SĂRUTUL VIEŢII - KISS OF LIFE

Posted on duminică, iulie 14, 2013 | 0 comentarii

o voce unică... o linie melodică inconfundabilă, care pluteşte... parcă te poartă în braţele ei spre gânduri şi trăiri tandre, luminoase...

a unique voice... an unmistakable melody line that floats... you feel like you are taken in her arms, towards luminous and affectionate feelings... 


La Repubblica di San Marco, sau altfel spus, Veneţia...
Arsenale di Venezia, sau altfel spus şantierul naval şi depozitul de armament al oraşului republică, care opt secole a fost cea mai mare putere navală a Europei...
Macaraua "Armstrong Mitchell", sau altfel spus aşa arăta la sfârşitul secolului XIX, un produs "high-tech": o macara hidraulică de 160 de tone... În toată lumea au mai fost doar încă 9 asemenea exemplare... Aceasta este ultima rămasă în picioare, într-o avansată stare de degradare... S-a creat o fundaţie care să strângă fonduri pentru salvarea acetei bijuterii a revoluţiei industriale...


La Repubblica din San Marco, or put it in other words, Venice...
Arsenale di Venezia, or put it in other words, the shipyards and armories of the republic that was the greatest naval power of Europe, for eight centuries...
The "Armstrong Mitchell" crane, or put it in other words, this is how "high-tech" technology was looking at the end of the XIXth century: a hydraulic 160 tons crane... Only nine more were built, and this is the only one that is still standing now... There is a fund for raising the amount of money to keep the crane up...
în mormanul de fiare, în tectonica asta ruginită, m-au impresionat floarea şi vegetaţia ce au răsărit din acest înfricoşător balaur încremenit... sunt atât de firave, nu au pământ, totul e atât de ostil...
şi totuşi... viaţa poate răzbate...

in this rusted iron bulk, I was impressed by the flower and the vegetation that are rising from this scary, transfixed dragon... they are so delicate, there is no soil, everything is so hostile...
nevertheless... life can overpass...Sade - "Kiss of Life" - versuri

"trebuie să fi fost un înger alături de mine
ceva dumnezeiesc m-a condus spre tine
priveşte cerul
are culoarea dragostei
trebuie să fi fost un înger alături de mine
ceva dumnezeiesc s-a pogorât peste mine
m-a condus spre tine...
a clădit o punte spre inima ta
până-n inima ta
câtă dragoste încape înăuntru
n-am idee

când am fost condus spre tine
ştiam că tu eşti acela hărăzit mie
pe cuvântul meu, că lumea întreagă-mi simţea bătaia inimii
când îmi aştern privirea asupra ta
tu mă-nfăşori
în culorile dragostei

mi-ai dat sărutul vieţii
sărutul vieţii
mi-ai dăruit sărutul ce este ca
sărutul vieţii
..."

iată încă un exemplu superb, de la Sibiu, din vechiul zid al cetăţii...

here is another superb example, from Sibiu (Romania), from the old citadel wall...Sade - "Kiss of Life" - lyrics

"there must have been an angel by my side
something heavenly led me to you
look at the sky
it's the color of love
there must have been an angel by my side
something heavenly came down from above
he led me to you...
he built a bridge to your heart
all the way
how many tons of love inside
I can't say

when I was led to you
I knew you are the one for me
I swear the whole world could feel my heartbeat
when I lay my eyes on you
you wrapped me up in
the color of love

you gave me the kiss of life
kiss of life
you gave me the kiss that's like
kiss of life
..."


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu