ARHITECTURA, ACADEMIEI - BUCUREŞTI ZOOM IN - ARCHITECTURE SCHOOL, ACADEMIEI STREET

Posted on duminică, iulie 24, 2016 | 0 comentarii

muzica anilor studenţiei...
the music of the college years...o revedere a Bucureştiului, la pas, după mulţi, mulţi ani...
o incursiune în aromele oraşului, în detaliile lui...
mai puţine cadre generale, mai multe decupaje...

zoom in!
ochiul scanează planurile, detaliile... se reglează o distanţa focală cât mai mare, şi... vedem ce iese...


after many, many years, I walked in Bucharest...
a journey in his blends and details...
less general views, more crop views...  

zoom in!
the eye scans the plans, the details... I set the focal lenghth as long as possible, and... let's see what we got...

prima serie de imagini este în jurul şcolii de arhitectură, a străzii Academiei...
the first set of images is around the school architecture, and Academiei street

curţile interioare, machetele ce ne-au însoţit de-a lungul anilor...
the patios, the scale models that were next to us all those years...

una din cele mai frumoase scări pe care le-am văzut vreodată...
câţiva ani, aici îmi prindeam bicicleta, de balustradă... dacă vedeai bicicleta, ştiai că Victor e în şcoală... dacă nu, nu :) ...
one of the most beautiful stairs I ever saw...
several years, my bike was chained to this balustrade... if the bike was there, you knew Victor is there in the school... :)

şcoala de arhitectură
biserica sf. Nicolae Dintr-o Zi
hotel Union
the architecure school
the St Nicholas of One Day church
Union hotel
 
universitatea
the university


pasajul Victoriei, la fel ca acum 40 de ani...
Victoriei passageway, same as 40 years ago...

pasajul înviorat...
the refreshed passageway...

de departe - dinspre Lipscani, de lângă Banca Naţională
far off - from Lipscani street, near The National Bank

de departe - hotel Union, fostul hotel Negoiu, centrul Excelsior...
far off - Union Hotel, ex Negoiu hotel, Excelsior building...


.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu