel ce poate fi binecuvântat cu asemena inspiraţie... fericit cel pentru care viaţa înseamnă şi acest fior, viu, în suflet şi în trup...
ascultă... simte... iubeşte...

I just remembered this song lately... I had this disc, with many beautiful melodies; I had the privilege and the delight to enjoy them, many decades ago...
one of the greatest voices, gives life to one of the most beautiful love songs that God layed in a human heart... happy is the one who is blessed with such an inspiration... happy is the one to whom the life means this shiver, alive, in body and soul...
listen... feel... love...
chiar dacă afară e o zi întunecoasă,
şi vântul rece te pătrunde,
şi picături de ploaie te alungă...
în Hermannstadt nu ai cum să nu te simţi bine...
în Hermannstdt, sufletului nu are cum să nu-i fie cald...

even if there is a cloudy day,
and the cold wind penetrates you,
and rain drops drive you away...
in Hermannstadt, you cannot feel but very well...
in Hermannstadt, your soul cannot be but warm...
"de-ar fi să-mi pun o dorinţă, cred că aş renunţa
nu mă pot gândi la ce-aş dori
nu vreau ţigări, nu vreau să dorm, nici vreo lumină sau vreo melodie
n-am nevoie să mănânc, nici vreo carte să citesc;
iubindu-mă cu tine, am rămas liniştit, cald, obosit
ce-aş mai putea cere, n-am ce să-mi mai doresc
liniştea s-a aşezat peste mine şi m-a lăsat istovit
aşa că dormi, înger cuminte, adormi liniştit

uneori, tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir, şi să te iubesc pe tine
tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir, da, să te iubesc pe tine
tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir

liniştea s-a aşezat peste mine şi m-a lăsat istovit
aşa că dormi, înger cuminte, adormi liniştit

uneori, tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir, şi să te iubesc pe tine
tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir, da, să te iubesc pe tine
tot ce-am nevoie e aerul ce-l respir

liniştea s-a aşezat peste mine şi m-a lăsat istovit
aşa că dormi, înger cuminte, adormi liniştit""if I could make a wish, I think I'd pass
can't think of anything I need
no cigarettes, no sleep, no light, no sound
nothing to eat, no books to read
making love with you has left me peaceful, warm, and tired
what more coul I ask. there's nothing left to be desired
peace came upon me and it leaves me weak
so sleep, silent angel, go to sleep

sometimes all I need is the air that I breathe, and to love you
all I need is the air that I breathe, yes, to love you
all I need is the air that I breathe

peace came upon me and it leaves me weak
so sleep, silent angel, go to sleep

sometimes all I need is the air that I breathe, and to love you
all I need is the air that I breathe, yes, to love you
all I need is the air that I breathe

peace came upon me and it leaves me weak
so sleep, silent angel, go to sleep"

.