FĂCĂTORI DE LUMINĂ... - DOERS OF LIGHT

Posted on duminică, august 27, 2017 | 0 comentarii

am spus-o și o repet: dacă fiecare om de pe acest pământ ar merge măcar o dată pe an la un concert de muzică, la un spectacol de teatru, la un vernisaj al unei expoziții de artă, Lumea ar fi un loc mai bun...

în acest context, dacă spectatorii acestor evenimente sunt merituoși, atunci, cei ce dăruiesc Lumina, ei sunt binecuvântare pentru oameni, de la Dumnezeu...


Claudiu Pintican, prin teatrul „Ararat”, a creat „scoala ludică”... meritul este cu atât mai mare, cu cât membrii sunt amatori, o fac din plăcere, din pasiune, pentru a dărui Lumină...

acesta este unul din spectacolele lor...

s-a întâmplat în aer liber, la muzeul satului din Baia Mare...


I said it, and I repeat it: if every single human on this earth would go at least once a year, at a concert, to the theatre, or an art exhibition, the World would be a better place...


talking about this, if the spectators of these events are worthwhile, then, those who give Light, they are blessing for people, from God...

Claudiu Pintican, by the „Ararat” theatre, created the „ludic school”... their virtue is even greater, as they are amateurs, are doing it for fun, with passion, in order to give Light...


this is one of their show... 
it was an outdoor event, in the Baia Mare village museum...


ecce homo...
acesta este omul... cel ce nu doar se bucură de spiritualitate, ci o și creează, o dăruiește...

ecce homo...
this is the man... the one that not only is enjoying spirituality, but he creates and shares it...aceștia sunt făcători de Lumină...
these are Light doers...


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu