MUNTELE... - THE MOUNTAIN...

Posted on duminică, martie 12, 2017 | 0 comentarii

muntele - prieten, iubire, inspirație, provocare și metaforă... am bucuria să trăiesc într-un loc unde îi simt prezența binefăcătoare...

the mountain - friend, lover, inspiration, challenge and metaphor... I am happy to live in a place where I can feel his salutary presence...

nu demult, am văzut pe pagina unui prieten de pe facebook, două strofe dintr-o poezie... am recunoscut stilul... am căutat poezia...
ca cetățean și ca politician, a fost o persoană extrem de controversată...
el a fost cel care a îndrăznit ca, în revista, și almanahul revistei lui, să accepte să se scrie despre unchiul Mihai (călugăr greco-catolic), cu mult înainte de căderea comunismului...
în emisiunea lui de joi seara, ascultai la radio singurele melodii străine - vreo două - maxim trei piese de Beatles... numai Beatles... o singură dată pe săptămână...
și totuși... a fost unul dintre cei ce au ridicat osanale „conducătorului iubit”...
niciodată nu am fost de acord cu orientarea lui criptocomunistă... poate, spre final, a devenit mai lucid, mai puțin fanatic...
dar
cred că nimeni nu îi poate contesta opera, ca poet... a avut talent, a avut vână, versurile lui sunt ca un fluviu de neoprit...

adrian păunescu
muntele

iubita mea, ți-am cumpărat un munte,
am fost la târg, dar nu l-am luat pe bani
are păduri, și râuri, și o punte,
în vârstă de un milion de ani

și l-am adus în brațe, pân' la poartă,
e minunat, și piatra lui e grea,
comerțul ambulant cu munți se poartă
dar unde-ai să-l așezi, iubita mea?

ce munte colosal, un munte straniu
cu porci mistreți ce cântă-n coruri: jir!!
iar în adânc sunt straturi de uraniu
și-am dat puțin pe el... un chilipir

iubita mea, găsește marea vale
în care să-l aduc și să-l răstorn,
și-apoi, la nunta regăsirii sale
să cânt ca vânător al lui din corn

iubita mea, ți-am cumpărat un munte
să faci cu el ce-i ști, și ce vei vrea,
eu mă retrag în peșteri muribunde,
că am uitat să îți mai spun ceva:
am dat pe acest munte VIAȚA MEA...

din marele bazar cu amănunte,
plătind cu viața tot ce scump era,
iubita mea, ți-am cumpărat un munte...
păcat că n-o să-ncapă-n lumea ta...adrian păunescu
the mountain

I bought you a mountain, my love
I went to a market, I didn't get it for money
he has forests, and rivers, and a footbridge,
a million years old

I brought him with my hands next to your gate,
he's wonderful, the stone is heavy
the trade with mountains is trendy,
but where will you put him, my love?

what a colossal mountain, a strange one
with boars that sing in choirs,
and deep in there are layers of uranium
I paid for a little... it was just a bargain

my love, please find a large valley
where to bring and turn it over,
and after that. at the wedding of our finding
to play the clarion, as his hunter

I bought you a mountain, my love
to use him how you please, and how you'll know
I will retire in dying caves,
as I forgot to whisper you something
I paid this mountain with MY LIFE

from the great bazaar, with odds and ends,
paying with life everyting was expensive
my love, I bought you a mountain...
too bad he will not fit in your world...


FERICIREA ESTE... - HAPPINESS IS...

Posted on duminică, martie 05, 2017 | 0 comentarii


fericirea nu este în natură...
fericirea nu este în lucruri...
fericirea e doar în suflet...

fericirea nu este veșnică...
viața nu este veșnică...

noaptea e veșnică...
moartea e veșnică...

fericirea e doar o scânteie, o clipă de lumină și dragoste, în noaptea nesfârșită...
fericit e cel ce e fericit!
prețuiește-ți fericirea!
nu mulți au acest privilegiu...

there is no happiness in nature...
there is no happiness in things...
happiness is only in the soul...

happiness is not perpetual...
life is not perpetual...

the night is perpetual...
death is perpetual...

happiness is merely a spark, a moment of light and love, in the eternal night...
happy is the one who is happy!
treasure your happiness!
not many have this privilege...

fericirea este când îmi spui „o să îmi lipsești”

(se spune că omul este singura specie de pe pământ care simte, percepe absența, lipsa...
când ești departe, când ești departe pentru mai mult timp, ființa iubită îți simte lipsa, îți duce dorul...
clipele sunt aceleași, dar mai surde...
zilele sunt aceleași, dar mai palide...
viața este aceeași, dar mereu în cătarea chipului, a glasului, a atingerii...)

fericit este cel ce aude spunându-i-se „o să îmi lipsești”, „îmi lipsești”, „mi-ai lipsit”...


happiness is when you tell me „I will miss you"

(they say that the human being is the only species on earth that feels the absence, the missing of something...

when you are away, when you are away for a long tine, the lover feels your absence, misses you...
the moments are the same, but almost deaf...
the days are the same, but more pale...
life is the same, but always looking for the face, the voice, the touch...)

happy is the one who hears „I will miss you”, „I'm missing you”, `I missed you"...CLIPA... - THE MOMENT...

Posted on duminică, februarie 19, 2017 | 1 comentariiascultă clipa...
cât de caldă e...
cum te învăluie
cum te mângâie
cum te iubeşte...

ascultă clipa...
cum s-a dus,
cum nu mai este,
şi cum nu va mai fi niciodată...

se face frig, se face noapte...
şi toată viaţa devine, şi rămâne-n veci
doar amintire...
tot mai înceţoşată
tot mai întunecată...

listen to the moment...
how warm she is...
how it drapes you
and caresses you

how she loves you...

listen to the moment...
how she is gone,

and she is no more,
and will never be again...

its getting cold, the night is here...

and the entire life, forever remains
just memories...
more and more blurred

darker and darker...


NU-I VREME DE TRĂIT... - PAS LE TEMPS DE VIVRE...

Posted on miercuri, februarie 15, 2017 | 0 comentarii


"Je t'aime", postarea cu acest titlu are la mine pe blog cele mai multe vizualizări... într-adevăr, este o interpretare deosebită, a unei artiste deosebite - Lara Fabian -, cu un public deosebit...
se pare că se confirmă vorba aceea care zice că cele mai sensibile manifestări se nasc din suferinţă...

încă un exemplu de interpretare memorabilă în concert, descoperit de mine prin 2010, este tot al unei soliste franceze - Mylene Farmer...
am descoperit-o pe Mylene Farmer cu această melodie, în concert... am fost impresionat...
pentru început, ascultă varianta cu înregistrarea audio de studio...

"Je t'aime", this is the most viewed post on my blog... indeed, it is a special interpretation, of a special artist - Lara Fabian -, with a special audience...
it looks like a confirmation of the saying that the most sensible acts are born from suffering...

there is one more example of special interpretation that I found around 2010, of another french female artist - Mylene Farmer...
I discovered Mylene Farmer listening this live performance... I was impressed...
first of all, listen the studio audio version...


sunt vremuri când
umbrele se risipesc,
şi durerea încremeneşte
sunt vremuri când
sufletul invincibil
se înclină în faţa bolii
dar
dacă aş fi crezut că într-o zi
aş fi cea cu care te însoţeşti,
că am nevoie aici, de spiritul tău,
pentru a învinge incertitudinea
să-mi întemniţeze singurătatea

sunt vremuri când
sunetele se detaşează
lacrimile se şterg
sunt vremuri când luna e atât de palidă
sufletul se călugăreşte
dar
eu rătăcesc ca o lumină
pe care vântul a stins-o
nopţile mele nu mai au pleoape
ca să-mi aline teama de a fi singură

nu-i vremea mea de trăit
când echilibrul meu se ascunde
nu-i vremea mea de trăit
iubeşte-mă, vino în mine
spune-mi cuvinte ce mă îmbată
spune-mi că noaptea se deghizează
vezi, sunt
asemeni mării ce se retrage
şi nu a putut găsi urmele paşilor tăi

sunt vremuri când
gândurile mele sunt atât de şubrede
ca o marmură fără nervuri
sunt vremuri când
nu mai suntem din această lume
umbră a umbrei mele
spune
de ce cheie am nevoie
ca să-ţi întâlnesc steaua
îmi trebuie, acolo, mâna ta
pentru a stinge una câte una
temerile mele de a fi singură

nu-i vremea mea de trăit
când echilibrul meu se ascunde
nu-i vremea mea de trăit
iubeşte-mă, vino în mine
spune-mi cuvinte ce mă îmbată
spune-mi că noaptea se deghizează
vezi, sunt
asemeni mării ce se retrage
şi nu a putut găsi urmele paşilor tăi
...
ascultă, priveşte acum şi înregistrarea din concert...
la fel ca Lara Fabian, Mylene Farmer aproape că nu mai cântă... emoţia, durerea, îi sugrumă vocea, iar publicul preia melodia şi o duce spre cer... iar tânărul ce urcă pe scenă, timid, înflăcărat, e superb...
dacă vei căuta şi alte piese ale lui Mylene Farmer, vei vedea că exuberanţa, excentricităţile ei sunt la cote înalte... şi sunt depăşite numai de sensibilitatea ei...
priveşte...
ascultă...
simte emoţia...

listen, watch now the live recording...
like Lara Fabian, Mylene Farmer she almost doesn't sing anymore... the emotion, the pain, chokes off her voice, and the public takes the song and pass it to the sky... and, the young man that steps on the podium, shy, enflamed, is superb...
if you will look for other plays of Mylene Farmer, you will notice that her eccentricity is at high levels... and they are bypassed only by her sensitivity...
watch...
listen...
feel the emotion...ascultând muzica, răsfoieşte câteva imagini ce mi se par potrivite...
while listening the music, see some pictures that I think they fit the mood...
.

EMINESCU...

Posted on duminică, ianuarie 15, 2017 | 0 comentarii

să îl citeşti pe Eminescu, e o plăcere...
să îl auzi pe Eminescu interpretat, aşa cum Claudiu Pintican a făcut-o azi, e plăcere desăvârşită... 

ideile, senzaţiile, metaforele, devin nesfârşite fuioare de emoţie ce te cuprind şi te înalţă...
te umpli de sensuri pe care nici nu ştiai că le poţi simţi...

eu rămân la ideea mea, pe care am să o tot repet:
dacă fiecare om de pe acest Pământ ar merge o singură dată pe an, la un spectacol, la un concert, la un vernisaj, atunci, cu siguranţă, Lumea ar fi un loc mai bun...

îţi mulţumesc, Claudiu Pintican...UN FEL DE A SPUNE "TE IUBESC"... - A WAY OF SAYING "I LOVE YOU"...

Posted on duminică, ianuarie 01, 2017 | 0 comentarii
acesta a fost al şaptelea an a "cutiei negre"...
da, exact acum şapte ani s-a născut pagina mea de blog, această pagină... văd că anul acesta am fotografiat mai mult, am postat mai mult pe blog... 
ce an! mi-a fost foarte greu să fac o selecţie... sunt doar câteva imagini... multe ar mai fi putut fi adăugate, dar nu vreau să te plictisesc...

păşeşte deci, prin pagini de lumină din viaţa mea, din Anul Domnului 2016...

this was the seventh year of the "black box"...
yes, exactly seven years ago, my blog, this page was born... I see this year I shot more pictures, I had more posts on this page...
what a year! it was hard to pick a selection... here are a few images... many more could had been added, but I don't want to bore you...

so, take a walk through some pages of light of my life, from Anno Domini 2016...

Baia Mare - lacul Firiza

Baia Mare - lacul Firiza

Călineşti, Maramureş - biserica de lemn

Baia Mare - primăvara pe strada 9 Mai

Baia Mare - turnul Sfântul Ştefan

Baia Mare - cu colegii, în subsolul unei clădiri de peste 100 de ani (şcoala gimnazială "Petre Dulfu")

Cluj-Napoca - inegalabila Lara Fabian...

Turda, judeţul Cluj - geometria vieţii cu mirabilele seminţe...

Bucureşti - bijuteria din cărămidă - biserica Kreţulescu...

Cluj-Napoca - biserica Sfântul Mihail

Coruia, Maramureş - barocul lemnului

Bucureşti - catedrala romano-catolică Sfântul Iosif

Lancrăm, judeţul Alba - unul din zecile de drumuri, în veşnicele coloane de maşini în trafic...

cuibul lui Victor, Maramureş - bine ai venit acasă la mine...

cuibul lui Victor, Maramureş - amurgul primeşte sărutul ploii, undeva spre Sălaj...

Târgu Lăpuş, Cufoaia - zori de zi

cuibul lui Victor, Maramureş - amurg

lângă Baia Mare, între Satu Nou de Sus şi Tăuţii de Sus - la răscruce de vânturi

Baia Mare - lacul Bodi Ferneziu

Baia Mare - lacul Bodi Ferneziu

un oşan adevărat - de sfântul Mihail şi Gavril, la Prilog

Baia Mare - centrul vechi

Baia Mare - biserica reformată

cuibul lui Victor, Maramureş - un strop în Univers sunt... un Univers curge prin mine...

cuibul lui Victor, Maramureş - selfie cu stelele din sufletul meu...