SIMERIA - 2

Posted on luni, noiembrie 30, 2015 | 0 comentarii

cât timp a fost proiectarea şi şantierul de la spitalul din Sibiu, timp de patru ani, de la Sebeş Alba, am luat-o la stânga spre Sibiu, 50 de kilomentri... cel mai mult, pe drumul naţional...
acum, am schimbat macazul: de la Sebeş, o iau 50 de kilometri la dreapta... 

during the designing and the construction at the Sibiu hospital, four years I turned left from Sebeş, 50 kilometers... mostly on national road...
now, I switched from Sebeş, 50 kilometers to right...


în România, nu prea poţi conduce prea multe zeci de minute pe autostradă... traficul e mai degrabă lejer...
îmi pică bine când văd platformele cu maşini Dacia gonind spre vest... când fugim pe autostrada Piteşti - Sibiu??

you cannot drive too long on Romanian highways... the traffic is rather light...
I feel good when I see the Dacia cars running to west... when we will be running on Piteşti -Sibiu highway??acest drum l-am făcut fără GPS, dar e simplu: când ajungi în dreptul unui deal imens, pietros, ca o gâlmă uriaşă (Măgura Uroiului), ieşi de pe autostradă...

this time I drove without the GPS, but it's simple: when you get near a huge bump-like rocky hill, you exit the highway


asta e săpătura generală... în fundal se vede locul absidei altarului...
am venit să trasăm blocurile de fundare, ce urmează să fie săpate de la acest nivel în jos...
din păcate, terenul e atât de slab, încât în partea apropiată a fundaţiei e o zonă de radier general, un bloc de fundare continuu, masiv, sub intrare şi sub turnurile mici ale bisericii...

this is the general earthwork... in the background there is the place of the altar...
we came to lineate the foundation blocks, that will be digged below this level...
unfortunately, the soil is so weak, so the entrance and small towers area has a large continuous foundation block


treaba e mai complicată, pentru că groapa săpată e prea mică... atât cât e mărimea la buza săpăturii, atât trebuia să fie la baza ei...

things are a little more complicated, because the pit is smaller... the size at the terrain surface had to be at the base of it...
domnul Petru Thira nu e doar un patron, un şef... el gândeşte, înţelege, ştie să facă, conduce lucrul, lucrând el însuşi...  

Petru Thira is not merely an ownoer or a chief... he thinks, understands, knows how to do the job, he conducts the work, working himself...

până la urmă am deplasat puţin biserica... cu 60 de centimetri...

finally, we moved the church a little... with 60 centimeters... 
ai mai făcut trasare pe întuneric?
nici eu!

did you ever lineate on dark?
me neither!


asta e!
se disting pătratele mari, care vor fi fundaţiile celor patru stâlpi de la turnul central...

this is it! t
you can see the big rectangles that will be the foundations for the central tower pillars....

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu