RIVULUS DOMINARUM - FRAUENBACH - NAGYBANYA - BAIA MARE

Posted on luni, decembrie 26, 2016 | 0 comentarii


pentru unii e un mic oraş de provincie, un loc uitat de lume unde nu se întâmplă nimic, sau locul unde se agaţă harta...
     pentru alţii, este acel unic loc de pe Pământ care se numeşte ACASĂ...
pentru unii e periferia, capătul lumii, locul străin şi indiferent sufletului...
     pentru alţii, este centrul Universului, este culcuşul, este locul cald în care s-a plămădit matricea sufletului...

unde se agaţă harta, în sufletul celor de aici,
cu modestie faţă de marile, celebrele, imperialele metropole,
dar cu aceeaşi căldură,
Luminile s-au aprins!for some, it' a small province town, a forgotten place where nothing happens, or the place where you hang the map...
     for others, is that place on Earth that is called HOME...
for some, this is periphery, the end of the world, the remote and indifferent place...
     for others, it's the center of the Universe, is the bedding of the soul... 

where the map is hung, in the soul of the locals,
with modesty, compared to large, famous, imperial cities
but with the same warmth,
the Lights are on!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu