ZBORUL LĂUNTRIC... - INTERNAL FLIGHT...

Posted on duminică, iulie 16, 2017 | 0 comentariio muzică absolut excepțională...
te rog, ascultă albumul întreg...
acordă-ți o oră, pentru tine, numai pentru tine, pentru sufletul tău, pentru plutirea dinăuntrul sufletului tău...

a fantastic music...
please, listen the entire album...
take an hour for you, only for you, for your soul, for the hover of the flight within your soul...viața a fost un zbor...
un zbor prin lumină, printre stele,
și prin nesfârșite răsărituri...
între lacrimi neștiute de nimeni...

viața este un zbor...
singur ești, în zborul tău
dar cauți
aripa cu care să împarți
singurătatea, și necuvintele, și nopțile

viața va fi zbor...
va fi dragoste
va străluci
până când amurgul o va face nemuritoare...


life was a flight...
a flight through light, through stars,
and through endless sunrises...

life is a flight...
alone you are, in your flight
but you look for
the wing with which to share 
the loneliness, the wordless, and the nights

life will be a flight...
it will be life
it will shine
until the sunset will make it immortal...


ai văzut vreodată un nor?
have you ever seen a cloud?


o zi ca oricare alta... o zi fără nume, din milioanele de zile „în care nu se întâmplă nimic”, în Rivulus Dominarum/ Frauenbach/ Râul Doamnelor/ Nagybánya/ Baia Mare...

an ordinary day... a nameless day, one of the million days „when nothing happens”, in Baia Mare (River of the Ladies - the ancient name, in latin, german, hungarian)


din plan apropiat, spre fundal:
biserica catolică Sf. Anton,
turnul Ștefan (fostă biserică catolică - din 1763 a rămas în picioare doar turnul),
biserica ortodoxă Sf. Nicolae (construită pe locul unei vechi bisericuțe ortodoxe),
biserica catolică Sf Treime

from front to background:
the St Anthony catholic church
Stephen's tower (former catholic church - from 1763, only the tower stands up),
the St. Nicholas orthodox church (built on the place of a small old church),
The Trinity catholic churcho zi la fel ca alte milioane de zile...
și totuși,
o zi absolut unică, cum nu a fost niciuna, niciodată... și nici nu va mai fi vreodată...
o vezi cât de frumoasă e?
vezi câtă durere e în fiecare adiere?
vezi câtă fericire e în fiecare clipă?

a day like other milions of days...
yet,
an absolutely unique day, like no one ever existed... and never will be again...
do you see her, how beautiful she is?
do you see how much ache is in every breeze?
do you see how much happiness is in every instant?


viața asta nu joacă cinstit...
imaginezi, programezi, te pregătești, faci pașii,
și,
toate se întâmplă într-un iureș al prezentului...
sau pe furiș... fără să ai cea mai vagă idee...
da...
toată viața ta devine amintire... totul...
ai vrea să o strângi în brațe, să-i mai simți aromele, să-i mai guști bucuriile...
dar ea, toată viața ta, e acolo, împachetată, arhivată... e doar amintire...

vezi acel om, în turn?
acel om își culege petale de amintiri...
conștient sau nu, el adună amintiri pentru viitor...
sufletul lui va trăi și prin aceste amintiri...

tu îți vei aminti această clipă?
această zi?
acest an?


this life is not fair...
you imagine, make the schedule, prepare yourself, make the steps,
and,
all happens in a twirl of the present...
or sneaking... and you don't have a clue about it...
yes...
all your life becomes memories... all of it...
you'd want to keep in your arms, to feel her flavours, to taste the joy once more...
but she, all your life is there, packed, archived... she is merely memories...

do you see the man in the tower?
that man picks petals of memories...
knowingly or not, he picks memories for the future...
his soul will live by these memories also... 

will you remember this moment?
this day?
this year?

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu