CLUSTER ONE

Posted on miercuri, ianuarie 03, 2018 | 0 comentariila miezul nopții am fost la artificii,
în ziua de An Nou am fost la biserică, la mama mea, și am băut cafeaua la Rompetrol... seara am ieșit la o plimbare...

ritualul începutului de an se întregește a doua zi, cu cafeaua mea preferată, la locul meu preferat...

gata! de acum, lucrurile pot să înceapă... prima căsuță e bifată!

I went to see the fireworks at the midnight,
In the New Year's day I went to church, to my mom, I had my coffee at the gas station... I had my walk in the evening...

the ritual of the start of the year is fulfilled in the second day, with my favourite coffee, at my favourite place...

done! things can begin from now on... the first cluster is checked!


mai ții minte când defragmentarea discului o vedeai așa? fiecare dreptunghiuleț era un „cluster”, un pachet, un mănunchi de date, de informație scrisă pe disc...

așa am simțit cafeaua de dimineață, de la „no stress caffee”: ca o completare a primului cluster, a primului mănunchi de acțiuni a anului...

do you remember when you watched the disk deframentation this way? every small rectangle was a „cluster”, a pack, a bunch of data, of information written on disk...

this is how I felt the coffee from this morning, as a fulfillment of the first cluster, of the first group of actions of the year... am încheiat anul cu Pink Floyd, încep anul cu Pink Floyd...
istoria muzicii nu ar fi întreagă fără ei...

așa cum unele fotografii sunt mai mult impresie decât imagine,
așa, piesa asta e mai mult senzație, plutire, decât muzică...
o ador...


I completed the year with Pink Floyd, I start the year with Pink Floyd...
the history of music would not be entire without them...

such as some photographs are more impression than image,
just like that, this play is more sensation, more hover, than music...
I love it...


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu