AŞTEPT... - I'M WAITING...

Posted on joi, noiembrie 21, 2013 | 0 comentarii

YES - o formaţie din alte vremuri... vremuri trecute...
JON ANDERSON - o voce absolut unică, ce a colaborat cu mari compozitori a lumii...
înalţă-te... cu muzica ce parcă luminează sufletul...

YES - a band that seems from other ages... ages that are gone...
JON ANDERSON - an absolutely unique voice, who worked with great composers of the world...
raise-up... with the music that lightens the soul...


"... a spus că mă iubeşte, şi-o cred
am aşteptat veşnicii
să-ţi spun

vreau să fiu în inima ta
eşti pregătită?     
vreau să iubesc pe veci
te-ai gândit?     
vreau să fiu în inima ta
la ce mă gândesc?     
vreau să ştiu că-mi eşti alături

magistrale, căi stelare, nesfârşite căi
se deschid noaptea asta
ceasul e târziu, priveşte în viaţă
aştept
spune că ai nevoie de mine, al tău sunt
spune că ai nevoie de mine, pur şi simplu

...
suntem făcuţi să fim aici
vom aştepta cuvântul
vindecător al lumii
promite-mi, promite-mi că se va-mplini
viaţa mea, lumea mea e a ta

aştept, eşti gata?
eşti pregătită?
 aştept, mă auzi?
mă auzi?"oricât de târziu e...
oricât de mare-a fost seceta...
sau câţi nori te-au zguduit...
oricâte şoapte te-au sărutat...
sau blesteme-ai înfruntat...
am auzit
că toamna poate fi frumoasă...

no matter how late it is...
no matter how long was the drought...
or how many clouds shaked you...
no matter how many whispers kissed you...
or how many curses you faced...
I heard
that autumn could be beautiful...

"... said she loves me, I believe her
waited lifetimes
say this to you

I wanna be inside your heart
are you ready?     
I wanna love forever
are you thinking?     
I wanna be inside your heart
what I'm thinking?     
 I wanna know you're with me

highways, starways, many ways
to be open tonight
high time, look inside your life
I am waiting
say you need me, I am yours
say you need me, just because

...
we are made to be here now
 we'll be waiting for the word
as the healing of the world
make me promises to be true
all my life, my world is you

I am waiting, are you ready?
are you ready?
I am waiting, can you hear me?
can you hear me?"

.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu