ZORI DE MILENIU, ZORI DE CREDINŢĂ... - DAWN OF A MILLENIUM, DAWN OF BELIEF...

Posted on duminică, august 02, 2015 | 0 comentarii
la Densuş este cea mai veche biserică în întregime din piatră din România, singura biserică în care se slujeşte de circa 700 de ani... ţi-am prezentat-o aici...
dar cea mai vechi lăcaş de cult care a rămas "în picioare" nu e foarte departe, este în Geoagiu - este "rotonda", sau "capela romanică" - ea datează de la începutul secolului XI...

At Densuş, there is the oldest church entirely made of stone from Romania, the only one where the service is kept from about 700 years... I presented it here...
but the oldest church that stands up is not far from there, it's in Geoagiu - it's the "rotonda", or the "romanic chapel" - and it dates from the early XIth century...

este singura construcţie de tip "rotondă" de la noi... la fel ca la Densuş, se vede clar că, cel puţin în acele vremuri, în aceste locuri, încă nu erau înrădăcinate tipologiile spaţiale tipice lăcaşurilor de cult...

e mai micuţă decât o sală de clasă...

it is the only "rotonda" from Romania... as well as Densuş, here is obvious that the classic space configuration of the churches was not established yet...

it is smaller than a classroom...


foarte interesantă structura acoperişului,
dar poate cel mai mult mi-a plăcut ce am găsit în această fereastră:
câteva pastile de lumânare, un ştecher al unei veioze (folosită probabil la orele de religie, de catehizare), şi, ce altceva?
o biblie!

the roof structure is very interesting...
but maybe what I found in this window, is what I liked most:
some pastille candles, the socket of a lamp (probably used for sunday school, religion lessons), and, what else?

a Holy Bible!

"închipuie-ţi

Pământul nostru plutind tăcut în spaţiu
în jurul lui, un porumbel alb zboară
în cercuri nesfârşite
la fiecare sută de ani, aripa porumbelului
uşor atinge suprafaţa Pământului
şi timpul ce i-ar lua aripii
să îmbrăţişeze Pământul întreg
... ar ţine-o veşnicie

prin veşnicie, timpul trece
prin timp, toate se schimbă
curând, aripa porumbelului alb
va atinge Lumea din nou

zorii unui nou veac

e vremea unui nou început

acum e veşnicia
sunt zorii unui veac
o mie de ani
de bucurie şi de lacrimi
le lăsăm în urmă

destinul nostru este dragostea
sărbătoreşte zorii unui veac
să sune vocile
bucuraţi-vă şi cântaţi
acum e timpul

acum e veşnicia
destinul nostru este dragostea
zorii unui veac"


"imagine...
our planet floating silently in space
around it, a white dove flies
forever circling
every one hundred years, the dove's wing
gently touches the surfaces of the earth
the time it would take for the weathered wing
to wear this planet down to nothing
... is eternity

within eternity, time passes
within time. there is change
soon, the wing of the wite dove
will touch our world again

the dawn of a new century

time for a new beginning

now is the eternity
at the break of
dawn of a century
a thousand years
of joy an tears
we leave behind

love is our destiny
celebrate the 
dawn of a century
let voices ring
rejoice and sing
now is the time

now is eternity
love is our destiny
dawn of a century"


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu