SIMPOZION 120 DE ANI DE ŞCOALĂ BĂIMĂREANĂ - 120 YEARS OF BAIA MARE ART SCHOOL SYMPOSIUM

Posted on marți, mai 24, 2016 | 0 comentarii


sala unde a avut loc simpozionul - un loc foarte plăcut, şi el proiectat de autorii proiectului Pieţei Cetăţii...
the room where the symposium was held - a very pleasant place, designed by the authors of the Citadel Square

oaspeţi din Ungaria au prezentat contextul istoric, artistic, în care a apărut şcoala lui Hollosy Simon
guests from Hungary presented the historical and artistic context of the Hollosy Simon artists colony
doamna Celine Cabon a făcut o trecere în revistă a începutului prezenţei femeilor în şcolile beaux-arts de la sfârşitul secolului XIX, din Franţa...
Mrs Celine Cabon presented the introduction of women in the beaux-arts schools of the late XIX century, in France
colega Oxana Crăciun a prezentat arhitectura, oraşul oglindit în picturile şcolii băimărene
architect Oxana Crăciun presented the architecture, the city reflected în the Baia Mare art school paintings
domnul Vincent Lambert ne-a adus aminte de relaţia artei cu politica şi cu propaganda, adaptarea semanticii artei la momentele istoriei
mr. Vincent Lambert remembered us the relation between arts and politics and propaganda, how the semantics of the arts adapts to the historical moments  0 comentarii:

Trimiteți un comentariu