IN DULCI JUBILO

Posted on marți, ianuarie 27, 2015 | 0 comentarii


un cântec, o colindă ce pare să fi fost scrisă de un călugăr german, la sfârşitul secolului XIV... 
ascultă viziunea instrumentală a lui Mike Oldfield...


a song, a carol that is supposed to be written by a german monk, in the end of the XIV-th century...
listen the instrumental vision of Mike Oldfield...




România - Viscri (Weisskirch)

una din cele şase biserici fortificate săseşti înscrise în patrimoniul UNESCO...
nucleul bisericii, întemeiată la sfârşitul secolului al XII-lea, este suprapus peste o capelă secuiască mai veche...
extinderile ulterioare, fortificaţia, nu sunt mari, dar au acea aromă superbă, răspândită în sudul Transilvaniei...
aceasta e o primă serie de imagini, cu clădirile - biserica şi cetatea... 












one of the six saxon fortified churches that are listed in UNESCO heritage...
the core of the church established in late XII-th century is over an older chapel...
the later extensions are not large, but they have the unique flavour, that is spread în southern Transylvania...
this is a first series of images, with the buildings - the church and the stronghold...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu