AL OPTULEA - 2017 - THE EIGHTH

Posted on marți, ianuarie 02, 2018 | 0 comentarii

astăzi, pagina mea de blog împlinește opt ani...
sunt opt ani de imagini, muzică, de efervescență, de șoapte, și de liniște aproape letală...

văd că și în acest an am fost destul de activ, ca fotograf, ca imagini culese din zilele și din drumurile mele... deși îmi dau seama că aș fi putut, mi-aș fi dorit, să fiu mult mai harnic...

aici sunt doar imagini fotografiate în 2017...
doar câteva, din cele peste 7500 de cadre din acest an...

today, this blog page is eight years old...
there are eight years of images, music, of effervescence, and almost deadly silence...

I see I was quite active, as a photographer, as number of images from my days, and my journeys... although I realise I could, I wish I'd be more active...

here are only images took in 2017...
very few, from more than 7500 shots...(marooned - să acostezi pe un țărm al unei insule pustii, sau al unui loc pustiu, și să te abandonezi acolo cu bună știință)
(marooned - să te abandonezi sau să te izolezi într-un loc cu speranțe mici să fii salvat,  sau să poți scăpa de acolo)

vino și naufragiazaă cu mine,
în culorile sufletului...

(marooned - to put ashore on a deserted island or coast, and intentionally abandon)
(marooned - to abandon or isolate with little hope of ready rescue or escape)

come and maroon with me,
in the colours of the heart...

dincolo de fiecare imagine, e o Poveste întreagă, o Lume...
dincolo de fiecare imagine pe care o vezi, sunt alte sute de imagini, fiecare cu gânduri și povești neștiute de nimeni, ce s-au stins... înainte de a vedea lumina...

beyond every image is a Story, a whole World...
beyond every image you see, there are hundreds of other images, each of them with thoughts and unknown Stories, that are extincted... before they could see the light...


ianuarie
january

Baia Mare - Maramureș

Claudiu Pintican... uneori mă cutremură ce face acest om (actor, cu trupă privată de teatru)
aici, recitând Eminescu la biserică, în 15 ianuarie, de ziua de naștere a poetului...

Claudiu Pintican... sometimes he gives me thrills to my spine (actor, with private theater team)
here, declaiming in the church from Eminescu at the poet anniversary...


Biertan - Sibiu

ai fost și a doua oară cu mine la Biertan... un loc legendar... trei sute de ani, aici a fost reședință episcopală a bisericii evanghelice...

you also came with me for the second time at Biertan, a legendary place... for three hundred years, here was the chair of evangelical bishop...


Sibiu - Sibiu

biserica catolică din Sibiu... aici e statuia lui Sfântul Iosif cu Pruncul... vitraliul din fereastra din spate lipsea la acel moment... aici l-am întâlnit pe Iohannis; i-am spus că rezistăm, și după peste 300 de kilometri de drum, seara am fost la miting în Baia Mare...

the catholic church from Sibiu... this is the statue of Joseph with the Child... the tinted glass window from behind was missing at that moment... here I met the president of Romania, and after over 300 kilometers I was at home at the anti-corruption rally, supporting the president...


februarie
february

Satu Nou de Jos - Maramureș

peste tot văd gândurile mele...

everywhere I look, I see my thoughts...


Baia Mare - Maramureș

am mai aflat că singurătatea nu o umple Lumea toată, ci o singură ființă dragă...

I also found that you don't fill loneliness with the entire World, but with one single beloved being...


Firiza -Baia Mare - Maramureș

ne-am bucurat de binecuvântarea soarelui

we enjoyed the blessing of the sun...


martie
march

Satu Nou de Sus - Maramureș

florile de câmp pur și simplu mă emoționează... pur și simplu le iubesc...
eu nu le culeg... tocmai pentru că le iubesc... eu le fotografiez, tocmai pentru ca ele să rămână vii și frumoase pe mai departe...

the wildflowers they simply and solely touch my strings... I purely love them...
I don't pick them... only just because I love them... I take pictures of them, only just they stay alive and beautiful for more...complex Athos - Baia Mare - Maramureș

întreabă-mă „cum ești?”... și voi fi bine...

ask me „how are you?”... and I'll be fine...


Satu Nou de Sus

dacă vrei să fii puternic, învață să lupți de unul singur...

if you want to be strong, learn how to fight on your own...


aprilie
april

Firiza - Baia Mare - Maramureș

oamenii cei mai frumoși la suflet au cele mai adânci răni...

people with most beautiful soul have the deepest wounds...


Baia Mare - Maramureș

strada cu castani și-a arătat cu drag hainele anotimpurilor...

the chestnut street happily showed the clothes of the seasons...


valea Strâmbu-Băiuț - Maramureș

ne-am bucurat de superba primăvară...

we enjoyed the superb spring...


Săliște - Sibiu

am fost fascinați de celebrele fortificații săsești, dar am descoperit și vechile biserici românești din zonă...

we were fascinated by well known saxon strongholds, but also discovered the old romanian churches...


Cisnădioara - Sibiu

fără cuvinte... biserica săsească fortificată sf. Mihail, pe fundalul grandios al Făgărașilor...

speechless... the St. Michael fortified saxon church, on the majestic Făgăraș background...


mai
may

Baia Mare - Maramureș

frântură de chip de oraș, la poale de Carpați... un moment, din nesfârșitele variațiuni de culoare și lumină ale acestei priveliști...

a spot of a portrait of a town, at the foot of the Carpathian mountains... one moment of the ndless variations of light and colour of this sight...


Baia Mare - Maramureș

Doamne, ai milă...

Lord, have mercy...


Alba Iulia - Alba

am oprit aici de câteva ori, și abia am început să simt locul...

we had been here for several times, and I merely started to feel the place...


iunie
june


Ieud - Maramureș

de afară pare o biserică de lemn ca oricare alta, dar interiorul, pictura, sunt de departe impresionante...

from the outside, it may look like any other wooden church, but the interior painting is impressive by far...


Baia Mare - Maramureș


Sibiu - Sibiu


iulie
july

Baia Mare - Maramureș


no stress caffee - Baia Mare - Maramureș

te aștept să savurăm o cafea, sau un ceai, sau un fresh...

I'm waiting for you to enjoy together a coffee, a tea, or a fresh...


august
august

Sibiu - Sibiu


Prilog - Satu Mare

florile ce cresc lângă mormântul unchiului, călugărul Mihai Neamțu...

the flowers that grow next to my uncle, Michael the monk... 

Alba Iulia - Alba

când geometria e pură, iar piatra e caldă - în catedrala catolică...

when geometry is pure, and the stone is warm - in the catholic cathedral...


septembrie
september

Sibiu - Sibiu

înmulțește o sută cu infinitul...
sunt locuri unde găsești o sută de locuri fotogenice, care în nesfârșite combinații de lumină, unghiuri,  și culoare, dau nesfârșite posibilități de cadre fotografice...
de aceea, de unele locuri, pur și simplu nu te poți sătura, ca fotograf...

multiply one hundrd by infinite...
there are places where you find one hundred of scenical places, where in countless combinations of light, colours, angles, you can have endless possibilities of photographic shots...
that's why there are places where you simply cannot get sated, as a photographer...  Transfăgărășan - România

cu siguranță, una din cele mai frumoase șosele de pe această planetă...

for sure, one of the most beautiful road on this planet...


Hașag - Sibiu

ai venit cu mine și pe aceste superbe și liniștite drumuri transilvane...

you came with me on these superb and quiet transylvanian roads...


octombrie
october

Săliștea de Sus - Maramureș

oameni ce sfințesc cu sufletul, și binecuvântează cu munca mâinilor... îmi doresc să își vadă ridicată biserica proiectată de mine...

people that sanctify with their soul, and bless with the work of their hands... I wish for him to see completed the church I designed there...


Bogdan Vodă - Maramureș

mă simt ca acest măr, lăsat de cineva pe o bancă, în spatele bisericii de lemn...

I feel like this apple, left on a bench, behind the wooden church...


Baia Mare - Maramureș

poveste din toamna din inima mea...

story from the autumn from my heart...


Firiza - Baia Mare - Maramureș

vezi cât ești de frumoasă?

do you see how beautiful you are?


noiembrie
november

no stress caffee - Baia Mare - Maramureș

acesta este un loc unde nu merg să beau cafea... este un loc unde merg să mă simt bine...
(acest pahar din cafenea este adus de mine, de la Venezia...)

this is not a place where I go to have a coffee... this is a place where I go to feel fine ...
(this glass from the coffee shop is purchased by me, from Venice, Italy...)


Baia Mare - Maramureș

a fost anul protestelor... cele mai multe pe frig și ploaie...

this was the year of protests... most of them on a cold and rainy weather...


România

ai venit cu mine și în drumurile mele... îmi place să conduc, acesta e adevărul... îmi place odihna ce urmează după oboseala unui drum lung...

you came with me also on my tours... I like to drive, this is the true... I like the rest that comes after the fatigue of a long ride...


decembrie
december


Palatul Regal - București

sunt foarte împăcat că am reușit să aduc un omagiu Regelui meu... a fost o experiență copleșitoare... a fost un eveniment la un secol...

I am very soothed that I was able to pay a tribute to my King... it was an overwhelming experience... it was something that happens once in a century...


Simeria - Hunedoara

a doua biserică ortodoxă proiectată de mine, în care se țin servicii religioase... biserica abia de acum înainte se va înălța, dar subsolul este și va putea fi folosit...

this is the second orthodox church designed by me, where the service is held... the church will rise from now on, but the basement is and will pe usable...


cuibul lui Victor - Maramureș

am mai trăit un an...
am mai murit un an...

dacă existența mea
a adus un zâmbet pe chipul tău,
o atingere de bucurie în inima ta, 
atunci
trecerea mea prin Lume
a avut un rost...

I lived one more year...
I died one more year...

if my existence
brought a smile on your face,
a touch of joy in your heart, 
then,
my passing through this World
had a meaning...

.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu