CISNĂDIOARA - MICHELSBERG

Posted on vineri, decembrie 25, 2015 | 0 comentarii

cu dovezi arheologice ce aduc mărturie despre locuirea din vremuri străvechi, cu apariţia în documente la începutul secolului XIII (1223), micul sat Cisnădioara este mai vechi ca atestare cu mai bine de două secole faţă de Bucureşti (1459), un secol faţă de Baia Mare (1329), şi cam din aceeaşi "generaţie" cu Prilogul meu (1270)...

evident, biserica "Sfântul Mihail" este preferata turiştilor... de altfel, numele localităţii în germană, vine de la patronul bisericii, Sfântul Mihail - Michelsberg...
ridicată între 1176 şi 1223, este una din cele mai vechi biserici romanice din Transilvania... ceea ce mi se pare fascinant este faptul că volumetria, configuraţia ei spaţială şi constructivă nu au fost alterate de intervenţii (extinderi sau demolări) ulterioare...
este bazilica primordială... o văd să aibă nivelul de puritate al superbelor biserici armeneşti...

with archeological proofs that show that these places were inhabited from ancient ages, with first documentary in early XIIIth (1223), the little village of Cisnădioara is older than Bucharest capital with more than two centuries, is older than my town Baia Mare with one century (1329), and is about the same "generation" with my mother's home village Prilog (1270)...

it's obvious that the "St. Michael" church is tourists' favourite... infact, the german name of the village comes from St Michael, the patron of the church, - Michelsberg...
built between 1176 and 1223, it is one of the oldest romanic churches from Transylvania... what I see fascinating, is that the volume, the spatial configuration were not altered by further interventions (extensions or demolitions)...

it is the primal basilica... I see here the level of purity equal to the superb armenian churches...
  


bazilica primordială... acoperiş cu o superbă structură din lemn, aparentă, vizibilă atât în nava centrală, cât şi în cele laterale... absolut superb!

the prime basilica... the roof with a splendid visible roof structure, for the central nave, as well as for the aisles... splendid!
de multă vreme, biserica nu mai este folosită pentru servicii religioase...
în schimb, ocazional este folosită pentru diverse evenimente culturale...
în 1940, în absida altarului au fost strămutate pietre funerare ale unor militari căzuţi în primul război mondial, aduse din cimitirul de la Guşteriţa...

the church is no longer used for religious services...
rarely, it is used for various cultural events...
since 1940, in the altar, there are funeral slabs of servicemen victims of the first world war, brought from Guşteriţa cemetery...

-

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu