O POVESTE?... - A FAIRYTALE?...

Posted on duminică, ianuarie 04, 2015 | 0 comentarii


ani trec...
bucurii, şi griji, împliniri şi dureri...
toate se adună în urma noastră...
de neoprit...
ca să putem suporta oboseala şi frustrările,
ne iluzionăm că, de Anul Nou, lucrurile o iau de la început, că totul e iar luminos şi iar suntem plini de vigoare...
deşi nici o moleculă din noi nu e mai tânără decât ieri...

hmm...
fi-voi eu mai bun, mai puternic?
fi-vor vremurile ce vin,
vremuri de poveste?years go by,,,
gladness, concerns, accomplishments, and suffering...
all are adding behind us...
unstoppable...
in order to support the fatigue and frustration, 
we imagine that, on New Years' Eve, things start over from a new begining, that everything is bright again, and again we are full of force...
even not a single molecule of us is younger than yesterday...

hmm...
will I be better, stronger?
will the times to come
be fairy times?

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu