LINIŞTE ALBĂ... - WHITE SILENCE...

Posted on duminică, ianuarie 10, 2016 | 0 comentarii

ne întâlnim din nou cu vocea sensibilă a Sarah McLachlan...
we meet again the sensible voice of Sarah McLachlan...

"scapă-mă
fii lângă mine
sunt afară
dă-mi liniştea

Cerul are-un fel de a fi miraculos
şi am vrut să cred c-aş putea să mă ajut
când pasiunea din mine se stinge

în acest val alb
mă scufund
în liniştea asta,
în acest val alb
în liniştea asta
eu cred

nu-mi pot stinge dorul
alină-mă, că nu-l pot ţine tot în mine
de nu mă ajuţi şi tu

Cerul are-un fel de a fi miraculos
şi am vrut să cred c-aş putea să mă ajut
când pasiunea din mine se stinge

în acest val alb
mă scufund
în liniştea asta
în acest val alb
în liniştea asta
eu cred

te-am văzut
în valul acesta alb
eşti tăcut
respiri

în acest val alb
sunt liberă"


nu prea ai cum să fii fotograf băimărean, fără să să treci pe la Firiza...
sunt câteva locuri unde poţi coborî la nivelul apei, şi să admiri lumina, anotimpul, pădurea, apa...
iată cum arată liniştea albă, la început de ianuarie 2016, la Firiza...

you cannot be a local photographer without going to the Firiza lake...
there are some places where you can get down to the water level, to capture the light, the season, the forest, the water...
this is how it looks the white silence, in early january 2016, at the Firiza lake...


"give me release
witness me
I am outside
give me peace

Heaven holds a sense of wonder
and I wanted to believe that I'd get caught up
when the rage in me subsides

in this white wave
I am sinking
in this silence
in this white wave
in this silence
I believe

I can't help this longing
comfort me, I can't hold it all in
if you won't let me

Heaven holds a sense of wonder
and I wanted to believe that I'd get caught up
when the rage in me subsides

in this white wave
I am sinking
in this silence
in this white wave
in this silence
I believe

I have seen you
in this white wave
you are silent
you are breathing

in this white wave
I am free"


.


MUHLBACH, APOI MILANO... - MUHLBACH, THEN MILANO...

Posted on luni, ianuarie 04, 2016 | 0 comentariizeci de ani am trecut prin Sebeş, prin celebra intersecţie, aproape de fiecare dată blocată de trafic...

ultimii cinci ani, aproape în fiecare lună, venind dinspre nord, am virat la stânga, spre Sibiu... 
am terminat şantierul de la Sibiu, şi de anul trecut virez la dreapta, spre Simeria... dacă mă ajută Dumnezeu, încă cel puţin vreo cinci ani, aceasta va fi direcţia... 

dar, de ce să nu opresc în locurile pe unde am trecut de sute de ori? 
vara trecută am oprit şi în Sebeş, am participat chiar la o slujbă evanghelică... şi am remarcat, între altele, exteriorul bisericii...
şi, mi-am amintit de Milano...


I drove through Sebeş for decades, via the well-known crossing, almost every time blocked by the traffic jam...

for about five years, coming from north, almost every month I turned left, to Sibiu...
I finished the Sibiu project, and since last year, I turn to right, to Simeria... and if God helps me, this will be the direction for at least five years...


but, why not stopping in the places that I passed over for hundreds of times?
last summer I stopped in Sebeş, and I even I took part at the service in the evangelical church... and among other things, I noticed the exterior of the church... 
and I remembered Milano...


SEBEŞ (MUHLBACH - de la săsescul "malemboch" - "râu ce poartă mult pietriş")


- orăşelul este întemeiat în secolul XII (1150) de către coloniştii franconi aduşi de pe Rin;
- marea invazie mongolă distruge oraşul în 1242... după această dată, vechea bazilică romanică a fost reconstruită într-un stil gotic timpuriu;
- în 1376 era considerat al treilea centru comercial între oraşele săseşti;
- în 1387 primeşte dreptul de a edifica ziduri de fortificaţie - devine primul oraş din Transilvania înconjurat complet cu fortificaţie zidită;
- în 1438, fortificaţia nu poate opri pentru mult timp atacul otoman;
- în 1485, regele Matei Corvin acordă privilegii oraşului, pentru completarea fortificaţiilor;
- de două ori, în 1556 şi în 1600, dieta transilvană se întruneşte în Sebeş, în casa Zapolya, care astăzi este muzeu;
- marea epidemie de ciumă din 1738 scade dramatic populaţia;
- situaţia demografică se redresează simţitor prin valurile noi de colonişti, începând din 1748 (din Baden-Durlach), şi 1770 (din Hanau);
- biserica evanghelică luterană are o bază romanică din secolul XIII, cu extindere şi modificări gotice...
(wikipedia)
aspectul actual este rezultatul unor succesiuni de construiri, de extinderi, modificări, şi chiar demolări...
voi prezenta şi imagini din interior, dar ceea ce am remarcat la exterior, au fost mulţimea de statui de pe extinderea gotică...
mi-au adus imediat aminte de domul din Milano...


MILANO - domul


- povestea acestui edificiu impresionant este ea însăşi o adevărată istorie, ce se întinde pe durata a aproape 600 de ani, începând cu 1386;
- însă, pe acest loc, a existat lăcaş de cult cu mai bine de 1000 de ani înainte de începerea naşterii acestei catedrale!... un baptisteriu octogonal de la începuturile creştinismului , din anul 335, poate fi vizitat dedesubtul catedralei;
- pentru construirea domului s-a înfiinţat o firmă, "fabbrica del duomo", cu 300 de lucrători... de-a lungul secolelor, sunt cunoscuţi 78 de ingineri şi arhitecţi care au fost angrenaţi în lucrare;
- intenţia iniţială era de construire a unei catedrale din cărămidă, în stil gotic lombard;
- după abia trei ani, în 1389, un inginer francez a fost însărcinat să aducă conceptul la nivelul ultimelor tendinţe ale vremii... el aduce astfel în Italia goticul flamboyant; el ia şi decizia placării cu marmură a structurii de zidărie;
- în lipsă de bani şi de idei, lucrarea avansează cu sincope... în 1500-1510, interiorul primeşte patru serii de câte 15 statui cu sfinţi, profeţi, personaje biblice... până la acel moment, exteriorul nu era decorat;
- de-a lungul timpului, se înlătură monumente dinăuntru, se încearcă atenuarea stilului gotic, se imprimă stilul renascentist, considerat "mai italian" decât goticul, pentru ca apoi să se revină din nou la evidenţierea caracterului gotic;
- în 1805, în pragul încoronării sale ca rege al Italiei, Napoleon promite finanţarea terminării faţadelor din trezoreria franceză; deşi promisiunea nu a fost respectată, în următorii şapte ani faţadele sunt terminate;
- la mijlocul secolului XIX sunt terminate statuile de pe latura sudică, se înlocuiesc câteva vitralii, se mai lucrează la finisaje şi detalii până în 1965, considerat anul terminării domului... deşi au rămas blocuri de piatră necioplite, care încă aşteaptă să devină statui!
- între 2003 şi 2009 faţada a fost renovată, curăţată, pentru a face să strălucească din nou marmura de Candoglia 


care e ideea acestei postări?
ideea e că biserica, statuile exterioare ale bisericii din Sebeş, sunt din aceeaşi familie cu statuile domului din Milano...
dar sunt realizate cu câteva sute de ani înaintea celor din Italia!
deci: prima dată Sebeş... apoi, Milano!

what's the point of this post?
the point is that the church, the exterior statues of the Sebeş church, they are of the same family as the Milano dome statues...
but they are made several hundred years before the Italian statues!
therefore: Sebeş first... then, Milano!.

2015 - AL ŞASELEA AN... - 2015 - THE SIXTH YEAR...

Posted on sâmbătă, ianuarie 02, 2016 | 0 comentarii

odată cu trecerea dintre anii 2009 şi 2010, în mine a avut loc o schimbare majoră... sau o mare regăsire a sinelui... un macaz s-a schimbat... o resetare profundă mi-a cuprins fiinţa...

2015 este al şaselea an al noii mele perspective...
privind înapoi, văd că după explozia şi efervescenţa din 2010, cu 91 de foldere cu fotografii (fiecare folder e câte o tură sau câte o zi de fotografie, cu 3 până la 400 de imagini fiecare), am scăzut la un minim în 2013, cu 22 de foldere, pentru ca apoi să urc treptat, încât în 2015 am 77 de foldere... sunt nişte cifre, dar în spatele lor, 2015 este un an mai bogat în imagini...

patru ani tot am făcut zeci de drumuri la Sibiu; de mai bine de un an a apărut destinaţia Simeria... 
la Sibiu am încheiat anul acesta, s-a făcut recepţia finală: secţia de neurochirurgie cu cele două săli de operaţii funcţionează impecabil;
Simeria a preluat deja ştafeta, şi pentru cel puţin cinci ani, GPS-ul meu va repeta refrenul traseului Baia Mare - Simeria...

în acest context, de ce să fie deplasările anoste, exasperante, doar fugă şi oboseală? 
în Sibiu, de o grămadă de ori nu am băut nici măcar o cafea!
aşa am început de anul trecut să opresc, să fac câte un popas, să văd câte un loc...
nu am reuşit de fiecare dată, dar de câteva ori am oprit, şi am savurat locuri frumoase, locuri deosebite, cunoscute mai mult sau mai puţin... 

on the occasion of the passage between 2009 and 2010, there was a major change inside me... or a great inner re-discover... a shift was made... a huge reset happened in me...

2015 is the sixth year of my new perspective...
looking back, after the 2010 explosion and effervescence, with 91 folders with pictures (every folder is a shooting session, or an entire shooting day, with 3 to 300 pictures each), I came down low to 22 folders in 2013, and afterwards a constant grow, until 77 folders in 2015... these are only figures, but behind them is a year with more photos...

four years I constantly had to go to Sibiu; for more than a year, the Simeria destination is the new task ...
this year I finished the Sibiu job, the hospital section is completed and it works perfect;
Simeria is now on turn, and my GPS will repeat off the book the Baia Mare - Simeria track, for at least five years...

in this context, why those trips to be only run and fatigue?
many times I didn't even have a coffee on my Sibiu journeys!
last year I started to take a break, to have a stopover, to see places...
I didn't make it on my every journey, but I enjoyed some beautiful places, special places, more or less known...
"vino departe cu mine în noapte
vino departe cu mine
şi-ţi voi scrie un cântec
vino departe cu mine, cu un autobuz
vino departe cu mine, unde nu ne pot asmuţi, cu minciunile lor

vreau să mă plimb cu tine
într-o zi noroasă
pe câmpuri cu iarbă până-n genunchi
n-ai vrea să-ncerci să vii?

vino departe cu mine, şi ne vom săruta
pe-un vârf de munte
vino departe cu mine
şi n-am să încetez să te iubesc niciodată

şi vreau să mă trezesc cu ploaia
căzând pe-un acoperiş de tablă
când eu sunt ocrotit acolo, în braţele tale
aşa că tot ce-ţi cer
e să vii departe cu mine în noapte
vino departe cu mine"


"come away with me in the night
come away with me
and I will write you a song
come away with me on a bus
come away where they can't tempt us with their lies

I want to walk with you
on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee-high
so, won't you try to come?

come away with me and we'll kiss
on a mountaintop
come awy with me
and I'll never stop loving you

and I want to wake up in the rain
falling on a tin roof
while I'm safe there in your arms
so all I ask is for you
to come away with me in the night
come away with me"

deocamdată am vizitat locuri din sudul Transilvaniei, care sunt o încântare pentru oricine, darămite pentru un arhitect...
şi, ca să nu nedreptăţesc locurile natale, am reconsiderat şi vreau să (re)găsesc locuri aproape de casă, mai puţin celebre, mai puţin cunoscute...

în unele din aceste locuri am oprit doar o jumătate de oră... de cele mai multe ori nu mai mult de două ore...
evident că la fiecare locaţie ar merita să zăboveşti mult mai mult... să respiri câteva zile spiritul şi misterul, ansamblul şi detaliile... în fiecare anotimp...

until now, I visited places from southern Transylvania, places that enchant everyone, and so much more an architect...
I also want to reconsider places near my home, those that are less known and less notorious...

in some places I stopped only for half an hour... on most cases, I didn't stay more than two hours...
it's obvious that, in every location, it worths hanging around for much more time... to breathe for a few days the spirit and the mistery, the ensemble and the details... in all the seasons...


CINCŞOR
judeţul Braşov


RODBAV
judeţul BraşovVISCRI
judeţul Braşov


DENSUŞ
judeţul Hunedoara


REMETEA CHIOARULUI
judeţul Maramureş


BRATEIU
judeţul Sibiu


APOLD
judeţul Mureş


SIGHIŞOARA
judeţul MureşSASCHIZ
judeţul Mureş


ARCHITA
judeţul Mureş


CORUIA
judeţul Maramureş


CRISTIAN
judeţul Sibiu


MIERCUREA SIBIULUI
judeţul Sibiu


GEOAGIU
judeţul Hunedoara


SÂNTIMBRU
judeţul Alba


BOIERENI
judeţul Maramureş


CISNĂDIE
judeţul Sibiu


CISNĂDIOARA
judeţul Sibiu


LĂSCHIA
judeţul Maramureş


SEBEŞ
judeţul Alba


toate aceste drumuri, pornind şi sfârşindu-se în...
all these journeys starting and ending in...

BAIA MARE
judeţul Maramureş.