RĂDĂCINI ALE CREDINŢEI... - ROOTS OF PIETY

Posted on duminică, martie 22, 2015 | 0 comentarii

călugărul Mihai, unchiul meu, spunea că acesta este cel mai important cântec al creştinătăţii... cel puţin al creştinilor cu rit răsăritean - ortodocşi şi greco-catolici...
am ales acest cântec vechi, de la începuturi, pentru că şi această biserică este de la începuturile istorice, stilistice, ale lăcaşurilor de cult creştin, de pe tărâmurile urmaşilor dacilor şi romanilor...

my uncle Michael, the monk, considered that this is the most important christian song... at least orthodox and greek-catholic churches...
I picked this old song, because this church is from the historical and stylistic beginnings of christian churches, on the lands of roman and dacians descendants...


chiar şi pe vremea când călătoream cu bicicleta, obişnuiam să îmi îngreunez bagajul, pe lângă aparatele foto, cu hărţi şi materiale documentare, încât să am un minim de cunoştinţe despre locurile, monumentele vizitate...
recunosc, la Densuş am ajuns avertizat că este un loc deosebit, chiar unic, din mai multe puncte de vedere: arhitectural-artistic, tehnic-constructiv, şi ca loc de rugăciune...

even when I was traveling with the bicycle, I used to load my luggage with my cameras, but also with maps and reference materials about the places and the monuments what I was going to visit...
I admit that I arrived at Densuş, being aware that is a special place, even unique, from several points of view: architectural-artistic, technical-constructive, and as a place for praying... este cea mai veche biserică din România, în care se ţin slujbe de şapte secole... şapte sute de ani, fără întrerupere!

it's the oldest Romanian church in which there are services for seven centuries... continuous services, for seven hundred years! 
este cea mai veche biserică în întregime din piatră, inclusiv învelitoarea, din România...
constructiv, e un imens joc LEGO, sau puzzle, dar din seturi diferite, care nu au fost gândite să se combine între ele, asamblate totuşi într-un caleidoscop unic: piatră fasonată, tufuri, plăci din bazalt, lespezi de marmură finisată, cărămidă arsă... n-am mai văzut pereţi din blocuri atât de diferite, ca mărime şi ca material, ţesute în acelaşi zid...
situaţia este aşa, în primul rând pentru că biserica este clădită peste un vechi templu roman, şi piese importante din ea sunt pietre funerare din marmură, coloane, capiteluri, până şi doi lei din piatră, toate aduse de la monumentele romane din zonă - inclusiv de la Sarmizegetusa, care e cam la 11km distanţă...

it's the oldest Romanian church that is entirely built in stone, including the roof covering...
as a building, it's an immense LEGO play, or a puzzle, but from different sets, that were not ment to be combined, though assembled in unique kaleidoscope: processed stone, volcanic spongy rocks, basalt plates, finished marble blocks, bricks... I've never seen walls of so different, as size and material, weaved alltogether...
it is so, first of all beacause the church is built over an ancient Roman temple, and important pieces are marble tombstones, columns, neckings, even two stone lions, all of them from Roman monuments in the area - Sarmizegetusa, ancient capital of Dacia is only 11 kilometres from here...  
ca lăcaş de cult, arhitectural vorbind, are o configuraţie atipică, unică...
defapt se vede că face parte din începuturile bisericilor creştine...
unii spun că bieserica este din secolul XIII, că pereţii, suprastructura, sunt fie ale unui mausoleu al unui general roman, fie un templu închinat lui Marte; deci începuturile construcţiei sunt mult mai vechi de secolul XIII...
volumetria interioară este ciudată pentru o biserică... de exemplu, turnul central are un diametru foarte mic, pentru că în templul iniţial el avea rol de coş de fum pentru jertfele ritualice...

as a house of worship, it has an interesting, unique configuration, architecturally talking...
in fact, one can see that it is part of the early christian churches... some say it's from the XIIIth century;
the walls and structure belong either to mausoleum of a Roman general, or a temple of Mars; so, the beginnings of the construction are much older than XIIIth century...
the interior volume is strange for a church... the central tower has a very small diameter, because it initially was the chimney for the ritual sacrifices from the temple, for example...
pentru mine, cel mai impresionant lucru este suprapunerea spaţiului mistic creştin peste cel precreştin...
se vede în volumetrie, în materiale, e un mix ce iese în evidenţă foarte clar...
nu am mai văzut un asemenea spaţiu interior, asemenea proporţii, o asemenea volumetrie interioară (nu am avut voie să fotografiez :(  )
nu am mai văzut pietre, lespezi inscripţionate, ce nu aparţin creştinismului, într-o biserică, în construcţia ei structurală...
sunt convins că meşterii locali, în dimineţile creştinismului, nu prea au avut modele după care să construiască... biserica lor, la fel ca altele câteva din zonă (Streisângeorgiu, Geoagiu), nu prea se încadrează în tipologiile dezvoltate ulterior: bazilică, sau cruce greacă...

for me, the most impressive thing is the superimposing of the mystic christian space, over the pre-christian space...
you can see it, in the volumes, in materials; it's a mixture that is very obvious...
I've never seen something like this before: talking about interior space, proportions (Iwas not allowed to take pictures :(  )
I didn't see stones, engraved slabs, that are not of christian origin, in a church and it's structural build...
I am convinced that the local craftsmen, in the mornings of the christianity, they didn'nt have much models to follow... their church, as some others in region (from Streisângeorgiu, Geoagiu), they don't quite fit in the types that develped later: basilica or greek cross...  


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu