SCURTĂTURI... - SHORTCUTS...

Posted on luni, septembrie 01, 2014 | 0 comentarii

în ziua de azi, când eu zic că "toată lumea e fabricată în China", există şi firme româneşti care îşi produc confecţiile în extremul orient... unul dintre foştii mei clienţi, conducea şi conduce o asemenea afacere, şi trebuia periodic să meargă în China, să aleagă fabricile cu care să facă contractele de producţie pentru colecţiile sezoanelor ce urmau...

el îmi spunea că a văzut atâtea secţii de croitorie, încât ajunsese să-şi dea seama dacă managementul firmei e bun... după zgomotul din hala de croitorie!... dacă zgomotul e intens, constant, ca un vuiet, înseamnă firma e condusă bine; dacă zgomotul în croitorie e în valuri, când mai tare, când mai încet, înseamnă că lucrurile nu sunt organizate şi conduse foarte bine...  

ce înseamnă experienţa! nu ai nevoie de rapoarte, cifre, sau balanţe... dacă ai experienţă, o poţi lua pe scurtătură... e de-ajuns un singur simptom, şi cel cu experienţă "vede" întreg tabloul clinic...

 
nowadays, when I use to say that "all the world is made in China", there are romanian companies too, that produce their clothes in the Far East... one of my clients used to own such a business, and had to go to China from time to time, to choose the factories that were going to make the collections for the next seasons...

he told me that he went in so many tailoring factories, so he was able to figure out if there is a proper management... listening the noise of the tailoring hall!... if the noise is loud, constant, like a rumble, the business is well conducted; if the noise is in waves, sometimes louder, sometimes quiet, it means that things are not organised and very well conducted...

how important the experience is! you don't need reports, figures, or balance sheets... if you have experience, you can take the shortcut... one single symptom is enough, and the experienced one "sees" the whole clinical picture...


o grămadă de firme se înghesuie să ne atragă atenţia, să le cumpărăm produsele...


a bunch of brands are crowding to take our attention, to buy their garment


***
acolo unde locuiesc, la fel şi unde lucrez, sunt intervale din zi când aud ambulanţe şi la 10... 15minute interval... uneori sirenele se aud şi mai des... 
iar când văd şi maşina de descarcerare, mă iau fiorii...înseamnă că undeva e un accident grav de maşină...

mi-am dat seama că atunci când am mers în alte ţări, pe unde am stat şi am umblat... nu ţin minte să fi auzit ambulanţe...

înseamnă că la ei sistemul de sănătate funcţionează... oamenii trăiesc cel puţin decent, înţelept, iar profilaxia nu e doar o teorie...
înseamnă că la noi lumea suportă, ignoră şi amână, până când nu se mai poate suporta, când organismul cedează, şi trebuiesc luate măsuri excepţionale, de urgenţă...
la noi e sănătatea sărăciei, a cârpelii, şi-a bulibăşelii...

scurtătura:
ascultă cât de des auzi ambulanţele, şi-ţi dai seama dacă sistemul de sănătate funcţionează în ţara aceea... îţi dai seama dacă oamenii aceia o duc bine...


in the places where I live, and where I work, there are periods during the day, when I hear ambulances at 10...15minutes interval... or even more frequently...
and when I see the the extrication car, I feel tremor in my spine... it means there is a severe car accident...

I realised that when I was touring abroad, I don't remember ambulance buzzers to be heard...

it means that their health system works... people live at least decently, wisely, and the prophylaxis is not only a theory...
it means that, in Romania, people endures, ignores, and delays, until one cannot endure anymore, when the body succombs, and special, emergency actions have to be taken...
here, it is the health of poverty, of patching up, of foolery...

the shortcut:
listen how often you hear the ambulance buzzers, and you can figure out if the health system works in the country... and if people are doing well...


cred că nu este drum mai lung de 300km, să nu trec pe lângă locul unui accident rutier... aici, aşteptând ca poliţia şi pompierii să cureţe şoseaua...

scurtătura:
şi numărul accidentelor şi victimelor lor dintr-o ţară arată gradul de civilizaţie a cetăţenilor ei...

I think I don't have journeys longer than 300km, without passing by a car accident site... here, waiting for police and firemen to clean the place... 

the shortcut: 
the number of the car accidents and their victims, also shows the level of civilization of the citizens


***
în Austria, în Linz, în imaginea de dedesubt, într-o singură imagine, se văd nu mai puţin de 4 -patru!- macarale...

In Linz, Austria, in the image below, in one single image, you can count 4 -four!- cranes...în 2012 în Milano, Italia, pe o suprafaţă imensă, se construia de zor un ansamblu impresionant de zgârie-nori (aici sunt doar o parte dintre ei)...

in 2012 in Milano, Italy, on a huge area, there were erecting impressive high-rise buildings (the picture shows just some of them)...
până şi în Veneţia te întâlneşti cu bărcile ce transportă materiale de construcţii...

even in Venice, you see boats that are transporting building materials...în Austria, nordul Italiei, ei sunt cu 50, poate 100 de ani înaintea noastră ca dezvoltare, infrastructură, civilizaţie... în plină criză, la ei se construieşte!... la noi, care suntem cu 100 de ani înapoia lor, la noi nu se construieşte!

in Austria, in northern Italy, they are over 50, maybe 100 years ahead of us, as development, infrastructure, civilization... during economic crisis, they build!... here, where we are 100 years behind them, we don't build!


la noi sunt şantiere oprite şi lăsate în paragină de peste 20 de ani...

here are building yards abandoned for over 20 years...se construieşte, dar de cele mai multe ori asemenea arătănii, ca într-un joc 3D schizofrenic... fără stil, fără coerenţă... diversitatea ca haos, ca zgomot...

what is built now, in many cases it looks like this freak, like a 3D schizo... no style, no coherence... diversity as chaos, as noise...am găsit şi o macara... la şantierul uriaşei catedrale episcopale...

I found one crane... at the building site of the huge episcopal cathedral...scurtătura:
dacă vezi macarale în oraşe, înseamnă că guvernarea e bună; deci, afacerile merg, se dezvoltă, iar oamenii o duc bine...

the shortcut:
if you see cranes in cities, it means there is a proper government; so, businesses are running, they are expanding, and the people are doing well...

.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu