GOTIC TRANSILVĂNEAN... - TRANSYLVANIAN GOTHIC...

Posted on luni, iulie 04, 2016 | 0 comentarii

înainte de '89, Clujul mi se părea un oraş urât, prăfuit, muncitoresc... în sens negativ... 
clădirile valoroase erau triste rămăşiţe din vremuri strălucitoare şi îmbelşugate...
moştenirea culturii şi aristocraţiei secolelor trecute era acoperită de praf, ca întreaga ţară, acoperită de durerea nepăsării, de propaganda unui sistem schizofrenic, inuman... 

după 25 de ani, Clujul freamătă, Clujul trăieşte, 
Clujul a devenit din nou un loc în Europa, un loc în Lume...
şi, parcă, în capitala cosmopolită a tinerilor şi a informaticii... 
bijuteriile vechi de mai bine de o jumătate de mileniu... sunt mai strălucitoare ca niciodată...

aşa am văzut eu catedrala Sfântul Mihail, din inima Transilvaniei...

before '89, Cluj seemed to me an ugly town, dusty, a workers' city... in the negative way...
the valuable buildings were sad rememberings of shiny and rich ages...
the aristocratic and cultural heritage of the centuries was covered in dust, as well as the whole country, covered by painful negligence, and by propaganda of a inhumane, schizo system...

after 25 years, Cluj is in frenzy, Cluj is alive,
Cluj became, again, a place in Europe, a place in the World...
and, it seems that, in the cosmopolitan hub of youth and IT...
the jewels that are older than a half of an millenium... are more brilliant than ever...

this is how I see the Saint Michael church, from theart of Transylvania...
Matthias Corvinus... valahul născut la Cluj... unul din cei mai mari regi ai Ungariei...
Matthias Corvinus... the vallachian born in Cluj... one of the greatest kings of Hungary...


aproape perfect... interesant cum, la clădiri foarte vechi, se renunţă la ceea ce ai crede că e obligatorie... simetria...
almost perfect... it's interesting how, at ancient buildings, they gave up from what you could think is a must... the symmetry...


în biserica catolică se celebrează "anul milostivirii"
"the mercy year" is celebrated now in the catholic church...
o mică bucată de frescă, pe peretele sudic...
a small piece of fresco, on the southern wall...


Lumina din Ceruri
prin fereastră, vine Lumina de Sus: binecuvântarea, harul, vindecarea...
Lumina din Oameni
lumin din sfeşnic e Lumina din sufletul Oamenilor: lumina speranţei, a durerii... lumina ce se înalţă spre Ceruri...
the Light from Heavens
the Light from Above is coming through the window: the blessing, the grace, the healing...
the Light within the Humans
the candle light is the Light from people's heart: the light of hope, of pain... the light that rises to Heavens...când văd aşa-ceva, mă tot întreb cum se face că acum mai bine de 500 de ani, aceste minunăţii erau făcute fără betoane armate, fără structuri din metal...
when I see something like this, I keep on wondering how come, over 500 years ago, these great works were made without reinforced concrete, or metal structures...
fereastră din secolul XIV...
în secolul XXI, în România, orice gol în zidărie mai mare de 2,5mp, trebuie întărit pe contur...
XIVth century window...
in XXIst century, in Romania you have to strenghten any opening larger than 2,5sqm...fără cuvinte...
speechless..."Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt, şi se va tămădui sufletul meu"...
"Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed"...

... când eşti singur... doar tu şi Dumnezeu...
... that moment when you are alone... only you and God...aceasta e muzica luminii în inima Clujului...
this is the music of the light, in the heart of Cluj...


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu