PRECUM ÎN CER, AŞA ŞI PE PĂMÂNT... - ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN...

Posted on luni, decembrie 15, 2014 | 0 comentarii

la biserica unde merg eu, duminică a fost concertul de colinde, al corului şi cameratei Euroart

concertul a vrut şi a fost un concert de colinde... ca de obicei, au fost interpretate şi alte piese din repertoriul creştin...
aceasta a fost una din piesele interpretate, din coloana sonoră a filmului "The Mission"... este sugestiv titlul acestei bucăţi: "Precum în Cer, aşa şi pe Pământ"...
Ennio Morricone: o muzică, un parfum aparte, în care uneori îţi face bine să te te retragi şi să pluteşti...

last sunday, at my church, there was a carol concert, by the Euroart choir and chamber orchestra

the concert was intented, and it really was a carol concert... as usual, there also were other christian plays...
this was one of the songs, from the soundtrack of "The Mission"...
Ennio Morricone: a music, a flavour apart, where sometimes you feel good to retire and to fly...

ca de obicei, părintele Ilieş a fost gazdă pentru corul şi camerata Euroart

as usual, father Ilieş was the host for the Euroart choir and chamber orchestra
 bunici, părinţi, copii, cu toţii au ieşit din casă, într-o seară neagră, ploioasă, rece, să se umple cu căldura şi lumina colindelor...

grandmothers, parents, children, all of them came out in a dark, rainy, cold evening, to fill with the warmth and light of the carols...0 comentarii:

Trimiteți un comentariu