2015 - AL ŞASELEA AN... - 2015 - THE SIXTH YEAR...

Posted on sâmbătă, ianuarie 02, 2016 | 0 comentarii

odată cu trecerea dintre anii 2009 şi 2010, în mine a avut loc o schimbare majoră... sau o mare regăsire a sinelui... un macaz s-a schimbat... o resetare profundă mi-a cuprins fiinţa...

2015 este al şaselea an al noii mele perspective...
privind înapoi, văd că după explozia şi efervescenţa din 2010, cu 91 de foldere cu fotografii (fiecare folder e câte o tură sau câte o zi de fotografie, cu 3 până la 400 de imagini fiecare), am scăzut la un minim în 2013, cu 22 de foldere, pentru ca apoi să urc treptat, încât în 2015 am 77 de foldere... sunt nişte cifre, dar în spatele lor, 2015 este un an mai bogat în imagini...

patru ani tot am făcut zeci de drumuri la Sibiu; de mai bine de un an a apărut destinaţia Simeria... 
la Sibiu am încheiat anul acesta, s-a făcut recepţia finală: secţia de neurochirurgie cu cele două săli de operaţii funcţionează impecabil;
Simeria a preluat deja ştafeta, şi pentru cel puţin cinci ani, GPS-ul meu va repeta refrenul traseului Baia Mare - Simeria...

în acest context, de ce să fie deplasările anoste, exasperante, doar fugă şi oboseală? 
în Sibiu, de o grămadă de ori nu am băut nici măcar o cafea!
aşa am început de anul trecut să opresc, să fac câte un popas, să văd câte un loc...
nu am reuşit de fiecare dată, dar de câteva ori am oprit, şi am savurat locuri frumoase, locuri deosebite, cunoscute mai mult sau mai puţin... 

on the occasion of the passage between 2009 and 2010, there was a major change inside me... or a great inner re-discover... a shift was made... a huge reset happened in me...

2015 is the sixth year of my new perspective...
looking back, after the 2010 explosion and effervescence, with 91 folders with pictures (every folder is a shooting session, or an entire shooting day, with 3 to 300 pictures each), I came down low to 22 folders in 2013, and afterwards a constant grow, until 77 folders in 2015... these are only figures, but behind them is a year with more photos...

four years I constantly had to go to Sibiu; for more than a year, the Simeria destination is the new task ...
this year I finished the Sibiu job, the hospital section is completed and it works perfect;
Simeria is now on turn, and my GPS will repeat off the book the Baia Mare - Simeria track, for at least five years...

in this context, why those trips to be only run and fatigue?
many times I didn't even have a coffee on my Sibiu journeys!
last year I started to take a break, to have a stopover, to see places...
I didn't make it on my every journey, but I enjoyed some beautiful places, special places, more or less known...
"vino departe cu mine în noapte
vino departe cu mine
şi-ţi voi scrie un cântec
vino departe cu mine, cu un autobuz
vino departe cu mine, unde nu ne pot asmuţi, cu minciunile lor

vreau să mă plimb cu tine
într-o zi noroasă
pe câmpuri cu iarbă până-n genunchi
n-ai vrea să-ncerci să vii?

vino departe cu mine, şi ne vom săruta
pe-un vârf de munte
vino departe cu mine
şi n-am să încetez să te iubesc niciodată

şi vreau să mă trezesc cu ploaia
căzând pe-un acoperiş de tablă
când eu sunt ocrotit acolo, în braţele tale
aşa că tot ce-ţi cer
e să vii departe cu mine în noapte
vino departe cu mine"


"come away with me in the night
come away with me
and I will write you a song
come away with me on a bus
come away where they can't tempt us with their lies

I want to walk with you
on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee-high
so, won't you try to come?

come away with me and we'll kiss
on a mountaintop
come awy with me
and I'll never stop loving you

and I want to wake up in the rain
falling on a tin roof
while I'm safe there in your arms
so all I ask is for you
to come away with me in the night
come away with me"

deocamdată am vizitat locuri din sudul Transilvaniei, care sunt o încântare pentru oricine, darămite pentru un arhitect...
şi, ca să nu nedreptăţesc locurile natale, am reconsiderat şi vreau să (re)găsesc locuri aproape de casă, mai puţin celebre, mai puţin cunoscute...

în unele din aceste locuri am oprit doar o jumătate de oră... de cele mai multe ori nu mai mult de două ore...
evident că la fiecare locaţie ar merita să zăboveşti mult mai mult... să respiri câteva zile spiritul şi misterul, ansamblul şi detaliile... în fiecare anotimp...

until now, I visited places from southern Transylvania, places that enchant everyone, and so much more an architect...
I also want to reconsider places near my home, those that are less known and less notorious...

in some places I stopped only for half an hour... on most cases, I didn't stay more than two hours...
it's obvious that, in every location, it worths hanging around for much more time... to breathe for a few days the spirit and the mistery, the ensemble and the details... in all the seasons...


CINCŞOR
judeţul Braşov


RODBAV
judeţul BraşovVISCRI
judeţul Braşov


DENSUŞ
judeţul Hunedoara


REMETEA CHIOARULUI
judeţul Maramureş


BRATEIU
judeţul Sibiu


APOLD
judeţul Mureş


SIGHIŞOARA
judeţul MureşSASCHIZ
judeţul Mureş


ARCHITA
judeţul Mureş


CORUIA
judeţul Maramureş


CRISTIAN
judeţul Sibiu


MIERCUREA SIBIULUI
judeţul Sibiu


GEOAGIU
judeţul Hunedoara


SÂNTIMBRU
judeţul Alba


BOIERENI
judeţul Maramureş


CISNĂDIE
judeţul Sibiu


CISNĂDIOARA
judeţul Sibiu


LĂSCHIA
judeţul Maramureş


SEBEŞ
judeţul Alba


toate aceste drumuri, pornind şi sfârşindu-se în...
all these journeys starting and ending in...

BAIA MARE
judeţul Maramureş.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu