SIMERIA - 3

Posted on luni, noiembrie 30, 2015 | 0 comentarii

gata...
după proiectare, avizare, autorizare, trasare, săpătură, am ajuns la prima fază de CONSTRUIRE... 
primele sute de metri cubi de betoane, primele tone de armătură montate...
până acum, am bătut drumul de unul singur... a venit momentul primei faze determinante, prima verificare din partea colegilor mei proiectanţi - pe parte de structură, şi instalaţii

this is it...
after designing, authorization, lineation, earthworks, we are at the first BUILDING stage...
the first hundreds of cubic meters of concrete, first tons of reinforcement put on place...
until now, I drove the miles on my own... now is the moment of the first inspection of my engineer colleagues - on structure and installationsacum se vede suprafaţa mare de radier din beton de la intrare, de sub turnurile mici... altarul este în fundal...

now, you can see the large area o concrete block from the entrance, under the small towers... the altar is in the background...e nevoie de câteva momente să te dezmeticeşti, să cobori din desene şi simboluri, la realitatea de pe şantier... să îţi aduci aminte ce ai conceput, să verifici ceea ce s-a executat...

you need some moments to clear your mind, to get down from drawings and symbols, to the reality from the building yard... you need to remember what you conceived, and to check what it's been done...
nu te lăsa păcălit de aparenţe... Mihaela, ca inginer de structuri, a observat imediat scurtăturile pe care le-a încercat constructorul... a verificat cu ruleta distanţele de suprapunere a armăturilor, distanţele între etrieri...
treaba e bună, dar a lăsat instrucţiuni ferme pentru corectarea detaliilor - insistă să se lucreze ca la carte...

don't let yourself be tricked by appearance... Mihaela, as a structure engineer, noticed at a glance the shortcuts that the constructor tried to make... she checked with the measuring tape the reinforcements overlap, the distances between the clamps...
the job is well done, but she gave clear instructions for the correction of the details - she insists that the work has to be done by the book...

de data asta, eu am fost mai mult spectator... a fost rândul pentru Mihaela şi pentru Ionel să verifice lucrarea, şi să lase instrucţiuni...

this time I was rather a spectator... it was the turn for Mihaela and Ionel to verify the work, and to give instructions...doi oameni cu multe afinităţi: Ionel Stan şi preotul Oliver Cosma
two men with many common things: Ionel Stan, and priest Oliver Cosmala întoarcere, un mic pit-stop la Polus Center la Cluj... Mihaela la shopping, băieţii la o cafea...
on the way back to home, a small pit-stop at Cluj Polus Center... Mihaela for shopping, the boys for a coffee...în Cluj, traficul miroase a mică metropolă cosmopolită...
in Cluj, the traffic smells like a small cosmopolitan metropolis... trafic de seară, trafic intens...
în maşină, toată ziua s-a ascultat numai muzica mea...

evening traffic, heavy traffic...
on the road, all day long we listened only my music...


.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu