SPUNE UN CUVÂNT... - SAY ONE WORD...

Posted on duminică, septembrie 23, 2012 | 1 comentarii

        ... o voce venită parcă din Cer... menită să te înalţe... 
         "Pie Jesu" este o bijuterie muzicală care îmi aminteşte de (este parte din) liturghia romano-catolică... În general, ritualul romano-catolic îmi place mult... iar acest moment, al împărtăşaniei, mi se pare de o simplitate, o modestie şi o căinţă demnă, sinceră, atât de frumoasă...
           fă o pauză... ascultă-o pe Sarah Brightman... patru minute... şi te vei simţi mai bine...

       ... a voice that seems to come from Heavens... destined to raise you up... 
          "Pie Jesu" is a musical jewel that reminds me (is part of) the roman-catholic mass... I like very much the catholic rite... and I find this moment of communion of a beautiful simplicity, modesty, and a very dignified and sincere penitence...
           take a break... listen Sarah Brightman... four minutes... and you will feel better...
domul din Milano... un gigant alcătuit din nenumărate detalii impresionante... e de-ajuns să te opreşti la porţile  principale de intrare, şi rămâi copleşit...

the Milano dome... a giant built of a thousand and one impressive details... it's enough to look at the main entrance gates, and you are stunned..."...
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
milueşte-ne pe noi
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
miluieşte-ne pe noi
Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,
dă-ne nouă pacea

iată Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii
fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului

Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperemântul meu
dar spune numai un cuvânt
şi se va tămădui sufletul meu
..."
"...
Lamb of God, you take the sins of the world,
have merci on us
Lamb of God, you take the sins of the world,
have merci on us
Lamb of God, you take the sins of the world,
grant us peace

behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world
blessed are those called to the supper of the Lamb

Lord, I am not worthy that you should enter under my roof
but only say one word
and my soul shall be healed
..."


de ce viaţa a trebuit să învingă prin moarte?...
de ce mântuirea a trebuit să vină prin suferinţă?...
de ce oare am uneori senzaţia că durerea şi tristeţea sunt veşnice... iar zâmbetul şi lumina sunt scurte pauze...  insule firave... în negura nesfârşită?...

why life had to win through death?...
why salvation had to come through suffer?...
why on earth do I sometimes feel that pain and suffer are eternal... and the smile and the light are short pauses... frail islands... in the endless dark?...

.

1 comentarii:

Tone spunea...

Sarah Brightman has a uniqe and beautiful voice, Pie Jesus is so breathtaking! Thanks for charing this post, Victor :) Milano Dome looks stunning... I think I have to consider Milano as place to visit one time.

Trimiteți un comentariu