FERICIREA ESTE... - HAPPINESS IS...

Posted on duminică, martie 05, 2017 | 0 comentarii


fericirea nu este în natură...
fericirea nu este în lucruri...
fericirea e doar în suflet...

fericirea nu este veșnică...
viața nu este veșnică...

noaptea e veșnică...
moartea e veșnică...

fericirea e doar o scânteie, o clipă de lumină și dragoste, în noaptea nesfârșită...
fericit e cel ce e fericit!
prețuiește-ți fericirea!
nu mulți au acest privilegiu...

there is no happiness in nature...
there is no happiness in things...
happiness is only in the soul...

happiness is not perpetual...
life is not perpetual...

the night is perpetual...
death is perpetual...

happiness is merely a spark, a moment of light and love, in the eternal night...
happy is the one who is happy!
treasure your happiness!
not many have this privilege...

fericirea este când îmi spui „o să îmi lipsești”

(se spune că omul este singura specie de pe pământ care simte, percepe absența, lipsa...
când ești departe, când ești departe pentru mai mult timp, ființa iubită îți simte lipsa, îți duce dorul...
clipele sunt aceleași, dar mai surde...
zilele sunt aceleași, dar mai palide...
viața este aceeași, dar mereu în cătarea chipului, a glasului, a atingerii...)

fericit este cel ce aude spunându-i-se „o să îmi lipsești”, „îmi lipsești”, „mi-ai lipsit”...


happiness is when you tell me „I will miss you"

(they say that the human being is the only species on earth that feels the absence, the missing of something...

when you are away, when you are away for a long tine, the lover feels your absence, misses you...
the moments are the same, but almost deaf...
the days are the same, but more pale...
life is the same, but always looking for the face, the voice, the touch...)

happy is the one who hears „I will miss you”, „I'm missing you”, `I missed you"...0 comentarii:

Trimiteți un comentariu