PORTRET DE VENEŢIA... - VENICE PORTRAIT...

Posted on miercuri, septembrie 05, 2012 | 0 comentarii


Veneţia, cum ţi-am spus, nu încetează niciodată să atragă, să provoace, să încânte... sufletul Veneţiei parcă atrage privirea şi invidia întregului Univers... mica mare republică se defineşte prin câteva lucruri care-i alcătuiesc chipul...
când îi gândeşti numele, când o visezi, chipul ei este de neimaginat fără câteva lucruri...as I told you, Venice doesn't stop to attract, to challenge, to enchant...
the Venice's soul seems to attract the look and the envy of the whole Universe...
the little great republic is defined by some things that are shaping her unique profile...
when you think her name, when you dream her, her shape is unimaginable without some things...

ascultă această bijuterie a lui Paganini: CARNAVALUL veneţian...
o temă, 20 de variaţiuni... lumină, voioşie, suflete vibrând... o superbă ilustrare a spiritului locului...

(ascultă te rog pe youtube)... 

listen this bijou of Paganini: the venice CARNIVAL...
a theme, 20 variations... light, joy, souls vibrating... a superb illustration of this place...
(please listen on youtube)...

nu te poţi gândi la Veneţia fără să te gândeşti la GONDOLE, la circulaţia de pe canale...
colegii mei au fost de acord că azi a fost o aglomeraţie, o agitaţie şi o grabă cum nu ne-a mai fost dat să vedem... ambarcaţiuni de curierat, de aprovizionare, taxi, ambulanţă, vaporetto... a fost o adevărată frenezie...

you cannot think about Venice without thinking at gondolas, and the canale trafic...
my mates agreed that there was a jam and a rush, like we never saw before... mail boats, suppliers' boats, ambulance, vaporetto, and, of course, lots of gondolas ...
there was quite a frenzy0 comentarii:

Trimiteți un comentariu