TIMP... - TIME...

Posted on sâmbătă, ianuarie 24, 2015 | 0 comentarii

ai fost vreodată atent la versurile acestei melodii?
am ascultat-o de sute de ori...
istoria Lumii nu e întreagă fără Pink Floyd...

did you ever noticed the lyrics of this song?
I've listened it for hundreds of times...
the history of the World  is incomplete without Pink Floyd...


"bătând clipele ce umplu ziua searbădă
îţi toci şi-ţi pierzi orele la nimereală
irosindu-te în lumea ta mică din jurul casei
sperând ca cineva sau ceva să-ţi arate calea

obosit de tolăneală-n soare, aşteptând să priveşti ploaia
tu eşti tânăr, şi viaţa e lungă, şi ai timp de pierdut astăzi,
şi, deodată vezi că zece ani au zburat din viaţa ta
nimeni nu ţi-a spus când să porneşti, ai pierdut startul

aşa că te apuci să fugi, şi fugi, să prinzi soarele, dar el apune
ca iar să răsară în spatele tău, din nou...
soarele pare acelaşi, dar tu ai îmbătrânit
respiri mai greu, cu fiecare zi mai aproape de moarte

fiecare an pare mai scurt, parcă nu-ţi mai ajunge timpul
planurile tale ori devin nimicnicie, ori o foaie de mâzgăleli
atârnând englezeşte, într-o disperare mută
vremea e trecută, cântecul e gata,
credeam că mai am ceva de spus
..."

sudul Transilvaniei... o zonă aparte, cu locuri deosebite... o populaţie discretă, dar care a lăsat un tezaur material şi cultural de excepţie... moştenirea saşilor străbate vremurile...

southern Transylvania... a place apart, with special places... a discreet population, that left an outstanding material and cultural treasure... the saxon heritage passes through ages...

CINCŞOR


RODBAV
"ticking away the moments that make up a dull day
you fritter and waste hours in an offhand way.
kicking around on a piece of ground in your hometown
waiting for soeone or something to show you the way

tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain
you are young and life is long and there is time to kill today
and then one day you find ten years have got behind you
no one told you when to run, you missed the starting gun

so you run, and you run to catch up with the sun but it's sinking
racing around to come up behind you again
the sun is the same in the relative way, but you're older
shorter of breath, and one day closer to death

every year is gettin shorter never seem to find the time
plans that either come to naught or half page of scribbled lines
hanging on a quiet desperation is the English way
the time is gone, the song is over,
thought I'd something more to say
..."


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu